मंगळवार, २८ फेब्रुवारी, २०२३

विचार


विचार
******

स्वतःत स्वतः असणे किती सोपे असते 
विचाराचे असणे जेव्हा अस्तित्वात नसते

पाहता कळू येते तुझ्या माझ्यात राहणारा 
विचार हा परजीवी आहे ऊर्जा खेचणारा 

अस्तित्वाचा सदोदित दरवाजा रोखणारा 
त्याच त्याच चक्रात पुन:पुन्हा फिरवणारा


मला सुख देणारा हा सुंदरसा विचार 
मला दुःख देणारा त्रासदायक विचार 

स्वप्नांतील प्रियेचा अन देवाचा विचार 
तोच तो एकच असे बहुरूपी आकार 

ओळखून पहावा जरी बहरू द्यावा 
माझ्यातील विचार कधी मी न व्हावा

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

सोमवार, २७ फेब्रुवारी, २०२३

ॐ काराचा काटा

ॐ काराचा काटा
************

घोकली मी गीता दिव्य ज्ञानेश्वरी 
अभंग ही उरी खोचले गा ॥१
भजला विठ्ठल नमियला दत्त 
बुद्ध तथागत आदरला ॥२
किती पाठ केली संतांची कवणे 
भक्तांची भजने वारे माप ॥३
बांधली वासना जाळली कामना 
बांधियले मना वेळोवेळी ॥४
परी आता सारे सुटू जात आहे 
मन होत आहे पाठमोरे ॥५
नाम ध्यान पाठ झाले काठोकाठ 
भरुनिया माठ वाहतसे ॥ ६
गेला भक्तिभाव शून्यातील धाव 
नभातला गाव गंधर्वांचा ॥७
विक्रांत ठणाणा ध्वनिविना घंटा 
ॐ काराचा काटा घशामध्ये ॥८

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०२३

पार

पार
****
नकारी नटले देवळाचे दार 
भरलेला पार गंजाडानी ||१
भरली चिलीम आदान प्रदान 
धुराने भरून झाड गेले ||२
चालली आरती देवापुढे पेढा 
खाऊनिया वेडा खुश होय ||३
सुखाचे मागणं दुःख आक्रंदन 
गेले हरवून कल्लोळात ||४
मिळे तो हसतो दुसरा रडतो 
नशिबाला देतो दोष उगा ||५
मरतो आतला मरे बाहेरला 
नदीच्या वाटेला गाव जातो ||६
दिसेना कोणाला कोणाची पुण्याई 
पाप भरपाई करी कोण ||७
विक्रांत करतो आत मी बाहेर 
जीव थाऱ्यावर नाही जरी ||८
इथला तिथला कधी म्हणवतो 
घालतो काढतो माळ गळा ||९

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०२३

खेळ

खेळ 
****
असा कसा खेळ खेळशी तू दत्ता 
मजला कळता नच कळे ॥१
कुणा संतासवे धाडसी सांगावा 
येई म्हणे गावा आपुलिया ॥२
कुणा शोधुनिया धरून हाताला 
घेवून घराला जात असे ॥३
कुणा जागेवरी देऊनिया बोध 
थांबवसी शोध बाहेरील ॥४
कुणा योगरुढ बसवी निश्चळे
कुणा भक्तीबळे नाचवसी ॥५
आणिक कुणाला धाडसी जगती 
डोळ्यावर पट्टी बांधूनिया ॥६
कळेना कुठे तो चालतो फिरतो .
काय नि करतो कशासाठी ॥७
धावरे दयाळा सोडव ही पट्टी 
पाहू देत सृष्टी तुझ्या रूपे ॥८
विक्रांत तिमिरी चाचपडतसे 
खोडकर हसे थांबवी रे ॥ ९
सरू दे खेळणे उगा लांबलेले 
जीवन आंबले अहंकारी ॥१०

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

शुक्रवार, २४ फेब्रुवारी, २०२३

डॉ. प्रशांत मोरे

डॉ.प्रशांत मोरे
+++++++++

काही मित्र सदैव सोबत राहतात 
वृक्षाची फांदी वृक्षाला 
सोबत  करत राहावी तसे 
काही मित्र पालवीसारखे 
एखादे संवत्सर बिलगुन असतात 
तर काही मित्र आम्र वृक्षाच्या 
मोहरा सारखे असतात 
जीवनात येतात अन्
अगदी इवलासा काळ सोबत  राहतात
पण जीवन मोहरून टाकतात 
आपल्या अस्तित्वाने 
आपल्यावर सुगंधाचा सौख्याचा 
आनंदाचा वर्षाव करतात 

डॉक्टर प्रशांत मोरे 
हा असाच एक जीवनात भेटलेला 
मैत्रीने फुललेला मोहर आहे 
अगदी काही काळच जीवनात आलेला 
पण आपुलकीने स्नेहाने सरळपणाने 
आपलासा झालेला 

मोहराला हवा असतो दरवळ 
हवे असते उमलणे 
धुंदपणाने जगणे 
जीवन उधळत जाणे 
आपलं अस्तित्व सिद्ध करणे 
आपल्यासाठीच 
बाकी त्याला फांदीच्या चाकोरीचे 
पानांच्या फडफडीचे 
फारसे कौतुक नसते 
असेच काहीसे त्याचे व्यक्तिमत्व 
मला भासले अन् भावले.

तर असा हा जीवनात 
इवल्याशा काळात बहरून आलेला 
आणि निवृत्तीच्या निमित्ताने 
लगेचच  निरोप देणारा 
मित्र मला भेटला आहे
त्याला  खूप खूप शुभेच्छा 
परिपक्व सुमधुर 
निवृत्त जीवन जगण्यासाठी .
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

गुरुवार, २३ फेब्रुवारी, २०२३

उर्जा

ऊर्जा
******

शक्तिशाली 
मोटार सायकलच्या 
सीटवर बसलेले 
तुझे स्वप्न !

अंगावर आदळणाऱ्या 
वाऱ्याला हसून झेलत 
विस्कटलेले केस 
वाऱ्यावर उडवत 
तू असतेस कैफ उपभोगत 
तुला गतीचे भय नसते 
तुला घसरायची फिकीर नसते 
तू असतेस एकरूप झालेली 
त्या क्षणाशी 

तो एक क्षण खूप लांबवर 
कित्येक किलोमीटर ताणलेला 
झंझावतागत विखुरलेला 
तू असतेस फक्त ऊर्जा 
मूर्तीमंत
अन् मी असतो
ती अनुभवत तिच्यात हरवत 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

बुधवार, २२ फेब्रुवारी, २०२३

उद्दाम


उद्दाम
******

सुटलेला रस्ता चुकलेली चाल 
तुटलेले झाड मोडलेली वेल 

विझलेला जाळ जमलेली राळ 
मोडलेली पेटी तुटलेला टाळ 

संपले कीर्तन उरले नर्तन 
उतरली नशा तरीही झिंगणं

आडोशाचे पाप प्रेमाचे लिंपण
जळती देहात आवेश बेभान

लाटावर लाटा उठती अनंत 
थंडगार खोल तळ शांत शांत

शिव्यांनी भरले जीवन हे कोडं
तरीही जिवास जगण्याचे वेड 

विक्रांत मातीने बहरले झाड 
आटला पाऊस उद्दाम हे खोड

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

मंगळवार, २१ फेब्रुवारी, २०२३

तुझा फोटो

तुझा फोटो
*********
कुठल्यातरी कुणाच्यातरी 
फोटोत दिसलीस तू मला 
अन का न कळे अचानक 
खोलवर काही रुतले मला 

अनवाणी पावलाने 
गवतावरून चालताना 
रुतावा टोकदार खडा 
जसा पावलांना 
वा सहज हातात घेतल्या 
नक्षीदार कपाचा 
लागावा चटका बोटांना 
जखम क्षणिकच 
मारक नसूनही
भिडली काळजाला 

आणि नजर हटेचना 
कळ मिटेचना 
किती वेळ कोणास ठाऊक 
थांबलेला श्वास जड होऊन 
उतरला खाली
ती रिक्तता अपूर्णता 
अणूरेणूतून ठिपकत राहिली 

बरं झालं तू समोर नव्हतीस प्रत्यक्ष
अन्यथा मीही  झालो असतो जड
थिजून पाषाणागत  
तुझ्या नजरेच्या स्पर्शाने
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

सोमवार, २० फेब्रुवारी, २०२३

दत्त गाणे

दत्त गाणे
********

मी दत्त गाणे गातो 
मी अवधूत गाणे गातो 
मी दिगंबराचे गातो 
मी श्रीपादाचे गाणे गातो
मी अत्रिसुतास नमितो  
मी अनुसूयानंदास स्मरतो 

पण मी हे का करतो ?
मी ही कसली  
गुंतवणूक करतो ?
मी नेमके काय मिळवू पाहतो ?
श्रद्धेने साकारलेल्या 
आणि मनाला भावलेल्या 
या मनोरम विग्रहाला 
मी माझ्या जीवनाचा भाग 
का करू इच्छितो ?

मी जाणतो 
माझ्या भोवती दाटलेला 
हा अंधकार 
विकार आणि विकाराचा
हा कोलाहाल 
दारिद्र्य दुःख दैन्य 
विषमता शोषकता 
अत्याचार अनाचार आणि युद्ध 

 या सगळ्यातून उमटणारी
 त्या पलीकडे जाऊ पाहणारी 
ती वितळलेल्या सुवर्णा सारखी 
लखलखित उर्मी 

ती  उर्मी वाहत राहावी 
ती उर्मी जळत असावी 

जी जाणू पाहते त्या 
अगम्य अनाकलनिय 
अगोचर अव्यक्ताला 
त्या सर्वव्यापी  तत्वाला 
ज्याला ती दत्त म्हणते

तो व्यक्त आहे तोच अव्यक्त आहे 
तो रंगरूपाचे अंगडे घालतो
स्वतःला सजवतो  
किंवा मीच त्याला नटवतो
अन माझ्या मनात मिरवतो
अन त्याचे गाणे गातो 

मी त्याला शोधतो 
अन मी मलाही शोधतो  
म्हणून मी दत्त गाणे गातो 
मी अवधूत गाणे गातो 
खरतर  
मी माझेच गाणे गातो 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

रविवार, १९ फेब्रुवारी, २०२३

आलीस

आलीस
******
आलीस सखी तू 
किती युगांनी 
तशीच सजूनी
नवतरुणी ॥
तशाच फिकट 
मऊ ओठातून 
शब्द उधळून 
बोललीस तू ॥
नव्हतोच जरी 
मी त्या विषयात 
परी शब्दात 
चिंब भिजलो ॥
किती विषय 
ते कुठले कुठले 
कुणी ऐकले 
कुणास ठाऊक ॥
नव्हतेच माझे 
काही मागणे 
तुजला देणे 
आणि काही ॥
तरीही भरले 
सारे रितेपण
चिंब माळरान 
चांदण्याने ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

घटीका

घटीका
******

प्रेताशी शृंगार हवा का 
वदली त्यास ती त्वेषाने
अन मग उलटून कुस
निजली दूरवर क्रोधाने 

मग तो आत थिजलेला
वृक्ष जणू की क्षणात तुटला 
होऊन अवनत धुत्कारलेला
 स्वतःच्याच नजरेत उतरला 

अरे प्रेम का देहात नसते ?
स्पर्श पालवी का न बोलते ?
अखेरच्या त्या पुलाचे परी 
तुकडे तुकडे झाले होते 

कडवट क्षण घड्याळ बोले 
पंखा गरगर वादळ हाले 
अरे तुझे ते सरले जळले 
आसक्तीचे अंकुर बहरले

ही दुःखाची का सुखाची 
घटीका नव्या जगण्याची 
का जुन्यात मरून जायची 
त्याला होती ठरवायची 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

शनिवार, १८ फेब्रुवारी, २०२३

गिरनारी

गिरनारी
*******

एकटाच दत्ता राहतो कशाला 
उन वारा पाणी साहतो कशाला ॥१

इवलीशी जागा इवलीशी वाट 
सभोवत गर्द झाडी घनदाट ॥२

विरक्त विमुक्त मांडला पसारा 
भगवी पताका मिरवतो बरा ॥३

जरी तुझी सत्ता कणाकणावर 
सृष्टी किती होती तुझ्या इशाऱ्यावर ॥४

घेऊन रूप हे असे कलंदर 
का रे मागे भिक्षा फिरे जगभर ॥५

तुझी लीला फक्त तुला कळू शके 
तुला जाणण्याचे यत्न सारे फुके ॥६

तुच तुझी दे रे ओळख करून 
विक्रांत हा लीन पायाशी येऊन ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

गुरुवार, १६ फेब्रुवारी, २०२३

You choose


You choose
************
You choose not to see me 
you choose not to think about me 

but tell me O dear is it possible ?
how can water forget its coolness?
how can flower forget its fragnance?
how can Earth lose its softness ?
how can Sky deny it's brightness ?
you know it  very well 
they are not separable 
and so me from you  !

I am in your breath like air !
I am in your eyes like tears !
I am in your dream like colours !
I am in your heart like a swear !

don't try it ever, let me be here 
as I am  a part of you 
weather I will be there or not there.

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ ..

मंगळवार, १४ फेब्रुवारी, २०२३

दत्त कारभार


दत्त कारभार
******
कृपाळ उदार दत्त कारभार 
मोडतो संसार भाविकांचे ॥

स्नेहळ प्रेमळ दत्त प्रतिपाळ 
फोडतो कपाळ लाडक्यांचे ॥

सुहृद करुण येतो संगतीन 
देतसे सोडून जंगलात ॥

सांभाळी तपात तोडतसे पाश 
करतो निराश जगतात ॥

कोमल विमल भक्त परिमल 
उडवी चिखल समाजात ॥

दत्त नादी लागे  जग त्याचे भंगे
 तरी तेच मागे विक्रांत हा ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

सोमवार, १३ फेब्रुवारी, २०२३

रुसणे

रुसणे
*****

तू रुसलेली डोळे फिरवून 
गाल फुगवून गोबरेसे ॥

समजूत तुझी वृथाच काढत 
होतो बोलत खोटे मी ही ॥

रुसणे फुगणे वरवर जरी 
उसळत उरी प्रेम होते ॥

अन गुंफले हात हातात 
मनधरणीत हसू फुलले ॥

नयनामधले दीप उजळले 
घरभर झाले वाती वाती ॥

त्या रुसण्याची गाठ मनात 
असे सुखावत  गोड किती ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

रविवार, १२ फेब्रुवारी, २०२३

स्वामींच्या गोष्टी

स्वामींच्या गोष्टी
************

स्वामींच्या त्या गोष्टी ऐकता ऐकता 
मन तिथे रमता नाही होय ॥१
स्वामींची ती कृपा प्रेमाचे लाघव 
सुखाचा आरव करी मनी ॥२
पाहिल्या वाचून घडते दर्शन 
शब्दात सजून आलेले ते ॥३
स्वामींचे बोलणे स्वामींचे वागणे 
घडे चितारणे आपोआप ॥४
कळल्या वाचून मग ये वाहून 
प्रवाह कुठून कृपेचा तो ॥५
ऐसी स्वामीराये घडली जी भेटी
पडे मौन मिठी विक्रांता या ॥६
झाले चिदाकाशी मनाचे उन्मन
सोहम शब्दाविन भाव जागा ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

शनिवार, ११ फेब्रुवारी, २०२३

मी-तू

मी- तू
******

अस्तित्वाच्या कडे कपारीत 
राही उमटत 
तुझेच स्पंदन 
तव श्वासाचे उष्ण वादळ 
करते घुटमळ 
कणाकणात 
शब्द आर्जवी मनी उमटती 
अचलची होती 
पाय जणू
स्पर्श ओढाळ स्पर्शावरती 
नाती सांगती 
युगायुगाची
कोण असे तू कळल्या वाचून 
कळणे वाहून 
जाते माझे 
मूर्तिमंत मग मी तू होतो
तुझ्यात पाहतो 
अन मला .
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

शुक्रवार, १० फेब्रुवारी, २०२३

ठरले तर


ठरले तर !!
********

आज-काल सूर्य तापतच नाही वाटतंय
सोलरला उष्ण पाणी येत नाही वाटतंय

सूर्याचे पेट्रोलच संपले की काय वाटतंय
वा महागाईने त्यालाही मारलय वाटतंय

सिस्टीमचे तर सीएमसी केलेय राव 
ते कारागीर तर येऊन जातायेत राव 

म्हणजेच नक्कीच त्या सूर्याचे चुकतंय 
बिचाऱ्या बिल्डरला कोण कोसतय 

अहो पुण्यवान अन सत्य वचनी ते 
करतील चूक कशी सांगा बरं ते 

तर उद्या आपण गच्चीवर जमू यात 
आणि सूर्याचाच निषेध करूयात 

ठरले तर !!

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

गुरुवार, ९ फेब्रुवारी, २०२३

असणे

असणे
*****

गर्द आभाळागत 
तुझे आर्द्र डोळे 
गहिवरलेले 
कोसळण्या

ओठ कडावर 
हास्य गहिरे 
होते उमटले 
जीवघेणे

शब्द उच्चार
काही उमटले
बोल तरंगले 
हृदयात 

ते क्षण काही 
नव्हतो मीही 
नव्हतीस तू ही 
अस्तित्वात 

शिव ही नव्हता
नव्हती शक्ती 
असणे जगती
 होते फक्त

असण्याच्या 
त्या काठावरती 
अंधुक सृष्टी 
जाणीवेची 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

बुधवार, ८ फेब्रुवारी, २०२३

जीवन

जीवन
*****
सर्वच गोष्टींना शेवट असतो 
सुंदर असो वाईट असो 
प्रिय असो अप्रिय असो 
रामायण ही संपते कधी 
महाभारतही संपते 
औरंग्या मरतो कधी 
जातो पापी अफजलही 
हृदयस्थ छत्रपती ही 
जातात जगत सोडूनी
ज्ञानदेव तुकाराम 
नामदेवादी संत मंडळी 
रामदास ब्रह्मचैतन्य 
संपवतात यात्रा आपली 
****
होय विक्रांत तुझीही 
यात्रा आता संपत आली 
एकदा चित्र पुसल्यावर 
ते चांगले होते की वाईट 
कोणालाच फरक पडत नाही 
त्या चित्रालाही 
ते चितारलें जाणे 
ते मिरवणे 
आणि पुसले जाणे 
या कणभर कालक्रमात 
घडते जगणे 
बस तेवढेच 
तेच असते असणे 
त्या अगोदर अन नंतरही 
असतो कागद असतो फळा 
असते पेन्सिल असतो खडू 
असण्यावरतीच हे असणे अवतरते 
असणे होऊन ही नसणे होते
ही निरंतराची 
बुद्धीच्या कक्षेत न येणारी 
व्यापकता पाहता पाहता 
सोडून देते बुद्धी आपले शोधणे 
आणि होते शरणागत 
प्राप्त जीवनाला 
सोडून मोकळे हात 
करून मोकळे अस्तित्व 
अन् मग जीवन 
जगते  जीवन
होवून जीवन

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

मंगळवार, ७ फेब्रुवारी, २०२३

संताघरी


संता घरी
********
संता घरी धन नामाचे निधान 
घ्या रे घ्या मागून लाजू नका ॥१

संत वाटतात प्रेम श्रीहरीचे 
किती मागायचे मागा तुम्ही ॥२

हाका मारती ते देण्यास बैसले 
धावा रे धावा रे धावा तिथे ॥३

सोन्याची दगडे हिरा काचखडे 
मातीचे तुकडे मागू नका ॥४

कीर्तीची क्षणिक फुले सुकणारी 
यश ही भाकरी दुसऱ्याची ॥५

असे व्यर्थ धन उगाच मागून 
बघा रे नुकसान करू नका ॥६

विक्रांता दावली चैतन्यांनी वाट 
आता माझा थाट पुसू नका ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

सोमवार, ६ फेब्रुवारी, २०२३

संत देतात

संत देतात
*********

संत देतात शाश्वत 
वेडे तया न पाहत 
जया हाती भगवंत 
तया भाजी मागतात 

देव मिळावा जीवाला 
अशी वृत्ती का न व्हावी 
आर्या वर्यात जन्मुन 
ती कंगाल का राहावी 

संतकृपा वर्षावात 
लोक अंग चोरतात 
भिजा भिजा रे वेड्यानो 
जन्म असा नशिबात

व्हा रे संतांचे विनीत 
जगा दत्ताच्या कृपेत 
मागा तया भगवंत 
आणि पदांची संगत

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

रविवार, ५ फेब्रुवारी, २०२३

भाडेकरू


भाडेकरू
*******

जैसा भाडेकरू मालक घराचा 
म्हणून मिरवे नसून स्वतःचा

 तैसा देहधारी देह म्हणे माझा 
असून काळाचा फक्त वापराचा

 येणे तो नियंता कायदा दंडेल 
पायरी तुजला तुझी दाखवील 

रहावे स्मरण याचेच सतत 
मग तो नुरेल क्लेश या मनात

 घर हे राहाया प्रभूला स्मराया 
चैतन्य सांगती विक्रांत रमाया .

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

शनिवार, ४ फेब्रुवारी, २०२३

संत शरण


संत शरण
*********
जावे संताला शरण । तेच करती निदान ।।

भवरोग ओळखून । करतात निवारण ।।

काय कुणाची चुकले । दोष कुठे ते मुरले ।।

नीट पाहाती कृपेने । बरे करती साधने ।।

कोण मोहाने दाटले । कुणा कामने गिळले ।।

कोण क्रोधात जळले । मद मत्सरे पिडले ।।

अति कुशल नेमके । मधु नीटसं मोजके ।।

देती पथ्य आवडते । व्याधी समूळ ती जाते ।।

विक्रांत संताचा ऋणी।  दवा दिली रे बांधुनि।।

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

मरण स्मरण


मरण स्मरण
**********

घडे मरण स्मरण होते विरागी हे मन
येता विरक्ती दाटून ठके पाप आचरण 

पाप थांबता थांबता आत जागे सद्वासना 
शुद्ध होताच वासना येई परमार्थ मना

येता परमार्थ ध्यानी मन लागते रे नामी 
मन लागताच नामी होय भगवंत प्रेमी 

प्रेम भगवंती आले अनुसंधानी रमले 
नाम रंगात भिजले चित्त शुद्धतम झाले 

चित्त शुद्धी ती घडता मना साधे एकाग्रता 
मन एकाग्रे जडता काम सरले जगता

ब्रहमचैतन्य वचन ठेवा मरण स्मरण 
हीच पायरी प्रथम असे परमार्थ सोपान

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

शुक्रवार, ३ फेब्रुवारी, २०२३

निर्मळ मन

निर्मळ मन
*********
धरून हातात संताचा तो हात 
नाम गंगा काठ पहावा रे 
घ्यावी ओंजळीत सांगती ते नाम 
तेणे  तुझे काम होईल रे 
ओंजळी ओंजळ लाग ते गोडी
 मग घेई उडी तया माजी
शिरता प्रवाही नुरेल हा देह 
नामाचेच गेह होईल रे 
जातील वासना अवघ्या कामना 
भाग्याचा देखाणा मुर्त होसी
निर्मळ मनात येतो भगवंत 
सांगतात संत आवर्जून 
विक्रांत धरी ते शब्द हृदयात 
नाम ओंजळीत सुख वाटे

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

गुरुवार, २ फेब्रुवारी, २०२३

अनुसंधान


अनुसंधान
********

अनुसंधान हा देहभाव व्हावा 
नच विसरावा कदा काळी ॥१

चालता बोलता हसता खेळता 
जेवता निजता स्थिरपणे ॥२

जैसी माय नच विसरे पदरा
देह मन घरा वावरता ॥३

डोईवर घडा घडा घड्यावर 
पाणी पथावर नच पडे ॥४

घडतात कर्म अचूक सहज 
परि चित्त निज साधनात ॥५

सांगती विक्रांता श्री ब्रह्मचैतन्य 
मिळवणे काय नाम जपे ॥६
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

बुधवार, १ फेब्रुवारी, २०२३

दत्त भक्त

दत्त भक्त
*****
मन दत्त ज्याचे
सदैव स्मरते 
ओठात नांदते 
कीर्ती गीत ॥

तया संगतीची 
काय वाणू गोडी
सुखाचे वाहती 
लोट तेथे  ॥

भक्तीचे लाघव 
करती वर्षाव 
सुखावतो जीव 
तेणे संगे ॥

दत्त कीर्तनात 
दत्त भजनात 
दाह हरतात 
संसाराचे ॥

स्वयं दत्त तया 
असे संगतीत 
शब्द बोलतात 
शब्द विन ॥

होतो जैसा नभी
अरुण उदय 
प्रकटतो सूर्य 
नंतरच ॥

भक्त आगमन 
तैसे जीवनात
करूनिया दत्त 
प्रगटतो ॥

साठवी डोळ्यात 
सुख हे विक्रांत 
संग कौतुकात 
मिरवतो ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

निरोप

निरोप ****** धुणीचा निरोप समिधास आला  वन्ही धडाडला आकाशात ॥१ वाजे पडघम तुतारी सनई  मिलनाची घाई बहू झाली ॥२ उधळली फुले रांग तोरणा...