शुक्रवार, ३१ डिसेंबर, २०२१

दत्त कळणे

दत्त कळणे
*********

डोळे पाहत नव्हते 
मन जाणत नव्हते 
दत्त डोळ्यातून या
मनी उतरत होते 

दत्त कळल्या वाचून 
गुण ऐकल्या वाचून 
प्रेम मनात माझ्या 
उगा दाटलेले होते 

दत्त उभा भिंतीवर 
बाल्य बहरत होते 
क्षण क्षण वेडावून 
भक्ती आकारत होते 

दत्त स्वप्नात येऊन 
गेले किंचित भेटून 
वय नादान लहान 
सारे विसरत होते 

खेळ इतका वाढला 
दत्त विसर पडला 
स्वामी साईचा रूपाने 
मज सांभाळत होते

गेलो वाहत वाहत 
दूरवरच्या वाटेने 
अंती थांबलो तेथेच
दत्त प्रभू उभे होते 

दत्ता मी न निवडले 
देवे मज स्वीकारले
कृपा असीम अपार 
विक्रांत बाहुले होते

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

गुरुवार, ३० डिसेंबर, २०२१

ऋतू

ऋतू 
*****

ऋतू कोरडा तो जाता 
मेघ ओशाळे सावळा 
पान रुसत एकेक  
झाली मातीवर गोळा 

हाती असते कुणाच्या 
इथे रुजणे फळणे 
पाणी ओघळते डोळा 
व्यर्थ हसणे रडणे 

पुढे असेल-नसेल 
जन्म पाहिला तो कुणी 
लाख सुचतात ओळी 
परी होत नाही गाणी

दिसे भिजलेले स्वप्न 
कधी पहाट वार्‍याने 
पण उघडता डोळे 
जग तेच सुने सुने 

दुःख साकळून गाठ 
मनी होय काळी-निळी 
तुझे प्रेम आहे दत्ता 
माझी दवा सर्वकाळी 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

बुधवार, २९ डिसेंबर, २०२१

साधू भेटी


साधू भेटी
*******

थोर या जगती
किती ऋषीमुनी
देवाला पाहुनी 
पूर्ण झाले ॥१

परी तयांची ती 
पडेनाची गाठी 
मिटेनाच‌ भ्रांती 
जीवनाची ॥२

भेटून कधी ते 
नच रे भेटती 
उदास वागती 
जगण्यात ॥३

कधी पोहोचणे 
देहा न घडते 
काय आड येते 
कुणा ठाव ॥४

विक्रांत दत्ताला 
मागतो मागणे 
घडू दे भेटणे 
तया सवे ॥५

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

मंगळवार, २८ डिसेंबर, २०२१

आधारआधार
******
फुटक्या नावेस किनार्‍याची आस
तैसा जगण्यातदत्ता तुझा ध्यास

लागता लागता परी कधी थडी 
वाढतो प्रवाह जातो देशोधडी 

काय दैव  करे अशी काही कृती 
पाप फळून वा होय ताटातूटी

कळे ना मजला काय हे फेडणे
तरता तरता संसारी बुडणे 

बुडता बुडता पुन्हा देई हाक
येवून कृपाळा मजलागी राख 

कोमल कृपाळू देई तुझा हात 
नकोस विसरू विक्रांता हे नाथ
🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

बासरी

बासरी
*****

दूर कुठेतरी 
वाजते बासरी 
मनात साजरी 
मुर्त तुझी ॥

तुझे मंद हसणे 
तुझे मृदू बोलणे 
डोळ्यात पाहणे 
खोलवर ॥

तव आठवांची 
मालिका क्षणात
वाहते डोळ्यात
पुन:पुन्हा ॥

तव खांद्यावर 
ठेवुनिया मान
हरवून भान 
जाते जणू ॥

कधी गमे मज 
बासरी मी होते
अन सुरावते 
तव ओठी ॥

होते तो चंद्रमा 
शुभ्र पौर्णिमेचा
तुझिया रुपाचा 
दर्पणची ॥

होते वा यमुना 
खळाळती मंद 
कणोकणी धुंद 
उसळती ॥

हरवते कृष्णा 
माझे राधापण 
जगते होवून
कृष्णमय ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 
रविवार, २६ डिसेंबर, २०२१

ज्ञानदेव कृपा

ज्ञानदेव कृपा
**********

ज्ञानदेवे केला 
दीनांचा उद्धार 
पतिता आधार 
होऊनिया ॥१

जातीभेदा चूड 
लावली पहिली 
गुढी उभारली 
मानव्याची ॥२

विटाळ चांडाळ 
धर्माला किटाळ
मनास भोंगळ 
मोडियले ॥३

देवाचिया दारी 
समान ते सारी 
विश्व वारकरी 
सिद्ध केले ॥४

नेली ज्ञानगंगा 
गीर्वाणी कुटिरी 
भगीरथा भारी 
कृती केली ॥५

विश्व पुरुषाच्या 
हृदयात दिवा 
जाणिवेचा नवा 
पेटविला ॥६

अमृत ते कण 
वेचतो विक्रांत 
होत ऋणाईत
जन्माचा हा ॥७

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

शनिवार, २५ डिसेंबर, २०२१

माणूस माझे नाव


माणूस माझे नाव
******

माणूस माझे नाव रे
धरती माझे गाव रे 
जाणतात सारे परी
कुठाय बंधूभाव रे ॥१

कुणी म्हणतो तावाने
अरे माझा धर्म मोठा 
सोडुनिया तुझ्या वाटा
सामील हो माझ्या गोटा ॥२

पैसा घेई हवा तर 
मार खाई नाहीतर
असे कर वा तसे ते
मरशील नाहीतर  ॥३

कोणी जगतो भिकारी 
भीक मागे दारोदारी
कोणी धनिक नशीबी
देैवाची का लीला सारी ॥४

माणुस  नाव तुझे ही
माणूस नाव माझे ही  
परंतु तू तो मी नाही
श्रेष्ठ सदा श्रेष्ठ राही ॥५

तुझी जात खालची
माझी जवळी राजाची
मैत्री ही मैत्री पुरती
बात न रोटी बेटीची ॥६

जरी माणूस समान
मन बुध्दि असे एक 
रंग वंश जात धर्म 
करती भेद अनेक ॥८

या भेदाच्या पलिकडे 
एक दोघे फक्त जाती
बाकी सारी आंधळी ती
त्या डबक्यात राहती ॥९

माणूस माणुस आम्ही
वर वरचि म्हणती
डर डरावाच्या भेदी
घरे आपुली  भरती ॥१०

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

काही गूढ प्रश्न

काही गूढ प्रश्न 
=========
उमटण्याआधीच रे
प्रश्नही  पुसून गेले 
उत्तराचे भाग्य थोर 
मग हरवून गेले ॥

तसे पाहीले तर तो 
पेपर सोपा  नव्हता 
कधी नच वाट्या आला 
विषयाचा स्पर्श होता ॥

खरे खोटे त्यात काही 
कळण्या मार्ग नव्हता
म्हटले तर खेळला 
नकळत  डाव  होता॥

डोळ्यावर काचा काळ्या 
खोल किती असे ठाव 
पाहण्यास पाहणाऱ्या 
नव्हता मुळीच वाव ॥

तरी उडी घेतली नि 
काच काळी तडकली 
काच असे काच अंती 
उगाच कापून गेली ॥

कापलेच काही जरी 
घाव खोल नसे तरी 
डोळीयांची चिंता का रे 
सदोदित असे उरी ॥

ते ही गूढ हे  ही गूढ 
गूढ असे सारे  काही 
प्रश्न हवा होता तरी  
सुटल्या तो वाचूनही ॥
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 

https://kavitesathikavita.blogspot.com 

☘☘☘☘☘☘

रिपू
रिपू 
........

एक एक रिपू 
काढ रे  शोधून 
टाक रे मोडून  
दत्तात्रेया  

माजलेले तन 
अभद्र ते हीन 
तया उपटून 
फेक दूर  

रुद्र तू होवून 
त्रिशूळ घेऊन 
टाक संहारून 
पूर्णतया 

मग मी रे मनी 
निरार्त होवून 
तुझ्यात  रंगून 
जाईल रे  

सवे तुझ्या येण्या 
सज्ज हा  विक्रांत
शस्त्र दे हातात 
कृपा दान

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

शुक्रवार, २४ डिसेंबर, २०२१

साधना

साधना
******

अग माझे जीव्हे 
दत्त नाम घेई 
गुरु नाम घेई 
सर्वकाळ ॥

अरे माझे डोळा 
दत्त रूप पाही 
त्रिकुटात राही 
रंगलेला ॥

अगा माझी बुद्धी 
दत्त माया जाण 
ठेवी स्व चे भान 
शब्दातीत ॥

अरे माझ्या मना 
राहु नको उणा 
कधी दत्ता विना 
वृतीव्याप्त ॥

करा हे हातांनो
दत्ताचे पूजन 
आणिक चरण 
प्रदक्षिणा ॥

हृदया रे घडो 
सदा धडधड 
जणू दत्त दत्त 
रात्रंदिन ॥

नको अहंकारा
येऊ खरोखर 
दत्त पायावर 
राहा लीन ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

गुरुवार, २३ डिसेंबर, २०२१

नर नारी


नर नारी 
******

काय शाप माणसाला इथे मनाचाच आहे
जळते अखंड आग सूर्य तसाच आहे ॥१

कसे वेग वासनांचे उठतात आदीम जे 
तोडला वृक्ष कितीदा उभा तसाच आहे ॥२

सरणार ना कधीच का या हट्ट जीवनाचा 
हव्यास सृजनाचा जीवना तसाच आहे॥३

म्हटले जरी विसरू तो साराच भुतकाळ
स्मृतीवरी सोनियाचा तो डाग तसाच आहे .॥४

कुणास कशास आता हा द्य‍ावा नवीन साचा 
घडला जसा की नंदी दारात तसाच आहे ॥५

तो दाह जाणतो मी नारी तुझ्या मनाचा 
दे लाख जन्म पुरूषा गर्भ तसाच आहे ॥६

घेवून कामना कोटी वाहती किती सरीता
झेलून प्रवाह पोटी सागर तसाच आहे ॥७॥

हरवला ध्यानी जरी धरून दत्त ह्रदया
पाहतो स्वत:स सदा विक्रांत तसाच आहे ॥८॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘


चूक

चूक
*****

त्या तुझ्या दुनियेत जरा जाऊन आलो 
हरवलो होतो कुठे ते पाहुनी मी आलो ॥

लाख स्वप्ने होती निखळून पडलेली 
ठसे त्या वरचे हळू पुसून मी आलो ॥

मुग्ध तुझे हासू कणोकणी होते कुठे
ठेवले चोरून तयास वेचून मी आलो ॥

भेटायचा तुझ्या जरी नव्हताच भरोसा 
नशिबाची सोंगटी तरी टाकून मी आलो 

हसणार नाही तू आता रडणार नाही 
बंद दारास त्या कडी लावून मी आलो 

किती आग विझली ती बघावयास गेलो 
पण तीच धग जाणवून जळून मी आलो 

सुखामध्ये कोण किती दु:खी कोण आहे 
तीच चूक शोधायची पुन्हा करून मी आलो

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

मंगळवार, २१ डिसेंबर, २०२१

पौर्णिमा


पौर्णिमा
*******
जेव्हा चंद्र येतो हळू  
सारत घन पटल 
संगमरवरी शिल्प 
साकार होते समोर ॥

मुग्ध नितळता जाते 
आत खोल झिरपत
चंद्रोदय एक नवा 
मनात माझ्या करत ॥

दोन कृष्ण मेघ माझ्या 
गहिवरल्या डोळ्यात 
जाती भारावून असे
कडा चिंब भिजवत ॥

आकाश व्यापून गंध 
रात राणी उधळत 
स्वप्न सीमेवर भान 
जाते कुठे तरंगत ॥

अशी पौर्णिमा येते जी 
फक्त माझीच असते 
हरखतो जीव खुळा 
स्वप्न सुखाला पडते ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

अमृतान्न

अमृतान्न
********

दत्ता मज देई 
नामाचा प्रकाश 
ध्यानाचे आकाश 
कधीतरी ॥

मग मी गुंतला 
संसारी रमला 
होईन जागला 
परमार्थी ॥

तुझिया प्रेमाचे 
घेता अमृतांन्न 
काय ते तुषांन्न 
आवडेल ॥

वर्णितात संत 
मिटक्या मारत 
गोडवे नि गात 
त्याचे सदा ॥

विक्रांत हातात 
भोग खरकटे 
जगाचे या उष्टे 
फेकलेले ॥

मज वाटे शीण
त्याचा दत्तात्रेया
येऊन सदया 
प्रसाद दे ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

सोमवार, २० डिसेंबर, २०२१

चेतना

चेतना
*****

स्मरता भजता 
श्री दत्तप्रभूला 
जगण्यामधला 
अर्थ कळे ॥

उगाच जगती
आणिक जळती
वणव्यात किती 
तृणपाती  ॥

मरण ठेविले
आहेच पुढती
सरणावरती
जाणे कधी॥

मरणा आधीच 
मरण पाहणे
श्रीदत्त कृपेने
व्हावे इही ॥
 
मरण असते 
गाठी सुटणे
त्या पंचभूतांला
स्थळी जाणे ॥

परंतु चेतना 
होता दत्तमय 
अन्य कुठे लय
तिचा घडे॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

रविवार, १९ डिसेंबर, २०२१

दत्त पदी


दत्तपदी
******

शाई मधले शब्द उडू दे
पाना मधले शब्द भिजू दे 

परी ठसले मनी आत ते   
दत्त नाम  नित्य असू दे 

दत्त राम रे दत्त कृष्ण रे 
स्वामी साई नि दत्त हरी रे 

काही म्हण तू  काही रे 
तत्त्व तेच ते दृढ धरी रे 

दत्तास्तव मन रडू हसू दे 
काव्या मध्ये दत्त दिसू दे 

ध्यानी असू दे मनी असू दे 
चित्तवृत्तीत सदा वसू दे 

दत्ता येई रे माझा होई रे 
मीपण मग हे सवे नेई रे 

हेच मागणे विक्रांतचे रे
दत्ता पदी तव जागा दे रे

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

शनिवार, १८ डिसेंबर, २०२१

वसे ह्रदयात

वसे ह्रदयात
********
वसे ह्रदयात 
दत्त माझा देव 
सापडली ठेव 
मज येथे ॥

देव हा विरक्त 
साधकांचे इष्ट 
करी दृष्टादृष्ट 
भव पार ॥

पुरवितो काम 
ऐश्वर्य देऊन 
मोक्षाचे साधन 
मुमुक्षांस॥

जडले हे मन 
तयापायी आता 
सुख ते अन्यथा 
सापडेना ॥

विक्रांता नुरली 
अन्य काही आस
करी दत्ता दास 
तुझा मज ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

शुक्रवार, १७ डिसेंबर, २०२१

नको तेनको तेच काज
*****:*****

नको तेच काज 
देऊनिया दत्त 
बसला हसत 
दूरवरी ॥

भरतेय पोट 
चालतेय घर 
वाहतो संसार 
पाठीवर ॥

करतो गुलामी 
जनाची मनाची 
करणी जन्माची 
हीच झाली ॥

आणिक नोकरी 
एक ती लाचारी 
घातलेच भरी 
वाहण्याला ॥

तुझा असा खेळ 
कळेना मजला 
आलाय कंटाळा 
बहु परी ॥

विक्रांत ढकले
जीवनाची गाडी 
जाय गडगडी 
उतारास ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

गुरुवार, १६ डिसेंबर, २०२१

वृक्ष

 वृक्ष
*******

जेव्हा पडे बीज 
उत्तम मातीत 
सहज रुजत 
फळा येते ॥१

सफळ होताच 
पुण्यकर्म सारी  
बघ मुक्ती चारी 
घरी येती ॥२

तरारून येते 
श्रध्येचे अंकुर 
अनुभूती पूर 
ये दाटून ॥३

अैसे  काही होते 
कुण्या जीवनात 
भाग्याचा वसंत 
डोकावतो॥४

लगडते झाड 
पिकल्या फळांनी 
सुखाने भरूनी 
जग जाते ॥५

आत्मतृप्त होता 
सुख ते वाटता 
विश्रांती न घेता  
सुखी होतो ॥६

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

बुधवार, १५ डिसेंबर, २०२१

नर्मदामाई अन धरणे


नर्मदामाई अन धरणे 
***************

बुडाली शहरे .
देवळे बुडाली 
प्रगती ही झाली .
थोर इथे॥

हरवली घरे 
आणिक शिवारे  
जीव तया झुरे 
आठवून ॥

माय तुझा पथ 
त्यात हरवला 
दृष्टिदूर झाला
किनाराही ॥

शुलपाणी देव 
निसर्ग सुंदर
पाणी तयावर 
ओढवले ॥

माय तुझी मर्जी 
आम्हाला कळेना .
परी साहवेना .
व्यापार हा ॥

विक्रांत चालतो. 
चालल्या वाचून।
परिक्रमेतून 
लाखो पायी.॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

पदावर

दत्त पायावरी
*********
दत्ता पायावरी 
मज घ्या एकदा 
जन्मही आपदा 
सरू द्या हो ॥

दत्ता संसारात 
नको वाटे आता 
व्हावा मी चालता 
तुझ्या पथी ॥

दत्ता कशाला रे 
पाठवले इथे 
मज न कळते
काही केल्या॥

पण एक बरे 
बसतात ठेचा 
तेणे येते वाचा 
नाव तुझे ॥

विक्रांत जगात 
जगतो उदास 
धरुनिया आस 
दत्ता तुझी॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

सोमवार, १३ डिसेंबर, २०२१

साद


साद
*****

तुझ्या डोळीचे चांदणे 
साद घालती कुणाला 
ओठ व्याकूळ अधीर
याद करती कुणाला

स्वप्न तेच जरी जुने 
नवी फुटली पालवी 
ताप साहून उन्हात 
मनी उभारी हिरवी 

बटा पिंगट मोकळ्या 
सोन झळाळी मिरवे 
फुलपाखरू अल्लद 
तिथे कुणीतरी यावे

काय कानी तुझ्या पडे 
बोल गुज अलगुज 
जग द्वाड चहाटळ 
नको ऐकू कुजबुज

तुझा यमुनेच्या तीर
चिंब अमृत पुनव 
मनी घालतो ना रुंजी 
मंद बासरीचा रव   ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .


रविवार, १२ डिसेंबर, २०२१

नसे खेळ

नसे खेळ
********
अरे नसे खेळ 
दत्ता तुझी भक्ती 
पेलावया शक्ती 
लागे फार ॥१
हरलेत किती 
रथी-महारथी 
जिंकू जे म्हणती 
तुज लागी॥२
ध्यानी धुरंधर 
दानी ते उदार 
ज्ञानाचे भांडार 
जगात या ॥३
कोण पारायण 
करी जन्मभर 
तपी ते अपार 
कोण श्रमी ॥४
कोणी नामावळी 
केल्या कोटी कोटी 
कुणी ते भ्रमती 
तीर्थ लक्ष ॥५
जरी उचलून 
घेशील तू दत्ता 
तरीच विक्रांता 
आशा काही ॥६

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

शनिवार, ११ डिसेंबर, २०२१

प्रार्थना

प्रार्थना
******
होऊन व्याकुळ 
करतो प्रार्थना
 मज दयाघना 
साहय करी ॥

नाही मी मागत 
ऐश्वर्य जगाचे 
झेंडे कीर्तीचे 
तुजलागी ॥

नको ते नेतृत्व 
नको ते दातृत्व 
आणिक भोक्तृत्व 
कशाचेही ॥

नितळ निर्मळ 
देई तुझी भक्ती 
अपेक्षांची वृत्ती 
नसलेली ॥

जसे बाळावर 
आईची ती प्रीती  
तैसा मजप्रति 
होई दत्ता ॥

विक्रांत गांजला 
जगी भटकला 
शरण हा आला 
अवधूता.॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

बंध

बंध
****

असू देत बंध 
कुठल्या जन्मांची 
तया तुटायची 
वेळ आली ॥

बंधातून बंध 
जातात वाढत 
जीवा आवळत 
पुन्हा पुन्हा ॥

बीजातून बीच 
येतसे जन्माला
देतसे रानाला 
जन्म मोठ्या ॥

म्हणूनिया जड 
झालो भगवंत 
सुखाची संगत 
सोडुनिया ॥

सुखा घाबरतो 
दु:खा बिलगतो 
जेणे कंटाळतो 
जन्माला या ॥

विक्रांत आर्जव 
करतो दत्ताला 
करी रे मोकळा 
मज लागी ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

गुरुवार, ९ डिसेंबर, २०२१

महाऋतू

महाऋतू
******:

नकोस विचारू 
लायकी ती माझी 
गटारे गंगेची 
वाहणी ही  ॥

आहेत भरले 
अवघे विकार 
नाही पारावार 
तया देवा ॥

राहतो चक्रात 
जगरहाटीत 
मनाच्या मर्जीत 
रात्रंदिन ॥

कोसळशी जरी
वर्षा तू होऊन 
जाईल वाहून 
सारा मळ ॥

विक्रांत शरण 
तुज दयाघन
येई गा होवून 
महाऋतू


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

बुधवार, ८ डिसेंबर, २०२१

लय

लय
*****
बापा गजानना 
करी मजवर
एक उपकार 
फक्त आता॥
करी गा भास्कर 
मजलागी देवा 
हळूच सोडवा 
भवातून ॥
मृत्यू न टाळता 
देह न बाटता 
कर दिवा विझता
झाकलेला ॥
रे क्लेशा वाचून 
मरण वरन
दिले भगवन 
तया जैसे ॥
करी तैसा गोड 
दिन शेवटचा 
लय विक्रांतचा 
होतं स्वात्मी ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

मंगळवार, ७ डिसेंबर, २०२१

गणित

 
गणित.
******
 गणिताचे अनेक प्रकार असतात 
साधं सोप्प गणित 
चुकलेले गणित 
मुद्दाम चुकवलेले गणित 
आणि चुकूवूनही बरोबर आहे 
असं दिसणारे गणित . 

आपापल्या गणिताचा प्रकार 
ज्याने-त्याने स्वीकारायचा असतो.
तो अत्यंत वैयक्तिक असतो 
त्याला कुठल्याही 
व्यवसायाचे क्षेत्राचे बंधन नसते.

खरतरं गणितात प्रश्नांगभुत 
असते नितळता
अन उत्तरात अपेक्षित असते 
ती अचुकता 
कितीही गुंतागुंत असली तरी
सिद्धांत मोडता कामा नये.
प्रमेय चुकता कामा नये.

तशी बेरीज वजाबाकी 
करावीच लागते 
प्रत्येकाला जीवनात.
किंबहूना ती होतेच 

पण जर ते सिद्धांत
धूसर असतील मनात
अन अनाकलनिय प्रमेय 
टाकत असतील बुचकळ्यात
तर गणित कधीच सुटत.नाही

या सार्‍या कटकटीत पडण्यापेक्षा 
मी निवडले साधे सोपे गणित 
स्वकष्टाने कमवायाचे 
अन तारतम्याने खर्च करायचे .

आपली बेरीज पक्की आहे.
हा आता वजाबाकीत घसरतात आकडे 
पण तोही सोप्या गणिताचा नियमच आहे.

एकदा आपले गणित पक्के झाले 
कि इतरांच्या गणिताचे 
आपल्याला तसे सोयरसुतक नसते 
कारण ते नीट करायला
आपल्या हातात कधी छडी नसते.

अन जरनआवडले नाही तर
नापसंतीने नाक मुरडले जाते 
बस तेवढीच मोकळीक असते.
कारण आपण स्थितप्रज्ञतेचे 
रसायण कधी प्यायले नसते .

पण माझे गणित 
मला सापडले आहे .
अन त्यात मी सुखी आहे 
या  एकाच ताळ्यावर 
मी अगदी निर्धास्त आहे..

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

 

ज्ञान सूर्य (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर )

ज्ञान सूर्य (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर )
******
अफाट या कालप्रवाहात 
अगणित सूर्योदय होतात 
तेजस्वी प्रकाशमान शुभ्र 
अन विश्व उजळून टाकतात 

प्रत्येक सूर्याला असते 
एक विलक्षण कहाणी 
ती एक रात्र गोठवणारी 
भरून गेलेली दुःख वेदनांनी 

पण हा भीमरूपी सूर्य 
ज्या गावात उगवला होता 
या गावाने कधीच कुठला 
सूर्य पाहिला नव्हता

चक्षूचेही भान नसलेला गाव 
होता चाचपडत रडत जगत 
पाठीवरती अन्यायाचे चाबूक 
होते रात्रंदिन उगाच बरसत 
कोण मारतोय का मारतोय 
हेही नव्हती नीट कळत 
पण आपण भोगतोय रडतोय 
म्हणजे नक्कीच आहोत चुकत 

अशी अंधाराचा स्वीकार केलेली 
खोलवर उजेडाची स्वप्न पुरलेली 
स्वतःला नशिबाच्या स्वाधीन केलेली  
ती प्रजा होती आंधळी अन दुबळी 

पण जेव्हा त्या गावाला मिळाला सूर्य 
लखलखता तळपता ज्ञानसूर्य 
तेव्हा हजारो लाखो आंधळ्यांना 
आले तेजस्वी चमकदार डोळे 
दिसू लागली स्पष्ट आरपार कळले
आपणच आपले हात आहेत बांधले

त्या एका तीव्र किरणाने 
एका ज्वलंत प्रखर ठिणगीने 
पेटून उठले सारे रान अन
अंधाराची सुल्तानी गेली संपून 

मग या सूर्याचे सहज झाले 
असंख्य अगणित सूर्य कण
त्याने व्यापून टाकला कणकण 
त्या गावातील प्रत्येक विद्ध मन 

अन आता या गावातील
हा प्रकाश कधीच 
सरणार नाही 
याची खात्री बाळगत 
झाला तो अस्तंगत 
रुढार्थाने पण 
आहे प्रत्येकात जळत
तळपत
आपले अस्तित्व 
पुन:पुन्हा सिद्ध करत..

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

सोमवार, ६ डिसेंबर, २०२१

चाकर

मजलागी पडे 
भक्तीचा विसर 
जगाचा चाकर 
होऊनिया ॥१
धावतो हातात 
घेऊन नोकरी 
ठेवून पगारी 
लक्ष सारे ॥२
जाहलो बेजार 
संसार लाचार 
चित्त नामावर 
लागे ना रे ॥३
कुणी ना कुणाचा 
जरी हे जाणतो 
बंधात पडतो
पुन्हा पुन्हा ॥४
आता जीवलगा 
करुणा सागरा 
तुझ्यावर सारा 
भार माझा ॥५
विक्रांत दत्ताची 
मागतो चाकरी 
उभा दारावरी 
अर्जी देत ॥६

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

मराठी साहित्य संमेलन


मराठी साहित्य संमेलन
********

हे अध्यक्ष लोकांचं वाचून 
गंमत वाटली.
हसायालही आलं.
माणसच असतात शेवटी सारी.
कुणी भडकलेले .
कुणी अडकलेले .
कुणी दडपलेले.

कुणी कुणाला निष्ठा वाहिलेले .

आणि अध्यक्षाला 
असं काय किती महत्व असतं 
हे फक्त प्रकाशकालाच कळत 
अन खरेतर ते गणिताचंही असतं.

बाकी आम्हाला काय त्याच ?
कुणी का बसाना तिथं 
कुणी का बोलेना !
किंवा ना बोलेना का!

कधीकाळी डोळ्यातूनही 
आग ओकणारा वाघ 
पोट भरला की शांत होतो.

अन तशीहि वाघांची गणणाही 
फार कमी होत आहे आता.

पण पुस्तकांचा प्रकाशकांचा 
अन  लेखकांचा कवींचा  
हा वसंत ऋतुच .

तिथे हवसे नवसे गवसे 
आवर्जून येणारच .

अन कुठल्यातरी
भिरभिरत्या डोळयात 
उत्सुक मनात 
हरखल्या जीवात
 माय मराठीचे बीज पडणार 

त्या एका बीजासाठी तरी 
हा सारा उपद् व्याप सार्थ आहे .
**
🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

शनिवार, ४ डिसेंबर, २०२१

कपटा

कपटा
*****

जन्म वितळत आहे 
अस्तित्वाचा अर्थ न कळता 
घनीभूत झालेला 
प्रत्येक प्रश्न सतावत आहे 
खोलवर आत 
मोडलेला काटा होत
सदैव ठसठसत .

उपायांचा निरुपाय झाल्यावर 
राहावे लागते जगत 
आपल्या व्याधीला 
आपणच स्वीकारत 
तसेच काहीसे होत जात 
काळही करतोच बोथट 
वेदना संवेदना 
मनास गुंतवतो 
कशात नि कशात 
कधी संगीतात कधी सिनेमात 
कधी कवितात कधी आठवणीत 
कधी अध्यात्मिक ग्रंथात 
अन् मनोराज्य असतातच शेवटी 
मग आपण जातो 
निद्रेच्या राज्यात 
सारे काही विसरत 
स्व त: ला हरवत.

पण कधीकधी असेही होत
अर्ध्या रात्रीही करमत नाही 
मन कशातच लागत नाही 
पराजयाची ध्वजा 
फडफडते उरावर 
असहाय निष्क्रियता 
व्यापुन उरते जगावर 
हीसुद्धा एक लाट असते 
मिटणार हे माहीत असते 

पण मग ती रात्र ती लाट 
व ते जागेपण 
यांच्या वादळात 
मी पणाचा कपटा 
त्या प्रश्न सकट राहतो 
भिरभिरत आपटत 
फाटत विदीर्ण होत

वाटते कधीतरी 
कुठल्यातरी लाटेत 
सरतील प्रश्न 
या अस्तित्वाच्या कपट्यावरील 
पुसतील सहज 
भिजत भिजत
वा संपेल तो कपटाच
त्या प्रश्न सकट 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

शुक्रवार, ३ डिसेंबर, २०२१

भिकारी

भिकारी
******

जर उघडले 
नाही एक दार 
जातो दुज्यावर 
भिकारी तो॥१

आणि दारोदार
पडता धुत्कार 
उकिरड्यावर 
शोधे अन्न ॥२

खाई विटलेले 
कुणी फेकलेले 
कधी नासलेले 
बळे बळे ॥३

पडो पडे तेव्हा 
ओझे या देहाचे 
तोवरी भुकेचे 
भागू देतो ॥४

तैसा हा विक्रांत 
विटल्या सुखात 
सोडुनिया वाट 
प्राप्तव्याची ॥५

कैसे महासुखी 
लाचावले मन 
येतसे फिरुन
संसारात ॥६

अहो महाराजा
थोडी कृपा करा
उघडून दारा 
भाकर द्या ॥७

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

गुरुवार, २ डिसेंबर, २०२१

चळणे

चळते
******

बुद्धी का चळते
मन का मळते 
कुणास कळते 
काय कधी ॥१

कधी विश्वामित्र 
कधी पराशर 
तपस्वी हे थोर 
घसरती  ॥२

तेथे कुणाचा रे
लागतो ना पार 
भय हे अपार 
भक्ताठायी ॥३

धरून हाताला 
चकवा चुकवा  
मार्गाधारे लावा 
साधनेच्या ॥४

तरी तो तरेल 
यातून सुटेल 
तुजला भेटेल 
दयाघना ॥५

देऊन सुकाणू 
प्रभू दत्ता हाती 
विक्रांत वाहती 
नाव झाला ॥६

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

बुधवार, १ डिसेंबर, २०२१

शिणलो

शिणलो
******

भक्तीच्या वाटा 
शिणलो बहुत
जहाले न प्राप्त 
परी काही ॥
असेल तो देव 
दिसेल तो देव
केली उठाठेव 
वाया गेली ॥
कैसे नि दैवत 
प्रसन्न त्वरित
म्हणूनिया वाट 
पाहिली म्या ॥
कुणा काय देऊ 
उगाचच दोष 
मन मज वश
झाले नाही ॥
दत्ता चालो तुझा 
थोर कारभार 
संसाराचा भार 
वाहतो मी ॥
विक्रांत सोडली 
अवघीच आशा  
अध्यात्माचा गाशा 
गुंडाळतो ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ 

डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड  ************ खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी  बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे  त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत...