मंगळवार, ३० एप्रिल, २०१९

दत्त पाहावया गेलो
दत्त पाहावया गेलो
हरवून आलो
त वळूनिया दृष्टी
डोही शुन्याच्या बुडालो 

रूप त्रिमूर्ती सुंदर
यती वेषा शोधू गेलो
झाले काषाय देहाचे
गीती अवधूती न्हालो 

ज्ञान त्रिपुरा सुंदरी
प्रज्ञा झेलण्यास गेलो
सरे त्रिपुटी खळाळ 
डोही चित्ताच्या बुडालो 

बोल खडावा दुर्लभ
घेण्या दर्शन निघालो
नाद हरवले सारे
देही निराकार झालो 

गेले सगुण निर्गुण
मन पहाणे रुसून
घडे पूजा अवधुता
काही केल्या मी वाचून

जग हरवले सारे
स्व रूपास भोगून
झालो अवधूत सु
जन्म मरणा जिंकून 
****
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

गुरुवार, २५ एप्रिल, २०१९

शब्दांनो
शब्दांनो 
******


माझ्या थकल्या शब्दांनो 
थोडे चाला रे अजूनी
काही उरल्या पायऱ्या
बाकी शिखर अजूनी

पदे रचा रे वदुनी
प्राण अर्थात ओतूनी
हेच साधन आपुले
देणे प्रभूस अर्पुनी

शब्द वाकडे तिकडे
कधी गेयता नसले
वृत्त छंदांनी सोडले
पिल्लू उनाड  सुटले

घरं ओबड धोबड
परी प्रेमाने भरले
गीत  दत्ताचे तयात
यावे वस्तीस सजले

https://kavitesathikavita.blogspot.com/

बुधवार, २४ एप्रिल, २०१९

नावडती
नावडती
*******

काय नावडती
म्हणूनिया दत्त
मज न पाहत
वळूनिया॥

लावूनिया टक
पाहते लोचना
घेईची ना मना
काही केल्या॥

जाता जवळी तो
लागू दे ना वारा
क्षणात भरारा
जाई दूर॥

ऐसिया देहाचे
करू तरी काय
सरता उपाय
भेटायचे॥

व्याकूळ हे मन
जळे कणकण
भिजती नयन
रात्रंदिन॥

जन्मोजन्मी तुझ्या
राहीन दाराला
घेऊन व्यथेला 
भक्तीचिया॥

विक्रांत युगाचा
पुतळा तमाचा  
श्री दत्त नामाचा
टाहो फोडी ॥

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

*****


मंगळवार, २३ एप्रिल, २०१९

दत्त कृपाराशी

दत्त कृपाराशी
***********

देखिले चरण
भरले हे मन
जगता कारण
वंदीयले  

रोमरोमी माझ्या
दाटली पुनव
प्रकाश पालव
देह झाला

जाहला सोहळा
सखी चालण्याचा
तप वेदनेचा  
साज ल्यालो

पडला उजेड
पूर्व राऊळास
सरूनिया भास
अंधाराचा

प्रभू गिरनारी
कृपा ऐशी केली
वेदनेची झाली
फुले माझ्या

घडले दर्शन
संत सज्जनांचे
मन विनम्राचे
घर झाले

चाले कृपाराशी
सतत सोबती
सुखाचे वाहती
गंध लोट

बाप अवधुत
कृपावंत झाला
हृदयी धरीला
विक्रांत हा

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.inसोमवार, २२ एप्रिल, २०१९

विघ्नराज
विघ्नराज 

करतो रक्षण 
उपाधींपासून 
देव गजानन 
कृपाळूवा 

करतो खंडन 
विघ्नांचे येऊन 
प्रेमे वेटाळून 
सवे नेई 

जाहलो पावन 
तुम्हाला भजून 
अमृत होऊन 
कृपा त्यांची ॥ 

अहा विघ्नराज 
जवळ घेतले
मार्गी चालवले 
साधनेच्या ॥

घडली संकष्टी
देवे कृपादृष्टी 
स्मरणाची प्रीती 
देऊनिया 

विक्रांत चरणी 
जाहला सादर 
भार देवावर 
सोपवूनी॥

© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

रविवार, २१ एप्रिल, २०१९

काळात्मा
काळात्मा

तुझा विनवणी 
करीतो नमुनी 
काळात्मा येऊनी 
छळू नको ॥ 

धर्माची वासना 
करीना छेदन 
हे अंत करण 
शुद्ध राहो ॥

कलिचे सांगाती 
येऊ नको द्वारा 
जाऊ दे रे घरा 
दत्ताचिया॥

तसा तर आहे 
मी तो छळलेला 
भारे वाकलेला 
पापाचिया॥

बाप राखतोय 
म्हणूनही रक्षिला 
अंतरी ठेविला 
अवधूत ॥

विक्रांत कळाली 
कळीकाळ मेख
म्हणूनही विवेक 
मागे दत्ता ॥

श्री गुरुदेव दत्त ॥

© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
****

शनिवार, २० एप्रिल, २०१९

दुनियादारी सारी सोड
दुनियादारी सारी सोड 
****************

दुनियादारी सारी सोड 
फक्त एक दत्त जोड 
जाणणाऱ्या जाणण्यास
मोहमाया सारी सोड 

पाठीवरी वाहू नको 
ओझे तेच तेच खोटे 
सुख शोधताना जगी 
मारू नको हेलपाटे 

धन मान यशोगाणं 
काळ लेखी शून्य भान 
भक्ती ज्ञान अन ध्यान 
शाश्वताचे हे चि दान 

कधीकाळी भेटलेला 
देह मान वरदान 
सारे काही त्याग अन
दत्तादारी मारी ठाण

क्षणोक्षणी तोची आहे 
मनोमनी तोची पाहे 
कणकण जगताचा 
वेटाळून तोची आहे  

जाणूनि हे ह्रदयात
विक्रांत आहे नाचत  
रे सुखाचा वर्षावात 
दत्त दत्त सदा गात  

© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

शुक्रवार, १९ एप्रिल, २०१९

अवधूत खेळ
 अवधूत खेळ
*********

स्वप्न सुरंगी
नटले सजले
प्रकाश भिजले 
चांदण्यात   

लहर उठती
मना भिजवती
सुखे उमटती 
पुन:पुन्हा ॥

लहरो लहरी
शीतल ऊर्मी
सजूनी सुमनी
ये गंधात  ॥


घडते वादन
उमटे नर्तन 
रंग सनातन 
जीवनाचे ॥

प्रभो अवधुता   
थकलो आता
तुजला शोधता   
भेट जरा  ॥


श्रीपाद वल्लभ 
अंतरात खोल
बोलावीन बोल
दे विक्रांता   ॥

© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

लायक

लायक ****** नच का लायक तुझ्या मी पदाला  सांगावे मजला दत्तात्रेया ॥१ अजुनी आत का भाव न जागला  भेटी न मजला म्हणुनी ती ॥२ उघडे सताड...