गुरुवार, ३० एप्रिल, २०२०

येई रे


येई रे 
*****

येई रे वळून 
घेई रे खुडून
फुल हे फुलून
आले दत्ता 

रंग गंध फार 
नाही रे सुंदर 
वाहण्या अधीर 
तरीसुद्धा 

वाहतो शरीर
मन हळुवार 
भक्तीचे केसर 
अळुमाळू 

धरी रे ओंजळ 
करी रे सांभाळ  
सुमन कृपाळ
दत्तात्रेया 

विक्रांत उत्सुक 
अधीर जीवन 
पाहण्या चरण 
अवधूता
 ****
©डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

बीज
बीज
****
कासया हवाय
तुज गुरुस्पर्श
चिकटणे त्यास
उगाचच ॥
मिळालेले बीज
ठेव ह्रदयांत
जाय उतरत
अंतरात ॥
कृतज्ञता असे
जरी मनी थोर
नम्र पायावर
उभा राहा ॥
ध्यान हीच सेवा
असे खरोखर
आणिक आचार
सांगीतला  ॥
श्रीगुरु वदले
निक्षून म्हटले
विक्रांते ऐकले
सर्वभावे ॥
दत्त मावळला
सर्वत्र भरला
विक्रांत नुरला
पाहावया ॥
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.bloggspot.com

सोमवार, २७ एप्रिल, २०२०

दानपरत फेडीची
आस नको दाना
स्वर्ग आरोहना 
जाणे किंवा

नको अनुष्ठान 
नको अभिषेक 
नको अतिरेक 
कर्मकांडा 

पोटाचा तो यज्ञ 
एक मज ठाव
अन्नाचा अभाव 
न हो तिथे 

पुण्य पाप सारे 
मनाचेच शिक्के 
पाप कोणी विके 
पुण्यासाठी 

घेऊन हे हात 
टाक माझे दत्ता 
वाहो तुझी सत्ता
 तयातून 

घडो सारे जीणे 
माझे दत्तासाठी 
पापपुण्य गाठी 
पडू नये दो

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.in

रविवार, २६ एप्रिल, २०२०

गुंजन

गुंजन
****

सुरा वाचून 
स्वरा वाचून 
मनात चाले 
सदैव गुंजन 
ददम दत्त दम
तदम दत्त तम 

अर्था वाचून 
मंत्रा वाचून 
बोल उमटती 
उगाच येऊन 
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम

दुचाकीच्या 
स्वरा मधून
पदरवाच्या 
बोला मधून
बोलाविल्या मी
कधी वाचून 
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम

मंत्र नसे हा 
दिधला कोणी 
वा काढला 
कुण्या ग्रंथातूनी
सहज स्फुरते 
अद्भुत वाणी 
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम

शब्दातच त्या 
लय लागुनी 
जाते भान 
कधी हरवूनी 
केवळ उरतो 
तोच ध्वनी 
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम

खुळ्या मनाचा 
खुळेपणा हा 
बडबड गीता 
मोठेपणा वा
झिंग तयाची
बहु वाहवा 
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम 

सुटला विक्रांत 
फुटला विक्रांत
वेड मिरवतो
या जगतात
शब्द तेच ते
बसतो गात
ददम दत्त दम 
तदम दत्त तम 

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शनिवार, २५ एप्रिल, २०२०

दत्तात्रेया

ठेव दत्तात्रेया  
मज निरंजनि
काजळीवाचूनी
कल्पनेच्या

पाव दत्तात्रेया
मज कृष्णेकाठी
गिरनार गाठी 
कधीतरी 

बस दत्तात्रेया 
मज  ध्यानी मनी 
सुटूनी त्रिगुणी 
अट्टाहास 

 ऐक दत्तात्रया 
कधी माझी गीत 
होऊनिया मित 
जीवलग 

देई दत्तात्रेया
मज भक्ती भाव 
संतसंग दाव 
सर्वकाळ  

मग दत्तात्रेया 
विक्रांत भाग्याचा 
होईल सुखाचा 
हिमालय 

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesarthikavita.blogspot.com


गुरुवार, २३ एप्रिल, २०२०

गुन्हा

गुन्हा
****

साधू होता 
म्हातारा होता 
जीव त्यालाही 
प्यारा होता .
जखमा होत्या 
वेदना होती 
डोळ्यात आर्तता 
भरली होती

कुणाचेच त्याने 
काहीही कधीही
बिघडवले नव्हते 
तसेतर
मरायला काहीच 
कारण नव्हते 

घाणेरडे राजकारण 
सडलेले मन 
भगव्या वरील 
द्वेषाचे प्रकटीकरण 
सारे कुयोग कसे 
जुळून आले होते 
मस्तक 
कर्तव्यनिष्ठतेचे 
झुकून खाली होते 
भयाने वा 
आणिक कशाने 
हात निष्प्रभ
बांधले होते 

निरपराध त्यांना
पळता येत नव्हते  
तरी पळावे लागले 
असंख्य घाव वेदनांचे 
देही झेलावे लागले 
आणि पत्करावे लागले 
मरण असे दारूण
पशु समान 
माणसाच्या हातून 
कारणा वाचून 
गुन्ह्या वाचून  . . 

पण कदाचित 
एक गुन्हा 
त्यांनी केला होता 
फक्त भगवा पेहराव 
घातला होता.
********
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

माय दारावर

माय दारावर

********

 

दाटुनिया विश्व भरे सोहं गाणं

चिद्रुपाची खाण ओसंडली ॥

आकारी नटला देव निराकार

चित्त तदाकार होण्याआधी ॥

खेळण्या सादर असे साथीदार

पडता अंधार जाणे घरा ॥

सोहं हेचि साध्य आणिक साधन

शेवटचे ठाणं गाठावया ॥

विक्रांत मनात स्वामी करे घर

माय दारावर उभी असे ॥

****

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

htps://kavitesathikavita.blogspot.com

 

 

 

मंगळवार, २१ एप्रिल, २०२०

देवाहाती शस्त्र


देवा हाती शस्त्र असती कशाला 
साधू  रक्षणाला दुष्ट मारण्याला 
वधितो देवही सांगतो वधाया
शेत राखण्यास तण उपटाया
पण कष्ट तेही का द्यावे तयाला 
न्याय सत्ता जर मिरवे स्वत:ला 
न्याय हाच धर्म हीच संविधान  
तर मग घडो तयाचे पालन  
दुष्ट दुर्जनांचे घडावे हनन  
न्यायदेवते हे तुझिया हातून  
साधू  न मरावे पथी तडफडून  
गोवंश न जावा निर्वंश होऊन  
मारावे राक्षस मारावे भक्षक  
धर्म नीती न्याय होउ दे रक्षक.

डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
htpps://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, २० एप्रिल, २०२०

खुणगाठखुणगाठ
*****

माझ्या मनाला
मिळे खुणगाठ
सरू आली वाट
माझी आता ॥

जन्ममरणांचा
सुटू आला गुंता
दत्ताचिया पंथा
चालू जाता ॥

सुटू सुटू आले
हे ऋणानुबंध
असंख्य संबंध
पडलेले ॥

झाले देणे घेणे
जमा शून्या खाती
कर्माची वाहती
गती मंद ॥

जाहलो लाकूड
शुष्क वाळलेले
धुनीशी ठेविले
तयारीत ॥

अवघा पसारा
वाहणारा वारा
तयात धुरळा
विक्रांत हा ॥
***
©®डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

साधू वध

साधू वध
*****

भगव्यातील भोंदूलाही
देव मानणारा
हा हिंदू समाज
जेव्हा पाहतो
तुम्ही क्रुरतेने
हिंसेने मारलेले
रक्तामध्ये लडबडलेले
त्या असाहाय्य निष्पाप अन
त्या वृद्ध साधूंचे शव .
तेव्हा होते आक्रंदण
श्रद्धेचे भावनेचे
आदराच्या उल्लंघनाने झालेलं
लक्षात ठेवा
तेव्हा तुम्ही टाकलेली असते
काडी तेलाचा विहिरीत
मारलेली असते
उडी सिंहाच्या गुहेत

एका लाथेने नहुषाच्या . .
अगस्तीस मारलेल्या. .
तो मदांध झाल्यावर .
पडावे लागले होते त्यास
होवून साप भूलोकावर
कित्येक वर्ष सरपटत
भोगावे लागले होते
त्याचे प्रायचित्त .
आणि हा तर वधआहे
निर्घृणपणे केलेला
त्याची शिक्षा तर
मिळायला हवी
नव्हे ती मिळणारच .
कारण आता उमटणार आहेत
शाप
लाखो अगस्तीचे
एकाच वेळी .
त्यात तुम्ही जळून
भस्मसात होणार
यात मुळीच शंका नाही .

डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शनिवार, १८ एप्रिल, २०२०

मन बहाव्याचे झालेमन बहाव्याचे झाले
************
येता ओघळून चैत्र
मन बहाव्याचे झाले
दत्त स्फुरण जणू की
कणोकणी ओसंडले ॥
गर्द पिवळा झळाळ
धुंद हळदी खळाळ
दत्त झाला जणू वृक्ष
गळा वैजयंती माळ ॥
अशी किमया सोनेरी
पाहू हरखून किती
चित्त चाकाटले दत्ता
किती देखणी ही सृष्टी ॥
कधी होईल मी ऐसा
तुझ्या प्रेमात रंगला
रंग हिरवा हरला
पित तदाकार झाला ॥
उभा तरूतळी मौन
मनी धुंद मोहरला
वदे विक्रांत वृक्षाला
मी तो तूच तो रे झाला ॥
*********
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogsport.com

बुधवार, १५ एप्रिल, २०२०

मज कंटाळला

मज कंटाळला.
*********
का हो दत्तात्रेया
मज कंटाळला
शब्दांचा आटला
प्रवाहो हा ॥
तुझं भ जावया
अन्य न साधन
जाता हरवून
काय करू ॥
शब्दांमध्ये तू ची
शब्द तेही तू ची
ओंजळ जलाची
जलाशयी  ॥
खेळतो शब्दात  
तुझिया रंगात  
ठेवुनी चित्तात  
मुर्त तुझी  ॥
गौण हे साधन  
गौण आराधन  
विक्रांता कारण  
असू द्या हो.॥
********
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com 

मंगळवार, १४ एप्रिल, २०२०

निळा निळालनिळा निळाल
*********=
हा निळा निळाल
मिरवितो भाळ
तरी का अंतरी
पेटलेला जाळ ॥
मनी या अजुनी
दया क्षमा नाही
का न वाहते रे
करुणा प्रवाही ॥
तीच आहे वस्ती
तशाच त्या व्यक्ती
नाव फक्त थोर  
तुझे मिरवीती ॥
दिलास जो धर्म
तयाच्या त्या मूर्ती
स्तवे तुजसवे
परि तीच रिती ॥
फुटू दे रे घट
द्वेष भरलेले
सुटू दे रे पान्हे
क्षमा ओसंडले ॥
लोट वाहू दे रे
मैत्री करुणेचे
फुटू दे रे तट
उच्च-नीचतेचे ॥
कळो माणसास
सत्व माणसाचे
मनी भरु दे रे
रंग आभाळाचे ॥
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com 

पर्यायपर्याय
*****
कुणीही कुणाच्या
सुखी जीवनाचा
पर्याय नसतो .
जरी सुखी जीवन या
भ्रामक शब्दाला
सापडत नाही
पर्याय कधीही
तशीतर पर्यायाची यादी
खूपच मोठी असते
अन ती क्वचितच
कुणाच्या हाती येते
अर्थात एका पर्यायानंतर
दुसरा पर्याय
असतोच समोर
उभा सदैव
दत्त म्हणून !
असे पर्याय
शोधून शोधून
सोडून
निरुपाय झाल्यावर
जो समोर उभा राहतो
दत्त म्हणून !!
तो पर्याय
पर्यायातील असतो
हेच कदाचित
पर्याय शोधण्याचे
निवडण्याचे
सोडण्याचे
व पर्यायाच्या उत्पत्तीचे
कारण असावे.
***
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.in/

सोमवार, १३ एप्रिल, २०२०

सापडले डोळेसापडले डोळे
*******

हरवले डोळे
सापडले डोळे
पुन्हा काळजात
दाटले उमाळे ॥
घनदाट डोह
गर्द कृष्ण काळे
प्रकाश तेजस्वी
त्यावरी झळाळे ॥
कोण तू कुठला
मजला नकळे
पाहता तुज का
गात्रात शहारे ॥
लपविले ओठ
भाल लपविले
भाव ओळखीचे
परी न दडले ॥
क्षणात विश्वाचे
सुजन या झाले
क्षण पाहण्यात
नवी मी हि झाले ॥
******::
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, ५ एप्रिल, २०२०

नव श्रीमंत


नवश्रीमंत
******

उडवितो गाड्या
कशाला रे गड्या
बापाच्या पैश्याने
मारतोस उड्या ॥
कानी भिकबाळी
गळ्यात साखळ्या
विकुनी जमिनी
कशाला बांधल्या ॥
माज दो दिसांचा
तुझा उतरेल
फुका मिरविली
संपत्ती सरेल ॥ 
कु-र्यात  बोलणं
बाटलीत  जीणं
मटन चिकन
सर्रास झोडणं  ॥
शिक्षणाचा गंध
अजूनही नाही
पुढच्या पिढीची
चिंता तीही नाही ॥
दारुड्या बापाचा
पोर तो तू गुंड
बिघडली पोर
तुझी ती ही बंड ॥
धन देणाऱ्याची
भरली तिजोरी
तुझी दो वर्षात
सरेल रे सारी ॥
वापर रे पैसा
पोरांना शिकाया
धंद्याला लावी वा
नच कि फुकाया ॥
विक्रांते गरिबी
तुझी ती पाहिली
म्हणूनी चिंता ही
मनी उपजली ॥
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot in

कृपेची बाहुलीकृपेची बाहुली
******

कृपेची बाहुली
मज मीच केले
जगी मिरविले
तुझ्या नावे ॥
लावियला टिळा
कोरुनी सुरेख
धवल हा वेष
चढविला ॥
वदे दत्त दत्त
जगा पडे धाक
श्रद्धेचा पाइक
धन्य झालो ॥
परी मुखवटा
गळतो हा खोटा
पाहू जाता लाटा
मनातील ॥
अजुनही इथे
मनाची च सत्ता
नामधारी दत्ता
दिसे तू रे ॥
देहबुद्धीचा या
करण्या पाडाव
दिसेना उपाव
अजुनिया ॥
कृपाळा तुजला
शरण शरण
उपाय अन्य न
दिसे मज ॥
ढोंग्याचे हे ढोंग
होवो आता खरे
विक्रांता या त्वरे
तेची करा.॥
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.in

शनिवार, ४ एप्रिल, २०२०

गुरू उपनिदिष्ट साधनगुरू उपनिदिष्ट साधन

**********

करी नित्य नेम

गुरु ठेव ध्यानी

आणिक साधनी

वाहु नको ॥

गुरुचे साधन

हेच गुरुदेव

आणि भेदभाव

मानू नको ॥

पेटविला दीप

ठेव सांभाळून

साधना घालून

तेल तया ॥

श्री गुरु म्हणजे

असे गुरुतत्व

दृढ भरी भाव

तया ठाई ॥

सोड  धावाधाव

धर एक ठाव

तुजला उपाव

दाविन तो ॥

विक्रांता कळले

मनी उतरले

ते चि सांगितले

जगतास ॥


डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

https://kavitesathikavita.blogspot.in

गुरुवार, २ एप्रिल, २०२०

माझा राममाझा राम
********

माझा राम
मला भेटतो कधी
रूग्णांच्या डोळ्यात
माझी वाट पाहत
बसलेला
असतो तो
तासन्तास रांगेत
उभा थकलेला .
दोन गोड शब्दासाठी
सदैव आसुसलेला
कफ सिरप मागताना
उगाचच ओशाळलेला

माझा राम
मला भेटतो कधी
नर्मदेच्या काठावरती
रुक्ष कठोर डोळ्यातला
अभिमानी गांजलेला .
दारिद्रयातील जगण्याला
सहजच सरावलेला

माझा राम
मला भेटतो कधी
माझ्या दारावरती
भिक्षेसाठी थांबलेला
आशीर्वादाची झोळी घेऊन
याचक झालेला

माझा राम
शब्दात थांबायला
नाही सांगत मला
माझा राम
मंदिरात जायला
नाही सांगत  मला

माझ्या रामाला
पारायण कथा संकीर्तन
घंटानाद करणं
नाही पसंत एवढं

माझा राम असतो
सदैव खुश
संगत नसलेला
एकांतात
मध्यरात्री
पंख्याच्या आवाजात
कवितेत उतरत

वा रस्त्यावर पडणार्‍या
आषाढ सरीतील नर्तनात
 माझ्यासवे गात

झाडातला राम
माणसातला राम
वार्‍यातला राम
पावसातला राम
असतो सदैव सांगत
पाहायला  मला
माझ्यातला
राम !

 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोने
https://kavitesathikavita.blogspot.in

लायक

लायक ****** नच का लायक तुझ्या मी पदाला  सांगावे मजला दत्तात्रेया ॥१ अजुनी आत का भाव न जागला  भेटी न मजला म्हणुनी ती ॥२ उघडे सताड...