गुरुवार, ३० एप्रिल, २०१५

तव स्मृतीची धुनीअजूनही माझ्या मनी
वाजतात तीच गाणी
अडकल्या श्वासातुनी
शब्द येतात धावुनी

येणार ना जरी इथे
परतुनी कधी कुणी
व्याकुळतो प्राण माझा
कासावीस कोंदाटुनी

सांजवेळी पक्षी जाती
घरोट्यात परतुनी
पारावरी उदास मी  
दिशा घेती वेटाळूनी

दिलीस का ओढ अशी  
आस मनी जागवुनी
तव स्मृतीची धुनी
जाळतेय क्षणोक्षणी

इवलाले कवडसे
जाती मनी चमकुनी
मिटतात पापण्या नि  
येते आकाश भरुनी

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

रविवार, २६ एप्रिल, २०१५

विष्षण माझ्या मनात आले


विष्षण माझ्या मनात आले
तेच कालचे स्वप्न देखणे
काळोखी मग किर्र बुडाले
प्रकाश रिंगण इवले साने

जरा जगू दे अरे जीवना
गीत म्हणू दे श्वासामधले
कुठल्या दिशे मधून येती
क्षण उदास धुरकटलेले

एक सावळी मूर्त कोरली
पुन्हा मनात उभी राहिली
हसरे डोळे नितळ काळे
हृदयातील तार तुटली

जरा जरासा हर्ष जागला  
पुन्हा तमात मिटून गेला
शोधू कुठे मी प्राणामधला
स्पंद इवला थरथरला  

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/


शनिवार, २५ एप्रिल, २०१५

जाय अशीच पुढे निघुनी
तेच जुने
शब्द उसने
हवे कशाला
तुला साजणे

तुझ्या प्रीतीचे
लाख तराणे
होते माझे
सुरात जगणे

सवे तुझ्या
गेले गाणे
आभासात
आता जगणे

जाता तू
काच तडकने
झाले मन
उदासवाणे

कधीतरी तू
जवळी यावे
आणि माझे
स्वप्न सजावे

   अशी वांच्छा  
काही धरली
दिवा स्वप्ने
जणू ठरली

ग जगण्याचे
रंग फिकुटले
  जीर्ण पोपडे  
काही उरले

तुला माहित
जरी सगळे
पण दैवाने
हात बांधले

  जाय अशीच  
पुढे निघुनी
 विझेल चिता  
सारे जाळूनी

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/


डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड  ************ खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी  बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे  त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत...