मंगळवार, ३१ ऑगस्ट, २०२१

डांगोरा

डांगोरा
******

दत्तभक्ती चा डांगोरा 
मी तो पिटतोय जगा
ढोल तुटका तुटका 
नाद उमटतो ढगा 

होते धडाम धुडूम 
नभी चकाकते वीज 
वाहे पापाचा तो लोंढा 
रुजे पुण्याईचे बीज 

देह दाटला व्यथांनी
जीव जातोय पापानी
नच मिटे खुमखुमी 
स्वर फुटतो तावानी 

दत्त धरतो पिटतो 
नाद डिबांग घुमतो 
दत्त डिपांग डिबांग 
महा कल्लोळ माजतो 

देह फुटणार कधी 
फुटो याच काजासाठी 
घुमे विक्रांत पोकळ 
दत्त प्रीत ओठी पोटी

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  

सोमवार, ३० ऑगस्ट, २०२१

कृष्ण गप्पा


कृष्ण गप्पा 
**********

खरंतर निळा निळा रंग 
कुठल्याच माणसाचा 
कधीच नसतो 
तरीसुद्धा आम्ही तुला 
निळ्या रंगामध्ये रंगवून
अद्वितीय म्हणून
आमच्यापेक्षा वेगळा करून 
ठेवला आहे सजवून.

 कदाचित तू असशील काळाही
पण आम्हा लोकांना 
काळेपण तेवढे आवडत नाही 
गोऱ्या त्वचेचे गारूड आहे आमच्यावर 
इथेही आड आले असेल कदाचित 
ते असो .
पण तुला निळेपण दिल्यामुळे 
तू आपोआपच निराळा झालास 
आमच्यापेक्षा दैवी 
देव देवाचा अवतार झालास 
अन माणसाला कधीच
देव व्हायचे नसते .

अरे हा मध्ये मी एक 
इंग्लिश पिक्चर बघितला 
त्याच्या मधला हिरो 
तो सुद्धा निळ्या रंगाचा होता 
आणि पिक्चरचे नाव सुद्धा 
अवतारच होतं 
हा हा हा !!

अपार्ट द जोक 
तुला निळ्या रंगात बघायला आवडतं लहानपणापासूनच
तुला अशा निळ्या रंगात बघायची 
सवय लागली आहे आम्हाला 
त्यामुळे तुझं निळ नसणं 
हे आम्हाला अतिशय  विचित्रसं
न पटणारं वाटतं 
अनैसर्गिक काही.

तसा देवा तू मला आवडतोस 
पण तुकाराम मीरा ज्ञानेश्वर नामदेव 
यांच्यासारखं तुझं वेड 
लागलं नाही मला 
का माहिती नाही 
तशी तुझ्यावर लिहिलेली गाणी 
पदे आणि अभंग 
ऐकतो वाचतो आणि गातो सुद्धा 
म्हणजे गाण्याचा प्रयत्न करतो 
वेड्यावाकड्या सुरात.

कधी कधी मला असे वाटते की 
आपले मित्र आपणच निवडत असतो 
त्याप्रमाणे तू आपले भक्त 
तू आपणच निवडत असावास 
आणि त्या निवडीमध्ये मी नाही 
हे मला माहित आहे 

वर्गातील हुशार मुलांच्या कंपूमध्ये 
आपण नाही हे समजून 
आपण त्या कंपूपासून 
जसे दूर राहावे 
तसा मी दूर आहे तुझ्यापासून 

तुझ्या हुशारीला 
अलौकिक प्रतिभेला
कल्पनेच्या बाहेर असलेल्या  
दैवी गुणांनी संपन्न नटलेल्या
व्यक्तिमत्त्वाला 
नतमस्तक होवून पाहतो.
मानवी गुणांची 
सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ती झालेल्या
तुझ्या दिव्य जीवनाला 
पाहत दिडमुख होतो 
आणि दुरून वारंवार नमन करतो

का माहीत नाही 
पण माझ्या मनाने निवडला आहे 
दरी डोंगरात गुहेत राहणारा
ती खडावा घालणारा 
भगवे वस्त्र नेसणारा
खांद्यावर झोळी घेऊन 
गळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा घालून 
कधी हातात माळ धरून
कधी कमंडलू पकडून 
गावागावात फिरणारा भिक्षेकरी 
कसलेही बंध नसलेल्या 
कसलीही इच्छा नसलेला
आत्मरत वा समाधीस्थ 
कैवल्याचा झाड असलेला 
तो भगवान दत्तात्रय

हा आता त्याही कंपनीमध्ये 
तसा मी नाही खरं तर 
प्रवेश नाही आतवर
कारण त्या कंपनीचे नियम 
मला तर काही  नाही जमत
ते सोवळ्या ओवळ्याचे बंधन 
खरच अवघड जातं
मन कुरकुरतं
तरीसुद्धा तिथं माझं मन रमतं
गमतं आणि खरंच खिळून राहतं

आता तू म्हणत असशील
हे तू मला कशाला सांगतोस 
खरतर तुला सगळं माहित आहे 
पण आज बोलावसं वाटलं 
तुझ्याशी तुझ्याबद्दल 
लिहावसं वाटलं 
तुझा आज जन्मदिवस आहे ना म्हणून 

भाषणं करण्याची सवय 
लागली आहे थोडीफार 
त्यामुळे असेल.
पण खरं सांगू का 
मला अतिशय आवडणाऱ्या 
आणि प्रिय असणाऱ्या 
संतांना तू आवडतोस 
म्हणून तू मला आवडतोस. 
बाकी तुझा आकलन होणं
तुझी भक्ती मिळणं
तुझ्यात हरवून जाणं
हे काही नाही जमलं गड्या मला 
जमेल असेही वाटत नाही.
अर्थात माझ्या या 
जमण्या न जमण्याला 
आवडणे नावडण्याला 
काहीच अर्थ नाही 
काहीच किंमत नाही 
हे मुंगीचं बडबडणं आहे 
असं म्हणू या  हवं तर

बाकी तुझी गीता 
आणि ज्ञानेश्वर महाराजांची ज्ञानेश्वरी 
हे माझे जीव की प्राण आहे 
हे तुला माहित आहे . 
ज्ञानेश्वर महाराजांचे नाव निघालं
आणि मन उचंबळून आलं
ज्ञानेश्वर म्हणताच 
मन हळवे का होतं
आनंदाने भरून जातं
कळत नाही
त्याच्या शब्दसृष्टीत शिरताच 
रममान होताच 
माझं मीपण हरवून जातं
काय होतं
हे मला कळत नाही 
हा ग्रंथराज माझ्या सर्व सुखाचा 
आनंदाचा स्त्रोत आहे 
यात संशय नाही.

असं म्हणतात की 
ज्ञानेश्वर माऊली तुझाच अवतार आहे 
तुझे स्वरूप आहे 
तूच ज्ञानेश्वर माऊली होऊन 
ज्ञानेश्वरी लिहलेली आहेस
तुझा जन्म आणि माऊलीचा जन्म 
एकाच दिवशी एकाच मुहूर्तावर झाला 
त्यामुळे तो तूच आहेस 
तूच तो आहेस
अन मी तर ज्ञानेश्वर माऊलीचा आहे 
म्हणजे तुझाच आहे की.!!

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

रविवार, २९ ऑगस्ट, २०२१

मोहमोह
*****

सारे माझे मोह 
मिटू दे दयाळा 
मनातून वेगळा 
करी मज ॥

कामनांचे जाळे 
सुखद ते किती 
परी अंती नेती 
खोल डोही ॥

लाळीले देहाला 
पंच इंद्रियाला 
देऊन तयाला  
हवे जेते ॥

परी त्याची काही 
मिटेनाची भीक 
अधिक ते सुख 
मागत असे ॥

जय यश कीर्ती 
दिसे किती छोटी 
काळ हरपती
 क्षण मात्रे ॥

विक्रांत जाणून
आला तुझ्यापायी 
सांभळून घेई
दत्तात्रेया ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

उत्तरेला

उत्तरेला (उपक्रमासाठी)
*********

दूरवर उत्तरेला 
खुळा जीव धाव घेई 
जन्मोजन्मीची आकांक्षा 
स्वप्न निगुढसे पाही 

उंच शिखरी बसला 
सखा जीवलग कुणी
त्याच्या भेटीची उत्कंठा
येई उरात दाटूनी 

रोज रोज मनी माझ्या 
एक उमलते गाणे 
खोल काळजात रूते 
शुभ्र काही जीवघेणे 

किती भोंगळ कल्लोळ 
चाले सभोवती असा 
आहे कागद सागर
जन्म चितारला मासा 

स्मृति मिटुनिया दार 
मिटू अस्तित्व पाहते 
तन मन प्राण सारे 
हिम शिखरी धावते 

हाक पेटली दबली 
घेई जळत उसळी 
दिशा बांधली अडली 
कळ विक्रांत अंतरी 


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

शुक्रवार, २७ ऑगस्ट, २०२१

एक मार्गी


एकमार्गी
********

अवघा साचला
भवती पसारा 
श्रीदत्त दातारा
मर्जी तुझी  ॥

येई जे वाट्याला 
कळू दे मनाला 
अलिप्त तयाला 
परी ठेवी॥

आहे तिथे असो 
देह माझा जरी
परी तू अंतरी 
भरून राही ॥

मग हा विक्रांत 
एकमार्गी होत
राहील स्मरत
तुज दत्ता ॥

🌾🌾🌾© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

मंगळवार, २४ ऑगस्ट, २०२१

ॐ कार गणेस

ॐ कार गणेश
***********

विश्वाचे हे बीज 
असे निराकार 
म्हणती ॐकार 
ऋषि तया  ॥

तयाने घेतले 
रूप हे साजरे 
गणेश गोजीरे 
प्रेमापायी ॥

प्रतिभा साकार 
प्रज्ञा अवतार 
सखा ज्ञानेश्वर 
तया वर्णी ॥

त्रिविध मात्रांनी 
जाहला ॐकार 
अ उ म हे स्वर
मिळूनिया ॥

अकार जणू की 
गणेश पावुले 
सुंदर सोनुले
शोभतात ॥

उकार जणू की 
गणेश उदर 
सुखाचा सागर 
मिरवता ॥

आणिक मकार 
मस्तक अपार 
वर्तुळ आकार 
विश्वव्यापी ॥

ययांनी येऊन 
ॐ कार होऊन 
टाकले व्यापून 
शब्दब्रह्म ॥

म्हणूनिया आद्य 
विश्वाचा या कोंब 
जाहला हेरंब 
सगुणात ॥

शोधता विक्रांत 
जन्माचे कारण 
देव गजानन 
दृश्य झाला ॥

जाताच शरण 
अभय देऊन 
दिले उघडून
मुलाधारा ॥

सुटता आधार 
रूपाचा गुणाचा 
देव गणेशाचा 
बोध झाला ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

साहेब

साहेब
*****

केबीनमध्ये तुकडे मोडीत 
साहेब बसतो आकडेमोडीत 
तीच भाजी त्याच डब्यात 
हिरव्या नोटा पाही मनात 

बेसीन झाली पिकदानीगत 
उद्दाम भाव बनेल डोळ्यात 
आज जरासे कमीच पडले 
जळे काहीशी खंत मनात 

तसा सराईत बक्कळ धूर्त 
सावज हेरतो येताच आत 
हळूहळू मग जाळे टाकीत
ड्रावरपाशीच नेई ओढत

बधला नाही जर का पक्ष 
घालवून देई बिनदिक्कत 
बेपर्वा अन् मुजोर भाषेत 
कर्तव्याचा पण पाढा वाचत 

कैसा सापास चंदन कळतो 
निषाध हाती सज्जन पडतो 
किती युगांचे राज्य रावणी 
कधीतरी मग राम जन्मतो

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

सोमवार, २३ ऑगस्ट, २०२१

मनातील आशा


आशा
****:

मनातील आशा का
कधीच मरत नाही 
जळले सुख तरीही 
प्रतिक्षा मरत नाही 

वाहून गेले पाणी जे 
परतून येत नाही 
हरवून गेले पथ ते 
परत भेटत नाही 

ओसाड गेही पथिक 
आसरा मागत नाही 
गिधी विदारले प्रेत 
आक्रोश करीत नाही 

आले मनी म्हणून मी 
कविता लिहित नाही 
वेदने विना विक्रांत 
शब्द उमटत नाही 

दु:ख कुठल्या जन्माचे 
कधीच कळत नाही
प्राक्तनात लिहले ते
कधीच मिटत नाही

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

रविवार, २२ ऑगस्ट, २०२१

वेळापत्रक

वेळा पत्रक 
********

दत्त हसवतो 
दत्त रडवतो 
दत्त खेळवतो 
सुख दु:खी ॥

जन्म हा चुकला 
काळ रे हुकला 
तिमिरी पडला 
जरी वाटे ॥

जुनाट संस्कार 
कर्मठ आचार 
काही मनावर 
अगम्यसे ॥

तू न इथला 
कळते तुजला 
दावणी बांधला 
प्रारब्धाने ॥

परी भोग रे
दिन मोज रे
जन्म जग रे
वाट्या आला ॥

किती काळ कैसे 
जगावे हे ऐसे 
दत्ता ठाव असे 
वेळापत्रक ॥

दत्ता आठवून 
सारे सोपवून 
पार जन्मातून 
हो विक्रांत  ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

शनिवार, २१ ऑगस्ट, २०२१

क्षणभर भेट व्हावी

भेट व्हावी
*******

क्षणभर भेट व्हावी दत्ता 
 तव क्षणभर भेट व्हावी रे 
तुझ्यावाचून जगण्याची 
या व्यथा मिटून जावी रे ॥

बहू पाहिल्या मूर्ती तुझ्या 
सुंदर मंदिरी सजल्या रे 
अन पादुका उंच शिखरी 
ऊर्जा वलय ल्याइल्या रे 

शैशवात तुज पाहिले 
काही कळल्या वाचून रे 
निद्रा जाग सीमेवर तू 
पाहिलेस मज हसून रे  

तसेच मुग्ध सुंदर दिसावे 
रूप मनोहर डोळ्यास रे 
विरहाची ही रात्र मिटावी 
दिनकर हो तू हृदयास रे 

त्या क्षणाची वाट पाहत 
उभा कधीचा विक्रांत रे 
सरो वेदना अवधूता ही
घे सामावून तुझ्यात रे

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

शुक्रवार, २० ऑगस्ट, २०२१

लळा

लळा
*****:

आळंदीचा राजा 
ज्ञानदेव माझा 
भक्ताचिया काजा 
आतुडला ॥

घनदाट ऊर्जा 
तिथे एकवटे 
पाप खरकटे 
धुऊ जाय ॥

पावन ती गंगा 
ज्ञानाची भक्तीची 
पेलत्या शक्तीची 
घेणाऱ्याच्या ॥

आस्तिक-नास्तिक 
नाही भेदभाव 
जसा सूर्यदेव 
जगताशी ॥

पापी पुण्यवान 
होतात पावन 
परिसस्पर्शान 
तेथीच्या रे ॥

विक्रांता अवघे 
पुण्य आले फळा 
म्हणूनिया लळा
माऊलीचा ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  .

बुधवार, १८ ऑगस्ट, २०२१

Preference


Preference
**********

She prefered 24 carat Gold.
It's nothing but obvious,
gold gives stability,
gold gives security,
and of course, surety.
Of the future life.

What else one would like to have?
But then, what about flowers?
Oh flowers !
One can buy them lots,
if one has gold in hand.
And one can also live without flowers.

It's leisure 
It's pleasure 
but not absolute need.
Isn't it ?
So her choice is perfect !
Bravo .
She is gem 
really intelligent .
As life is hunger 
Life is money 
Life is Gold .

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

मंगळवार, १७ ऑगस्ट, २०२१

शब्द


शब्द
*****

शब्द नाजूक कोवळे 
रस तालात भिजले 
जीव बेभान बेधुंद 
अहा वाहावी गुंगले 

शब्द मवाळ मोटके 
पर तत्वात भिजले 
लावी सार्थकी जीवन 
प्राण प्रकाशी पेटले 

शब्द मनाचे तान्हुले 
भाव बंधानी नटले
करी आकांडतांडव 
कधी हसून निजले 

शब्द नागमोडी वाट 
कुणा क्वचित कळली 
कुणा मुक्कामी सोडवी 
कुणा घाली रानभूली 

शब्द सोयरे ते माझे 
मैत्र जीवीच्या जीवीचे 
तया वाचुनिया शून्य 
जिणे विराण वाटेचे 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  

सोमवार, १६ ऑगस्ट, २०२१

जगणेमिटूनिया पंख 
स्मृती 
क्षणात पाहत आहे
सार्‍या 
प्रतिक्रिया होत्या 
मन
मनास सांगत आहे

हरवले सूर 
तरी
शब्द ध्यानात आहे.
अन
स्मरणात श्रुतींच्या 
सार्‍या
चुकाच दिसत आहे

ओझ्यात अपेक्षांच्या 
अंध
आयुष्य सरतआहे

धरणात भरता पाणी
झाड
आतले वठत आहे 

जगण्यास हवे जल
तेच
मरण आणत आहे

दु:ख साचले नकोसे
सुख 
तरीही जाचत आहे 

विक्रांत लिही तू लाख 
शब्द
हे अळवावरचे आहे 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

रविवार, १५ ऑगस्ट, २०२१

ज्ञानदेवा पायी

ज्ञानदेवा पायी
***********
ज्ञानदेवा पायी 
रहावे बसून 
प्रेमाने भरून 
हृदय हे ॥

पहावे तेजाचे
मानवी ते रूप 
कैवल्य स्वरूप 
शब्दातीत ॥

जगत मागणे 
नच मुखी यावे 
सुखात राहावे 
सांनिध्याच्या ॥

सदा देवा मला 
रहा वेटाळून
ठेवी रे भरून
स्वरूपात ॥

विक्रांत देहात 
चित्त आळंदीत 
चैतन्या भजत 
प्रेममय ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

संसार

संसार 
*****
एकदा संसाराचा गाडा 
ओढायचा ठरल्यावर 
नाकात टोचणाऱ्या 
वेसणीचे दुःख करून 
कसे चालणार 

आपल्या मानेवरती जू 
आपल्याला जडच वाटणार 
रग तर त्या ही खांद्या लागली 
हे आपणास कसे कळणार 

रस्त्याच्या कुठल्या बाजूला 
हिरवळ अन 
कुठल्या काटे असणार 
हे जो दावणीला बांधतो 
त्यालाच ठाऊक असणार 

शेवटी मुक्कामावर 
पोहोचलो की
आपल्यापुरते काम सरणार 
मध्येच कोणी थांबले तर 
अडले तर
तर गाडा नक्कीच अडणार

कारण
जोवर अस्तित्व असणार
तोवर 
नाही रस्ता संपणार  
वा चालणे थांबणार 

तर मग कुरकुर कशाला
अन  क्षणोक्षणी उमटणारे
दिर्घ सुस्कारे कशाला?


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

शनिवार, १४ ऑगस्ट, २०२१

जाणीवेचा छंद

जाणीव
******

जाणीवेचा छंद 
लागला जिवाला 
संसार जाहला 
तटस्थचि ॥

शब्द बुडबुडे 
उगी उगी झाले 
निशब्दी रंगले 
क्षण सारे ॥

माझे पण मला 
बहु आवडले 
सुख पाणावले 
पुन्हा पुन्हा ॥

जाणिवेचा दिन 
आज उगवला 
भरून राहिला 
जीवभान ॥

काय शोधायचे 
कळू आले मला 
नाही शोधायला 
जरी काही.॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

ती

ती
***

एक दिवस अचानक 
हायवेच्या बस थांब्यावर 
दिसली मला ती उभी रस्त्यावर 
घेऊन बॅग खांद्यावर 
थोडी अस्वस्थता होती चेहऱ्यावर 
अन बैचेन तिची नजर 
जात होती घड्याळावर 
काही क्षण मनात झाली खळबळ
थांबावे की जावे पुढे 
भेटावे का ? बोलावे का?

माहीत होते
हाय म्हणेल ती.
बरी व्यवहारी वागेल ती 
काही चौकशी करेल ती 
तेवढी तरी मैत्री होती अजून

पण पाय नाहीच पडला ब्रेकवर 
अन हात तसेच राहिले 
एक्सलेटरवर 
त्याच गतीत 
गेलो थोडा दूरवर 
डाव्या बाजुचा मिरर 
उगाचच पाहत
पण एवढाचा आरसा
क्षणाचा  कवडसा
किती अन काय दाखवणार

तशीच दिसते ती अजून 
ड्रेसचा सेन्स नसला तरीही
केस तसेच करडे काळे 
चष्मा मागील भुरके डोळे 
गालावर फिकुटली लाली 
रंग गोरटी बटा भाळी

निसटुन गेले होते धागे
बसल्या वाचून काही गाठी 
जखमा गेलेल्या भरून 
व्रणही गेलेले मिटून
पाणी गेले होते वाहून 
वावरात वळल्या वाचून 

पण तरीही दुसऱ्या दिवशी 
त्या थांब्यावर 
का कशी गती गाडीची 
उगाच मंदावली 
खुळी नजर  भिरभिरली

एक निर्रथक वलय 
उमटले पाण्यावर 
अन हरवले पाण्यावर 


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

शुक्रवार, १३ ऑगस्ट, २०२१

आठवण

आठवण
*******

प्रत्येक जीव असतो 
मेघ एक आठवांचा 
मी पणाला अर्थ घट्ट 
कण एक अस्तित्वाचा

हरवती आठवणी 
कधी येतात जागून
तर काही बसतात 
ठाण ह्रदयी मांडून 

पुसतो म्हणून कधी 
आठव नच पुसते 
नको तीच नेहमी का 
मना छळत असते 

खरंच का असतात 
आपल्या या आठवणी 
भावनांच्या प्रवाहात 
नेतात अन खेचूनी 

शब्द रूप संवेदना 
जाणीवेत तरंगती 
मीपणाची हालचाल 
उगाच जागी ठेवती 

आठवांच्या गदारोळी 
विसरते आठवण 
मी कोण आलो कुठून 
जाते खोल दडपून


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

गुरुवार, १२ ऑगस्ट, २०२१

सोहं सरोवरी


सोहं सरोवरी
**********

काडसिद्ध पथे गेलो 
सिद्धरामेश्वर घरा 
दत्त निसर्ग भेटला 
उभा जाळ शब्दातला 

वृक्ष भाऊराव तेथे 
चहूबाजू विस्तारला 
मूळ निम्बर्गी ते खोल
रस सोहम ओतला 

गेली निंबाळी कन्हेरी 
प्रेमगंगा ही पावन 
कलकलतो तरंग 
उसळून आहे पण 

नाथ रेवनाचे बीज 
दत्त म्हणे  घे हसून 
मार्ग सारेच नेतात 
त्याचं लक्षी रे ओढून 

काका निकम प्रेमळ 
झाले निमित्त कृपेला 
प्रेमे नेवूनिया हंस
सोहं सरोवरी केला

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .


बुधवार, ११ ऑगस्ट, २०२१

रूजले बीज

रूजले बीज
*****

रुजले बीज 
भिजले बीज 
आज आले फळाला ॥

केली त्वरा 
देऊन वरा 
मीन बांधला गळाला ॥

बळे आलो 
शिष्य झालो 
मेवा मिळाला भुकेला ॥

पुण्य फळले 
वृक्ष जाहले 
अर्थ कळाला मूढाला ॥

भक्ती नसून 
सेवे वाचून 
मेघ ओळला थोरला ॥

कोण दातार 
कोण घेणार 
स्वार्थ नसल्या कृपेला ॥

खूण विक्रांत 
आली ध्यानात 
मोड फुटला भाग्याला॥

जरी ना मेलो 
परी मिटलो
तपच आले दाराला 


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

मंगळवार, १० ऑगस्ट, २०२१

तुच जाणतोस

तुच जाणतोस 
***********

तूच जाणतोच 
माझा खटाटोप 
मांडलेला व्याप 
प्रेम बळे ॥

तूच जाणतोस 
केलेली प्रार्थना 
गर्जना याचना 
ऐश्या तैश्या ॥

तूच दिली जाण
कळे मूर्खपण 
रडणं भेकणं 
थांबविले ॥

हरक्षणी तूच 
आहे सभोवती 
खुळी द्वैत दृष्टी 
मावळली ॥

आता मी पाण्यात 
भरलेला माठ 
आला गेला भ्रांत 
भीती नाही ॥

मावळल्या चिंता 
भ्रमाचा आकार 
जन्माचा प्रकार 
कळू आला ॥

अवघा उजेड 
जाणवतो अरे
चंद्र सूर्य तारे 
जाणीवेत ॥

विक्रांत फुटका 
देहात भरला 
परंतु सुटला 
दत्त कृपे ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

रविवार, ८ ऑगस्ट, २०२१

जागव जाणीव

जागव जाणीव 
**********
जागव जाणीव 
माझी दिगंबरा 
मनाला मोहरा 
लावी आता ॥

सदा राहो दत्त 
स्वरूपी जागृत 
वाहत्या पाण्यात 
तळ स्वच्छ ॥

आहे पण माझे
शब्दाच्या वाचून 
रूप हरवून 
मौन व्हावे ॥

विक्रांता कळावा 
दत्त हा आतला 
सहज चालला
जन्म व्हावा ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

शनिवार, ७ ऑगस्ट, २०२१

सक्ती


सक्ती 
**********

बोलतो आपण
तिला 
सक्ती नाही कश्याची
ती तर 
राणी आहे घराची 

ओहोहो 
किती थोर 
आहेत हे विचार 
किती  महान
किती  उदार

होय 
एवढे शिकले सवरले तर  
पडणारच फरक 
दृष्टिकोनात

पण येताच वेळ 
देण्याची घेण्याची 
वारश्याची 

येताच वेळ 
कामाची कष्टाची 
त्रासाची 

अन महत्वाची 
म्हणजे
तथाकथित त्यागाची 

होते ऐसी की तैसी
सार्‍या उदारतेची 
आणि तिलाच
सक्ती होते 
पुन्हा सती जायची


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

शुक्रवार, ६ ऑगस्ट, २०२१

सोहम भाव

सोहम भाव
*********

सोहम सोहम 
घोकून घोकून 
सोहम होऊन 
गेले कुणी 

सोहम सोहम 
ऐकून ऐकून 
सोहम रंगून 
गेले कुणी 

सोहम सोहम 
जाणून घेऊन 
सोहम सांगून 
गेले कुणी

सोहम भाव हा . 
हृदयी जागता 
नुरेच  वार्ता 
मरणाची

सोहम भावात 
जाता  हरवून
मुक्त हो जीवन
त्याचे जणू

सोहम ऐकून
स्वामी मुखातून 
गेला हरखून
विक्रांत हा 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

गुरुवार, ५ ऑगस्ट, २०२१

काळाचा काळोख


काळाचा काळोख
**************

काळाचा काळोख 
खोलवर आत
गर्द विवरात 
अथांगसा ॥

तिथे न प्रकाश 
आकार आकाश
गूढ अवकाश 
अनिर्बंध ॥

सारी हालचाल
चाले वरवर 
लाट लाटेवर 
उमटते ॥

फेन बुडबुडे 
लोभस तरंग 
तयावरी रंग 
जीवनाचे ॥

अवघे सुंदर 
अवघे भीषण 
जीवन मरण 
चाललेले॥

अतळ जळाचा 
घेण्या जावा ठाव 
हाती येतो गाव 
क्लेशाचाच ॥

घेई रे हलके
ओंजळीत पाणी
जातसे वाहूनी
अर्धे जरी ॥ 

तेवढेच तुझे
तुजलागी पुरे 
अर्ध्यांलागी अरे 
वाहण्यास ॥

ओंजळीत पाणी
सागरात पाणी 
वेगळी कहाणी 
जीवा नाही॥

विक्रांत क्षणात 
जगतो जागून
गेली हरवून 
काळव्यथा ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .बुधवार, ४ ऑगस्ट, २०२१

पाणी नीती


पाणी नीती
*********

पाणी आले पाणी गेले 
पाण्याविन डोळे ओले 

बिल भरा टैक्स भरा 
आणि करा हात ओले 

काय पाणी हक्क आहे ?
अहो तुम्ही पक्के भोळे 

फेकताच पैसे थोडे
धावतील लोभी सारे 

हाच डाव सदोदित
खेळतात दुष्ट बळे

हतबल होत तुम्ही 
शरण ते हवे गेले  

तोच व्युह तोच तह 
पराभुत अडलेले  

कमावून राजा माल
सेनापती झोपलेले

चरफ़ड उगा मनी
जन अन गांजलेले 

साम दाम भेद दंड 
मार्ग आहे ठरलेले .

धुरिणांना काय सांगू 
तुम्ही जग जाणलेले  

शब्द तरी लिहतो मी 
तुम्ही मनी आणलेले 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .मंगळवार, ३ ऑगस्ट, २०२१

देव आहे पाठी

देव आहे पाठी
***********

सावली सारखा 
देव आहे पाठी  
उगा आटाआटी 
करू नको ॥

तयास काळजी 
उद्धरावा भक्त 
करूनिया मुक्त 
सवे न्यावा ॥

चाल दो पाऊले 
कष्टाने प्रेमाने 
तयासही येणे 
भाग मग ॥

पाहते रे माय 
लागू दे रे भूक 
देण्यास उत्सुक 
उभीच ती ॥

विक्रांत नको रे 
शोधणे बाजारी 
अमृत अंतरी 
वाट पाहे ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

रेशीम गाठ

रेशीम गाठ 
********
गाठ रेशमी मृदुल 
कधी बसती जन्मास 
कोण मारते न कळे
भाग्य येवून भरास 

गाठ सुखावते मना 
द्वैत सुखावे भावना 
गाठी मागून ये गाठ 
गोड वाटते बंधना 

गाठ आवडे जयास 
नच काहीच सायास
वाटे नशिब फळले
पुण्य आले उदयास 

कुण्या करंट्या जीवास
गाठी लागतात टोचू
बंध लागले मनास 
उगा लागतात जाचू

गाठी सुटण्या सोडण्या 
जन्म  उताविळ होतो
फेरा चौर्‍यांशीचा डोळा 
त्याचा सतत पाहतो 

गाठ सोडता तोडता
जन्म होतो एक गुंता 
सुखा उबगतो जीव 
उरी बांधुनिया खंता  

वाही मनात विक्रांत 
काही काचणार्‍या गाठी 
काही सुटल्या तुटल्या
काही गाणी झाल्या ओठी 

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .


सोमवार, २ ऑगस्ट, २०२१

वादळ पाऊस

 

वादळ पाऊस
**********
रात्र आषाढी व्याकुळ 
वारा घोंगावे भेसूर 
पाणी वेढुन शहर 
जीवी उठले काहूर 

वाटा बुडाल्या जलात 
काय वाहते तयात 
रपरपतो पाऊस 
नाद गाजतो कानात 

थंड गारवा हवेत 
पक्षी घुसती छतात 
कुठे करूण आरोळ्या 
श्वान मारे आडोशात 

पाणी चढते पायरी 
चिंता सार्‍यांच्या नयनी 
दिवा लावून देव्हारी 
माय राहते बसुनी 

मोठी सरारते वीज 
लख्ख उजेड पाण्यात 
मग मेघांचा आकांत 
दणदणाणे जगात 

वृक्ष आकार भासती 
दैत्य बसले दडून 
देह वाहती विंधले 
फांद्या पडल्या तुटून 

असे पाहता पाहता 
निज घेई गवसून 
स्वप्न पाण्याचीच सारी 
लोंढा विक्राळ होऊन 

पाणी नसून श्वासात 
श्वास गुदमरणे आत 
धडपडून उठता 
जन्म दुसऱ्या जगात

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .

रविवार, १ ऑगस्ट, २०२१

देवपण माझे

देवपण माझे
*********

देव पण माझे 
माझ्यात साठले 
आज गवसले 
क्षणभर  ॥

जाणिवेची कळा 
चंद्र उघडला 
अमृत चाखला 
अंश मिया ॥

देहाचा देव्हारा 
जाणिवेचा देव 
स्वानंदाची पेव 
पूजा-अर्चा ॥

दिसला पडदा 
मीच उभारला 
जाणला मोकळा 
शुद्ध मार्ग ॥

नाथांचे विधान 
सहज प्रमाण 
विक्रांत जाणून 
हरखला ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘  . .लायक

लायक ****** नच का लायक तुझ्या मी पदाला  सांगावे मजला दत्तात्रेया ॥१ अजुनी आत का भाव न जागला  भेटी न मजला म्हणुनी ती ॥२ उघडे सताड...