बुधवार, २७ फेब्रुवारी, २०१३

विदेही प्रीत


प्रवासात दूरच्या त्या
बाजूस होती माझ्या तू
स्पर्श सारे तुझे मग
देही माझ्या आले उतू ;

म्हटलो तुला रस्ता हा
नच संपवा कधीही 
हसली नुसतीच तू
नच समजुनी काही ;

थरथरत हिवाने
मजला बिलगलीस
सहज किती माझ्या
देहात वीज झालीस ;

मुक्त केस तुझे होते
भोवती गंध भारले
यौवनाचा वृक्ष देही
पान पान थरारले ;

तुला परी त्याची मुळी
जाणीव नव्हती काही
तुझी अबोध भावना
मग आली माझ्या देही ;

शुभ्र चंद्र पौर्णीमेचा
रिक्त सारे आभाळही
विसरुनी वादळास
प्रीत ही झाली विदेही  ;

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

काजव्यांची दिवाळीतझ्या हाती काजवे ,
हळुवार देत होतो ;
हात तुझा हाती माझ्या ,
हलकेच घेत होतो ;

तो स्पर्श तुझा नवखा,
जणू की मागत होतो ;
चांदण्याच्या मोहराने,
देहात फुलत होतो ;

निरागस हासत तू ,
सारेच हाती घेतले ;
उजळल्या डोळी तुझ्या ,
मग मीच गात होतो;

घेवूनी क्षणात पुन्हा ,
तू तया सोडून दिले ;
काजव्यांची दिवाळी ती,
मीच उजळत होतो ;

विक्रांत प्रभाकर 
रविवार, २४ फेब्रुवारी, २०१३

माझ्या तुकोबाचेमाझ्या तुकोबाचे l बोल करुणेचे
भरले दयेचे l कृष्णमेघ ll ll
शब्दो शब्दी असे l शुद्ध कळकळ l
व्हावेत सकळ l सुखी इथे ll ll
तिथे मुळी नाही l कसला पडदा l
आरसा नागडा l  मना दावी ll ll
मुक्तीचे मौतीक l प्रत्येक शब्दात l
देई फुकटात l आल्या गेल्या ll ll
परी जपूनिया l ठेवी हृदयात l
तोच भाग्यवंत l भक्त सखा ll ll

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

शनिवार, २३ फेब्रुवारी, २०१३

एकच नाम सतत
एकच नाम सतत l  माझिया हृदयात l 
आता आहे स्फुरत  l  श्री दत्त जय दत्त ll ll  
माझे मन हासत l  आहे मजला सांगत l 
श्री दत्त स्मरणात l  सुख वाटे ll ll  
पातलो समाधान l  शांतीचे वरदान l 
लाभता निधान l  श्री दत्त प्रेमाचे ll ll 

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

पाहतो ते फक्त...आजकाल मी कुणाचेही
चेहरे पाहत नाही
पाहतो ते फक्त पाय
काय म्हणता ?
आदराने !
त्यांच्यात देवत्व पाहून !!
नाही हो !
माझा पाय मुरगळून
तीन महिने झालेत
तेव्हा पासून !
फारच हेवा वाटतो हो ,
मला तुम्हा सर्वांचा
दोन तंदुरुस्त मजबूत पाय
खाड खाड चालणारे
दण दण पळणारे
यात काय सुख असते
ज्याचे पाय मोडतात
त्यांनाच कळते

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

गुरुवार, २१ फेब्रुवारी, २०१३

ॐकाराचा हुंकार

ॐकाराचा हुंकार l प्रगटला साचार l
होऊनि देहाकार l देव गजानन ll ll 
भावातीत ईश्वर l तया फुटे पाझर l
प्रेमलोट अपार l द्वैत सुखाचा ll ll 
अरुपाचा अनघट l पडदा सारत l
झाले घनीभूत l कैवल्यरूप ll ll 
आनंदाचा कल्लोळ l सूर शब्द ताल l
अनाहताचा बोल l झाला प्रगट ll ll 
रूप साजिरे घेवूनी l आले गुणातीत गुणी l
रक्त वर्णात सजुनी l पर्ण पिंपळावरी ll ll 

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

नावीन्य

नावीन्य  ******** नको वाटते काहीच पुन्हा नव्याने करणे  वाळूचे बांधून किल्ले पुन्हा एकदा मोडणे ॥ तोच तोच खेळ असा पुन्हा पुन्हा खे...