मंगळवार, ११ मे, २०२१

साईनाथ

साई नाथ
********
असूनी मातीचा
जन्म हा धुळीचा
केला आकाशीचा 
मेघ मज॥१

तयाच्या कृपेचा
प्रसाद मिळाला
धन्य हा जाहला
जन्म इथे ॥२

नसूनही काही 
जगी मिरविला 
फुगा जै भरला 
रंगीतसा  ॥३

भरताच गर्वे 
त्यांनीच फोडला 
धुळी मिळवला 
एकवार ॥४

उमजता चूक
धडा शिकलेला
पुन्हा उचलला
हसूनिया ॥५

पुन्हा फुगवला 
भोक बुजविला 
हवेत सोडला 
हलकेच ॥६

जरी मी उडतो 
हवेत डोलतो 
परी हे जाणतो 
दोरी कुठे ॥७

फुटणार भुगा 
तुटणार दोरा 
हातात दातारा 
तुझ्या सारे ॥८

खेळतो मी नाथा 
आता तुझ्या हाता 
हीच सार्थकता 
मज पुरे ॥९

साई गुरूतत्व
नमितो विक्रांत
कृपाळूवा दत्त 
पदी नेतो॥१०


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

जडतात जीव


जीव
*****
जडतात जीव 
सजतात जीव 
मोडताच वाटा 
विझतात जीव ॥

हसतात जीव 
रमतात जीव 
विरहात छोट्या 
रडतात जीव ॥

कधी जीवा कळे 
पुढे काय आहे 
विसरून परी 
राहतात जीव ॥

क्षणाचीच प्रीत 
क्षणाचेच गीत 
मिलना आधीच 
हरतात जीव ॥

तरी तीच बाधा 
होऊनी विषाची 
वेदनात दग्ध
जळतात जीव ॥

आणि अंती हाती 
राख सुमनांची 
भरुनिया देही 
जगतात जीव ॥

काही वेचलेले 
शब्द सजलेले 
विस्मृतीत खोल 
गाडतात जीव ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

सोमवार, १० मे, २०२१

मायबाप स्वामी

मायबाप स्वामी
************

मायबाप स्वामी माझे 
बंधू-भगिनी सोयरे 
तयार कृपा सावलीत 
आहे माझे सुख सारे ॥

फार काही सेवा जरी 
झाली नाही माझे हाती 
हेतू विन प्रेम परी 
करी माय भगवती॥

कृष्णमेघ आषाढीचा 
उदार तो सर्वा ठाई 
येता जरा अंगणात 
प्रेमी तया चिंब होई ॥

पुरविले किती हट्ट 
साथ दिली संकटात 
दत्त दत्त म्हणे वाणी 
स्वामी माझ्या हृदयात ॥

काय असे पुण्य होते 
स्वामी आले जीवनात 
विनवी विक्रांत तया 
फक्त पदी राहू द्यात.॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

लेखणीलेखणी
******

कुणी म्हणे शस्त्र  
कुणी वा लेखणी 
धन्य खरोखर 
तियेची करणी ॥

कधी हळुवार 
होत अलवार 
ओघळते आत
होऊन पाझर ॥

कधी होते आग 
तोफ तोंडागत 
येई त्या समोर 
राहते जाळत ॥

कधी होउनिया 
मुग्ध प्रेम गीत 
देई उमलून 
हृदयी वसंत ॥

मायेच्या वात्सली 
कधी ओसंडते 
सुखाचा सागर 
उरात भरते ॥

जितुकी जे भाव 
तितुके ते रूप 
आणिक अरूप 
रूपी दाखविते ॥

विक्रांत सदैव 
तियेचा तो  ऋणी
अक्षर सृष्टीचे 
दान हे घेऊनी ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

शनिवार, ८ मे, २०२१

कट्यार

कट्यार
******:

बांधुनिया कटी
बहु मिरवावे 
प्रसंगी वधावे 
अरी उर ॥

शयनी भोजनी 
विना ताटातुटी 
घडावी ती प्रीती 
ऐसे वाटे ॥

परी म्यानासह
तुज मांडलेले 
दिवाणी ठेविले 
सजवून ॥

कलाकुसरीने 
सूक्ष्म घडविले 
वाहव्वाचे झाले 
क्षेत्र जणूं ॥

रहा शोभेचीच
अस्पर्श रक्त तू 
विसर शस्त्र तू 
आहेस हे ॥

तर मग जन्म 
कशाला कट्यारी 
स्मृतीचिन्हांपरी 
मिरवाया ?॥

अवेळीच जन्म 
अकर्मीच कर्म
हरवून धर्म
जगणे हे॥

देई सोपवून 
ऐश्या कुण्या हाती 
न हो धुळ माती 
गंजुनिया ॥

आत्मरक्षणाला
वधाया रिपूला 
सज्ज हो कटिला 
भगिनींच्या॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

शुक्रवार, ७ मे, २०२१

विनाकारण

एक विनाकारण कविता 
. . 
विनाकारण प्रेम होते 
ऐकले होते 
अन कुठे कुठे  वाचले होते 
तसे तर आम्हीही 
विनाकारण प्रेम केले 
विनाकारण शब्द खर्चीले 
पायावरती प्राण वाहिले 
पण तरीही कुणीही कुणीही 
विनाकारण आम्हा न पाहिले 
प्रेम घडते हृदय जडते 
नच का कधी केले जाते 
हे ही आम्हा ठाऊक होते 
ऐकुन वाचून कुठेतरी ते
पुढे विनाकारण खूप भटकलो 
अन् लग्न करूनी पुरे म्हणालो 
काही कारणे झाला संसार 
भाजी मिरची धान्य बाजार 
मुले जन्मली ती वाढविली 
शक्ती मतीने सुजाण केली 
आणिक संसार तेल मिठाचा 
जग राहटीचा केला साचा 
पण जे होते 
विनाकारण . .

विनाकारण 
मनात अजून 
अगदी अगदी 
विनाकारण,. . .

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

वाट पाहीलीवाट पाहीली
*********

वाट तुझी पाहिली रे
डोळ्यात प्राण आणूनी
तारका विझूनी गेल्या
शोकात अश्मी होवूनी

भिजलेले शब्द माझे 
चिंब भिजल्या प्रार्थना 
मागण्याची लाज वाटे 
आता झिजल्या शब्दांना

पुरी झाली दत्ता आता 
तीच तडफड उरी 
पुन: पुन्हा दुःख ओझे
का रे देतोस या शिरी

चालण्याचा सोस नको
मखमली वाटेवरी 
काय मज देणे-घेणे
तुजविन आग सारी

प्रार्थना हा देह झाला 
याचना हा श्वास आता 
जगण्याच्या नाटकात 
नको ठेवूस विक्रांता


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

गुरुवार, ६ मे, २०२१

शब्दशब्द 
*********
धारदार शब्द जाती 
काळजाच्या आरपार 
रुततात तया कळे 
अवमानी काय मार 

मृदू मंद सांत्वनाचे 
शब्द देती मनाधार 
प्रिय ऋजु भावनांचे 
तरंगची जयावर 

गोड बोबड शब्दांनी
आनंदते घरदार
सौख्य असे स्वर्गीचे हे 
ओघळते अलवार 

लाडेलाडे शब्द काही 
नेती उंच झुल्यावर 
मोरपीस ह्रदयात 
जणू काही हळुवार 

शब्द कधी जाळणारे 
मनी सुड पेरणारे
जन्म सारा स्वाहाकार 
येवुनिया करणरे

तेच शब्द बाराखडी
तिच जीभ त्याच ओठी
बदलता मनोभुमी
जग सारे बदलती

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

गाढव

-----------
गाढव
******

गाढवा घरी 
गाढव जमले
गाढव कोण 
ते शोधू लागले .॥
एक म्हणाले 
कायदा गाढव 
नाही रे मिडीया 
दुसरे  वदले ॥
टोपीला बोट 
त्रयाने दाविले 
कुणी कामाला 
फुकट जुंमले ॥
वाद जाहाला 
गोंधळ उडाला 
लाथा लाथांचा 
पावुस पडला ॥
एक शहाणा 
तो कुठुन आला 
आणिक तया 
सांगु हे लागला ॥
तुम्ही सगळे 
गाढव जमले 
दुगाण्या खावून 
नाकाड फुटले ॥ 
आणि गाढवा
गाढव मिळाले
डोईस त्याच्या 
लेबल लागले ॥
विक्रांत आता 
बहू पस्तावतो 
लेबल माथा 
लाजे मिरवितो॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘
बुधवार, ५ मे, २०२१

प्रार्थना

प्रार्थना
*****::

हरवले साथी 
जीवलग किती 
महामारी हाती 
अवधूता ॥

कुणाचे प्रारब्ध 
काय होते दत्ता 
मिटू गेल्या गाथा 
अर्ध्यातच ॥

स्वप्नांचे तुकडे 
किती विखुरले 
मांडव तुटले 
सुमनांचे ॥

कसला हा खेळ 
शापित ही वेळ 
उरी घालमेल 
चाललेली ॥

कुणी का उठावे 
रंगल्या डावात
आपल्या घरात 
नाही व्हावे ॥

चुकल्या माकल्या 
तुझ्या लेकरांना 
तारी दयाघना 
कृपाळूवा ॥

विक्रांत अज्ञानी 
पाप पुण्याविना 
करितो प्रार्थना 
तुझ्यापायी ॥

थोपवा आवरा 
मरणाचा वारा 
विषाला उतारा 
द्यावा देवा ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

मंगळवार, ४ मे, २०२१

गुरूमाय


गुरु माय 
*******
तुझ्या कृपेविन
सरतात दिन 
पेटलेले प्राण 
अहोरात्र ॥

जन्माच्या गर्दीत 
हरवले पथ 
खिळल्या ओझ्यात
श्वास जड ॥

तुझी प्रेम उब
डोळ्यात भरून
रहावे पडून
कोनाड्यात ॥

याहून अधिक
काही ना मागणं 
नको देणं-घेणं
संसाराचे ॥

फाटलेले पंख 
तुटलेले पाय 
पतंगा न भय
मरणाचे ॥

जाणतो विक्रांत
हाती नच काही 
गुरुकृपा होई
तेव्हा होई ॥

तोवरी माउली
साहे गे आकांत 
भुक या पोटात 
दर्शनाची ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

सोमवार, ३ मे, २०२१

झपाटणे


झपाटणे
*******

माना तुम्ही वा मानू नका 
पण एक खरे असते 
कधीतरी तुमच्याही मागे 
एक पिशाच्च लागते 

बाभळीच्या झुडुपामधून 
चिंचेच्या वा झाडावरून 
तुमच्या जीवनात 
उगाचच डोकावते 

तुमच्याकडे नसतो मंत्र 
पळविण्याचे अथवा तंत्र 
मग तुम्हीच पळत सुटता 
भुताला त्या टाळू पाहता 

पण भूत हे तर भुतच असते 
पछाडणे त्याच्या 
स्वभावातच असते 
पण दोष तुमचाच असतो 
तुम्हीच कधीकाळी 
कुठल्यातरी संध्याकाळी 
गेला होतात ओढ्या जवळी 
अथवा कुण्या अवेळी 
चिंचेच्या त्या झाडाखाली 
बसला म्हणत व्याकूळ गाणी 
त्या क्षणी कळल्यावाचूनी
तुम्हा पाहिले असते कोणी 
मागे वळूनी  जाणल्यावाचुनि
तुम्ही बसता स्मित देऊनी 

वाऱ्याच्या लहरीवरी 
मोगऱ्याचा गंध येतो 
हवेमध्ये हलकेच
हिरवा चुडा खणखणतो

ते हसणे मग होते दुखणे 
ते गाणे मग होते मरणे 
कदाचित त्या भुतालाही 
त्याचे भूतपण ठाऊक नसते 
वार्‍याच्या लहरी वरती 
उगाच तरंगणे कळत नसते 

तुम्हाला भुताने झपाटणे 
तुमचे भुतापुढे हतबल होणे 
काहीतरी विचित्र घडते 
एक कविता भणभणती 
जन्मभर त्रास देते


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ओळख

ओळख
******
🌺🌺🌺

नयनी सजली
ओळख पुसली 
मान वळवली 
कुणी कुठे  ॥१

ते यार कालचे 
यार न उरले 
सुर हरवले 
मनातले ॥२

मैत्री हरवली
प्रिती विसरली
नाती उखडली
खोटी खोटी ॥३

असाच असतो
जग व्यवहार 
नका मनावर 
घेऊ उगा ॥४

गरज सरता 
जग विसरते 
ओळख राहते 
मनामध्ये ॥५

म्हणून गड्यांनो
तुम्हा विनवितो 
जे अनुभवतो 
ते सांगतो ॥६

एक अवधूत
ह्रदयी धरा रे
विसरून सारे
स्वस्थ बसा ॥७

घडता ओळख 
जडता जीव तो 
कधी न सोडतो 
जीवलगा ॥८

मित्र तोच तो
सदैव असतो
आणिक रक्षतो
पदोपदी ॥९

सुखात संगत
दुःखात सोबत 
नाहीच मागत 
मोबदला ॥१०

ओळख घडता
प्रियकर होतो 
व्यापून उरतो 
जगण्याला॥११

संत संगतीत
ओळख घडते
मग ना नुरते
हवे काही॥१२

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

रविवार, २ मे, २०२१

येई रे साक्षात

येई रे साक्षात
**********

कुठले वंदावे 
पाय मी ते आता 
कुणा त्राता दाता 
म्हणावे रे ॥
सारे संमोहनी 
सारे सुरक्षित 
बंद कळपात 
चाललेले ॥
जन्माचा फुटका 
गळतो मटका 
संसार लटका 
कळतोय ॥
येई रे साक्षात 
हात घे हातात 
हट्ट या मनात 
दाटलेला ॥
असो लिहलेले 
कोणी कुठे काही 
नको ती रे वही 
दुसऱ्याची ॥
प्रभू दत्तात्रेया 
दावा थोडी दया 
जन्म हा रे वाया 
नच जावा.॥
विक्रांत मनात
खोल रितेपण
दत्ता तुजविन 
कोण भरे ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘

साईनाथ

साई नाथ ******** असूनी मातीचा जन्म हा धुळीचा केला आकाशीचा  मेघ मज॥१ तयाच्या कृपेचा प्रसाद मिळाला धन्य हा जाहला जन्म इथे ॥२ नसूनह...