बुधवार, ३१ मार्च, २०२१

टाहो

टाहो
*****
व्यर्थ माझा टाहो 
जाऊ नये देवा 
सांभाळ या जीवा 
तहानल्या  ॥१

पिल्लू हे अजान 
असे कोटरात 
घास दे मुखात 
उघडल्या ॥२

प्रभू वाहतो हे 
क्षण प्राक्तनाचे 
करुनी आशेचे 
द्वार डोळे ॥३

फुटताच पंख 
आकाश होऊन 
जाईन निघून 
कृपे तुझ्या ॥४

अन्यथा मातीत 
कृमी कीटकात 
जीवनाचा अंत 
ठरलेला ॥५

तुझी आस मज 
लागली दयाळा 
श्री दत्तकृपाळा
त्वरा करी ॥६

विक्रांत व्याकुळ
विनवितो तुज
भेटी देई मज  
एकवार ॥७


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

मंगळवार, ३० मार्च, २०२१

दशरथ शिंदे

दशरथ शिंदे
********

अंतर्बाह्य जसा आहे 
तसा माणूस जर 
तुम्हाला पाहायचा असेल 
तर तुम्ही दशरथ शिंदेला पहावे.

दशरथ शिंदे यांचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे जे काही करायचे 
ते पूर्णपणे करायचे 
मनापासून करायचे 
शंभर टक्के करायचे 

हा माणूस 
जीवाला जीव देण्याइतके 
प्रेम करणार 
गाढ निरपेक्ष मैत्री ठेवणार 
आणि सदैव मदतीला धावणार 
तसेच राग आल्यावर 
तो मुळी सुद्धा न लपवता 
स्पष्टपणे बोलून दाखवणार 

अर्थात असे प्रसंग विरळाच !

या सरळ मनाच्या माणसाचे
प्रेम राग आदर मैत्री दुश्मनी
सारेकाही सरळ आहे 
तिथे लपवाछपवी नाही 
राजकारण नाही 

अशी माणसे 
डावा हात दुखला तरी 
उजव्या हाताने काम करतात 
पण दोन्ही हात आखडून 
कधीच बसत नाही 

खरतर दशरथचा या विभागात 
दशरथदादा म्हणून दबदबा आहे 
आणि मोठ्या भावाच्या 
या प्रतिमेचा त्यांनी रुग्णालयाला
सदैव उपयोगच करून दिला 
कित्येक लहान-मोठ्या आपदा
ड्युटी मध्ये येण्यापूर्वीच 
दूर केल्या आहेत 
त्यामुळे कॅज्युल्टीत काम करताना 
त्याचा मोठा आधार 
प्रत्येक सिअेमोला वाटायचा 

दशरथ आता निवृत्त होत आहे 
त्याचे मोकळेपणी बोलणारे 
सुवर्ण रंगात झगमगणारे
आणि वय होणे थांबलेले
व्यक्तिमत्व 
आपण सदैव स्मरण करत राहू .
त्यांना निवृत्तीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
***

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

नाभिकार

नाभिकार
*****

नाभिकार तुझा 
कानी माझ्या पडो 
तुझ्या आड दडो
माया तुझी ॥

भर उजेडात 
मिटलेले डोळे 
तुज विसरले 
उघडी बा ॥

काम क्रोध लोभ 
लहरींचा खेळ 
थांबूनी केवळ 
स्तब्ध व्हावा ॥

मग तूच आत 
बस रे निवांत 
तुजला पाहत 
राहो मी ही ॥

देणे घेणे सारे 
तुटावे जगाचे 
जीणे नर्मदेचे 
जल व्हावे ॥

येई खडखडा 
धरी माझ्या हाता 
सर्व तुझे दत्ता
घेऊनि जा ॥

सुख बुडबुडे 
पाहिले जगाचे 
विक्रांता तयाचे 
कौतुक ना ॥

तुझ्या स्वरूपी 
मन हरवावे
काहीही नुरावे 
तुजविण ॥


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

रविवार, २८ मार्च, २०२१

त्रिगुणातित

त्रिगुणातित
********

अकारात दत्त 
उकारात दत्त 
मकारात दत्त 
भरलेला ॥१॥

उत्पत्तीत दत्त 
पालनात दत्त 
विनाशात दत्त 
सर्वव्यापी ॥२॥

असण्यात दत्त 
नसण्यात दत्त 
त्या परे ही दत्त 
अस्तित्वात ॥३॥

प्रकाशात दत्त 
अंधारात दत्त 
संधीकाली दत्त 
सजलेला ॥४॥

भूतकाळी दत्त 
भविष्यात दत्त 
वर्तमानी दत्त 
कालव्याप्त ॥५॥

वैखिरीत दत्त 
पश्चंतित दत्त 
परेत ही दत्त 
मातृकात॥६॥

सत्वात या दत्त 
रजात या दत्त 
तमात या दत्त 
गुणातीत ॥७॥

दिनमानी दत्त 
अस्तमानी दत्त 
मध्यरात्री दत्त 
कालातित ॥८॥

सगुणात दत्त 
निर्गुणात दत्त 
शून्यातही दत्त 
साक्षीत्वात ॥९॥

सुक्ष्म देही दत्त 
स्थूल देही दत्त 
कारणात दत्त 
विक्रांतच्या ॥१०॥

शब्दात ही दत्त 
सुरात ही दत्त 
मौनात ही दत्त 
माधुर्यात ॥११॥

उणा कुठे नाही
तरी कुठे नाही 
गिळे आहे नाही 
सामर्थ्यात ॥१२॥

*******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

शनिवार, २७ मार्च, २०२१

आनंद

आनंद
******
आता या जखमा मला 
त्रास मुळी देत नाही 
असूनही काटे आत 
कधीच रुतत नाही ॥

असेल तोवर तया 
असू देत तिथे अगा 
चालतो मी अनवाणी 
दोष कुणा देऊ उगा ॥

हवेपणात दुःखाचा 
जन्म जणू होत होता
दु:ख अहंकाराचाच
सुप्त भाग होत होता

आवडणे नावडणे 
मनाच्याच साऱ्या स्मृती 
शोधताच मुळाअंती 
अरे दिसली आसक्ती 

कुरवाळून जखमा 
कुणास काय मिळते 
तृप्तीचा वणव्यात 
भर आणिक पडते 

हवे-नको पण सारे 
दिले  दत्ता सोपवून 
आनंद रे मीच माझा 
धालो अंतरी पाहून 
***


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

शुक्रवार, २६ मार्च, २०२१

भुकेले तान्हुले

भुकेले तान्हुले
***********

भुकेले तान्हुले 
कळते माईला 
उडून स्तन्याला 
देई त्वरे ॥ १॥

गोठ्यात वासरू 
हंबरे क्षुधेने
गावुली वेगाने 
धाव घेई ॥२॥

कोटरात पिले 
आकांत बहुत 
उडे अविश्रांत 
पक्षीनी ती ॥३॥

कळेना मजला 
कुठे दत्त माय 
रिता सर्व ठाय
तियेविन ॥४॥

विक्रांत भुकेला 
बहु दर्शनाला 
येऊन तयाला 
शांत करी॥५॥

****-
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********s


बुधवार, २४ मार्च, २०२१

जळणारी वात

जळणारी वात
*********

लक्ष योनी फिरत 
जाईन मी भ्रमत 
सदोदित  दत्त 
आठवीत ॥१॥

काळाचे ना भान
आकाशाचे मान 
मिटलेला प्राण 
घेवुनिया ॥२॥

याच या क्षणात
जळणारी वात 
होवून सतत
प्रकाशाची ॥३॥

विक्रांता उजेडी 
जळण्याची आस 
कळण्याचा सोस 
उपजून  ॥४॥

देई बापा दृष्टि
ह्रदयात भक्ती 
शब्द नेति नेति 
हरवून॥५॥
**********
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

सोमवार, २२ मार्च, २०२१

तुझे माझे गाणे

तुझी माझी गाणी
*************

काही गाणी माझी होती 
काही गाणी तुझी होती 
सहजीच उमलल्या
भावनांची दाटी होती

सुर काही चुकलेले
तुझे गाणे थबकले 
चुकीच्याच जाणीवेने 
शब्द तुझे कोमेजले 

अन मग अचानक 
पाठमोरे जगा झाले 
रंगलेले  ऋतुगीत 
विराणीत झाकोळले

तरी सुद्धा तेच गाणे 
मी हे म्हणतोच आहे 
आकाशाचे निळेपण
उरी भरतोच आहे 

चुकतोय सूर काही 
शब्द विसरतो आहे
तुझे गाणे माझ्यासवे 
मीच आता गातो आहे

***

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********


शनिवार, २० मार्च, २०२१

दत्त चरणी


दत्त चरणी
*******
एका दत्ताविन
उगा कुठे जावे
व्यर्थ ते धावावे
अंधारात ॥

दत्ताच्या चरणी
करताच वस्ती
आशिष लाभती 
शब्दातीत ॥

कर्तव्याचे पाश 
राहती म्हणून
ठेविती थांबून
जगतात ॥

अन्यथा संपते
सारी आटाआटी 
बांधणार्‍या गाठी 
सुटोनिया॥

मग ते राहणे
संचिताच्या खेळी
स्थळ काळ मेळी
विणलेल्या ॥

विक्रांत रमला 
दत्ताच्या सुखात
चालला वाहत
तया इच्छे ॥

*****

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

गुरुवार, १८ मार्च, २०२१

दृढ धरियला


दृढ धरियला
*********
करुनिया गुरु 
घेऊनी आधारु 
हरला अंधारू 
नव्हताच ॥

कितीक साधूंच्या 
गेलो जरी दारा 
कोण असे खरा 
कळेनाच  ॥

पाहिले कुणाला 
मानले आपला 
बुडत्या आधारा 
काडी जैसी ॥

पाच पन्नासाचा 
कुठे हजाराचा 
गुढ त्या मंत्राचा 
भाव केला ॥

काढली लॉटरी 
आत्मसाक्षात्कारी
सोडत ती परी 
तया नाही ॥

विक्रांत बाजारी 
घाली येरझारी
देव व्यवहारी 
सापडेना ॥

एक मन असे 
तुझ्या भांडवला 
संताचा हा सल्ला
आठवला ॥

मग धरियले
दृढ श्री दत्ताला
धन्य जन्म झाला 
एक मार्गी ॥

****
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

बुधवार, १७ मार्च, २०२१

इथलीच माती

 


इथलीच माती

***********

इथलेच पाणी 

इथलीच माती 

पाने फुले होती 

झाडावर ॥१

एकेक करून 

पुन्हा ओघळून 

जाती मिसळून 

माती मध्ये ॥२

तैसाचि हा देह 

पेशींचा समूह 

या अस्तित्वासह 

मिरवितो ॥३

माझेपणी मी 

नसूनही मी 

भासतोय मी 

सदोदित॥४

जीवनाचे चाक 

चालते फिरते 

हलते दिसते 

जरी स्थिर॥५

शुन्यातून जन्म 

शुन्यात विलीन  

शुन्याचा गहन 

कारभार॥६

दिड्मुख विक्रांत

तुझ्या जगतात 

अर्थाच्या शोधात 

दत्तात्रेया ॥

*::::***

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
*********

सोमवार, १५ मार्च, २०२१

उडी

उडी (आयेशा साठी)
****

स्वप्न सजलेल्या वाटा 
आशा तुटल्या कड्याला 
खाई मरणाची पुढे 
मन उत्सुक उडीला 

काय वांछिले मनाने 
काय भेटले मनाला 
असे व्हावे तरी कसे 
देह विटला जन्माला 

हसू निर्मळ कोवळे 
चंद्रकिरण हसरे 
का रे अवेळीच तया 
असे ग्रहण लागले 

जन्म कळल्यावाचून 
फुल गेले ओघळून 
गंध हृदयी घेऊन 
जग निष्ठूर सोडून

बाळा तुझिया बोलात 
गोड खट्याळ हास्यात 
तुझा निर्धार मृत्यूचा 
घर करी काळजात 

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

रविवार, १४ मार्च, २०२१

नाम घ्यावे


नाम घ्यावे
*******

सुखाने बसावे 
राम नाम घ्यावे 
उगाच न व्हावे 
उतावीळ ॥१॥

उतावीळ होता 
धैर्य हरविता 
आलेले ते हाता 
ओघळेल ॥२॥

ओघळू न द्यावे 
उदास न  व्हावे 
पुढेच चालावे 
दृढतेने॥३॥

दृढता मनाची 
दृढता ध्येयाची 
दया त्या प्रभूची 
बरसेल ॥४॥

बरसता प्रेम 
अन्य नाही काम 
स्वानंदाचे धाम 
गवसेल ॥५॥

गवसतो दत्त
विक्रांता भक्तीत
सांगतात संत
आण घेत ॥६॥
****

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
***दत्त**

शनिवार, १३ मार्च, २०२१

आठवून दत्त

आठवून दत्त
*********:

आठवून दत्त 
मनी होतो स्वस्थ
आणि कुठे चित्त 
लागू नये  ॥१

सुखाचा पाऊस 
ओघळतो आत 
वाहतात पाट
स्वानंदाचे ॥ २

कर्पुर गौरम 
तेजस आनन  
रुद्राक्ष भूषण 
मनोहर ॥३

शिरी जटाभार 
हातात त्रिशूळ 
त्रिगुण समूळ 
नष्ट करी  ॥४

दिगंबर देही 
कमंडलू हाती 
सर्वांगी विभूती 
दाटलेली ॥५॥

सभोवती श्वान 
बागडती चार 
युगे जणू चार
नम्रभावे ॥६॥

प्रेमाची ती मुर्त 
प्रसन्न गावुली
अवनी जाहली 
प्रेमबळे ॥७॥

स्वामी जगताचा
विक्रांता विसावा 
सदैव राहावा 
ह्रदयात ॥८॥

******

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

नकार नाही

नकार नाही
******:::

येण्यास तुझ्या नकार नव्हता 
जाण्यास तुझ्या नकार नाही .
क्षितिजावर रंग उमटती  
कसे कुणास ठाऊक नाही  

काय म्हणू त्या चित्रांना 
जया मुळी आकार नाही 
डोळे भरूनी घ्यावे पिवूनी
रसिकता हि नकार नाही  

ओंजळीत या पडली सुमने 
रंग गंधांवर जीव जडला
कोमेजणार होतीच कधी ती
रागावण्या अधिकार नाही

असेच असते जीवन सारे 
नित्य सवे राहणार नाही  
गत क्षणांचे रंग सुनहरी 
पण मन विसरणार नाही  

आता आताच कुस बदलली 
निज तशी ही येणार नाही 
त्या स्वप्नाचे तुकडे काही 
या स्वप्नाला मिळणार नाही  

***:*
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

प्रमेय


प्रमेय( उपक्रमासाठी )
****


एक दुपार परीक्षेची 
वहीत अडल्या भूमितीची 
विखुरलेल्या दप्तराची 
शाई सोडणाऱ्या पेनाची 
होती रेंगाळत 
हलकेच सरकत 
उष्ण झोत वाऱ्याचे 
अंगावरून वाहत 

समोर होते तेच प्रमेय 
तू सोडविलेले फळ्यावर 
केस मागे सारत 
पुड खडूची झटकत 
जणू माझ्या डोळ्यासमोर 
एक कविता होती उमलत 

तुझे शब्द होते स्पष्ट 
गृहितकही पक्के पाठ 
ओळीमागून ओळी त्या
सहज होत्या झरत

अन सुटताच ते प्रमेय 
विजय मिरवणारे तुझे ओठ 
बाईंची शाबासकी झेलत 
जगत्जेत्याच्या अविर्भावात 
तू बाकावर जाऊन बसलीस 
निसटत्या नजरेने माझ्याकडे पाहत 
माझ्या डोळ्यातील कौतुक वेचत 

ती माझी पहिली कविता 
माझ्या मनात होती नाचत 
शब्दावाचून अर्थावाचून 
मला न कळणाऱ्या 
गृहीतकांना डावलून

******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 


शुक्रवार, १२ मार्च, २०२१

शिव दत्त

शिव दत्त
********

मोहाचे मांजर 
हातून मरावे 
काशीत घडावे 
जाणे मग ॥१॥

होवून भैरव 
दास त्या शिवाचा 
शव हे लुटावे 
आपलेच ॥२॥

निनादो ओंकार 
जप श्री शिवाचा 
अवघ्या तमाचा 
नाश होवो॥३॥

एक समिधा मी 
घाटाच्या धुनीची 
होऊन जन्माची 
इति व्हावी ॥४॥

उगाच धिवंसा 
उमटे चित्तात 
शिव त्या तत्वात 
लीन व्हावे॥५॥
 
अन्यथा काय तो 
कुठे न जगात 
श्वासाच्या लयीत 
भरलेला ॥६॥

विक्रांत दत्ताचा 
शिवाला नमितो 
दत्ताला पाहतो
शिवरुपी॥७॥

*******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

बुधवार, १० मार्च, २०२१

खेळणे


खेळणे
******

सहज कुणाचे 
होऊनी खेळणे 
पाहीले जगणे 
दत्तात्रेया॥१
 
कधीतरी कुणी 
धरीयले उरी 
कुणी भूमीवरी 
टाकीयले॥२

आठवून कुणी 
काढले शोधूनी 
घेतले ओढूनी 
क्षणभरी ॥३

अन येताच तो 
कशाने कंटाळा 
चिंध्यांचा बाहुला 
पुन्हा तमी ॥४

सुख ते कसले 
असे खेळण्याला 
मनोरंजनाला 
जन्म त्याचा ॥५

जाहले खेळणे 
भरले रे मन 
औचित्य संपून
गेले मग ॥६

खेळणे होण्यात
गंमत रे आली 
गती वृत्तीतली 
दिसूनिया  ॥७

अगा दत्तात्रेया 
पुरे झाले सारे 
उसवले दोरे 
ठाई ठाई ॥८

विक्रांता कळले 
निरर्थाचे चाळे 
अस्तित्व जाहले 
उगा मग ॥९
***********

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

मंगळवार, ९ मार्च, २०२१

संत चरित्रे

संत चरित्रे
*******

संतांची चरित्रे
रसाळ गोमटी 
भव बंध तुटी 
होय त्यांनी॥१॥

संत जणू काही 
चालती भूदेव 
स्वानंदाची ठेव 
तया पायी॥२॥

पावन पवित्र 
जीवन प्रसंग 
घडे संत सग 
आपोआप ॥३॥

सहज बोलणे 
असे उपदेश 
तन मन क्लेश 
दुरावती ॥४॥

निवते अंतर 
होय समाधान 
जीवा मिळे खूण 
निश्चिंती ची ॥५॥

तयाच्या शब्दांचे 
धरुनिया बोट 
चालतांना वाट 
शीण जाय ॥६॥

विक्रांत तयांचा 
ऋणी जन्मोजन्मी 
नित्य निरंजनी 
लक्षियले ॥७॥
*^*^*
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

ज्ञान आणि मनोरंजन

ज्ञान आणि मनोरंजन 
**************

ज्ञान आणि मनोरंजन 
यांचे जर झाले भांडण 
तर या भांडणात बहूदा
मनोरंजनच जिंकून जाते

खरतर ज्ञान तसे भांडत नसते 
पण आपला आग्रह सोडत नसते 
अन् मनोरंजनाला तर 
कसलीच पर्वा नसते 
रीतसर परवानगीचीही कुणाच्या 
मुळीच गरज नसते 

मनोरंजनाला हवी असते 
सुटका कामाच्या व्यापातून 
सुटका अधिकाराच्या दडपशाहीतून 
सुटका रोजच्या त्याच जीवनक्रमातून 
आणि अर्थातच 
सुटका सार्‍याच कटकटीतून 

कामावरून लवकर 
पळून जाणारी ड्युटी 
सहज थांबती होते 
अन मनोरंजनात रंगून जाते

ज्ञानाचे फायदे असतात 
अनुभव हजार गोष्टी सांगतात 
पण मुख्य म्हणजे या गोष्टी 
सामाजिक जाणिवेला जाग्या करतात 
रुग्ण बांधिलकी 
अन्याय  अत्याचार यांना 
बळी पडणार्‍या व्यक्तींबाबत 
कळकळ जर वाटत नसेल 
तर व्यर्थ असते 
तुमचे तथाकथित 
रुग्णसेवेचे व समाजसेवेचे व्रत 

ज्ञान हेच सांगू पहात असते त्यांना 
पण ते निवडतात मनोरंजनाचा रस्ता 
मग ज्ञानाची एक दमदार सर 
वाया जाते त्यांच्या आयुष्यातून 

उपनिषदात 
दोन ध्येय सांगितले आहेत जीवनाचे 
एक  श्रेय अन दुसरे प्रेय 
ज्यांनी प्रेय निवडले
त्यांना काय म्हणावे?
अर्थात
निवडीचा हक्क होता त्यांना
पण त्यांनी काय गमावले 
हे कळायलाही 
ज्ञान असावे लागते 
नाही का?
******:

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

रविवार, ७ मार्च, २०२१

श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली


श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली  
*******

पाहियले स्वामी
अवधूतानंद
शक्तिचा तरंग 
उत्स्फुलित ॥१॥

पुत्र नर्मदेचा 
पुत्र शंकराचा 
पुत्र श्रीगुरूंचा 
कृपांकित ॥२॥

बेछुट शब्दात 
असे कळकळ 
भक्ती तळमळ 
कणोकणी ॥३॥

नाही लपविणे 
सोंग वठविणे 
जगी मिरविणे 
लाचारीत ॥४॥

जैसा वृक्ष  वाढे 
तैसे  ते दर्शन 
निगेच्या वाचून
नभी जाणे ॥५॥

तपी तपिन्नला 
भक्तीत निवाला 
साधनी रंगला 
आत्मतृप्त ॥६॥
 
कृपेचे प्रसंग 
किती जीवनात 
नांदे भगवंत 
मागेपुढे ॥७॥

परी नाही गर्व 
ताठा कसलाच 
श्रेय गुरुलाच 
सर्वकाही ॥८॥

वाचताना ग्रंथ 
किती धडे दिले 
डोळे उघडले 
वेळोवेळी ॥९॥

साधनेचे प्रेम 
कृपा नर्मदेची 
दुनिया तयाची
अद्भुतशी ॥१०॥

देवाचिया खुणा 
दाखवून मना
संशयाच्या तृणा
जाळीयले ॥११॥

भेटविली मज
नर्मदा माऊली 
चित्ती वसवली 
भक्ती तिची ॥१२॥

उघडले जग 
भ्रम विभ्रमाचे
आंतर सुखाचे 
मनोरम ॥१३॥

भेटलो तयांना 
कधी समूहात 
पाऊल स्पर्शात 
धन्य झालो ॥१४॥

भेटल्या वाचून 
भेटलो कितीदा 
हृदयात सदा 
साठविले ॥१५॥

तुटला तो तारा 
दीप विझू गेला
परी उजळला 
मार्ग आत॥१६॥

लाखातला एक 
चाहता विक्रांत 
तया आठवत
नमि आज ॥॥१७॥

भेटतील खास
नर्मदा तटास
वाटते मनास 
उगाचच  ॥१८॥

********
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********
 

शनिवार, ६ मार्च, २०२१

ओढ

ओढ
****

चैतन्यांची ओढ 
जया अंतरात 
भय न मनात 
तया कधी ॥१॥

दिसता किरण 
जीव घेई धाव 
जाणवी हवाव 
पूर्णतेची ॥२॥

मिळे त्याचा हात 
घेऊनी हातात 
चालू पाही वाट 
गूढ रम्य ॥३॥

पिउनी आकाश 
निळाईचा भास 
लागे शिखरास 
लंघू सदा ॥४॥

चालणे आनंद 
पाहणे आनंद 
सुखाचा हा कंद 
तेजोनिधि ॥५॥

घरादारा सवे
विक्रांत धावतो 
दिव्य अलिंगतो
दत्त तेज ॥६॥
*********

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

शुक्रवार, ५ मार्च, २०२१

दत्त प्रवाहातदत्त  प्रवाहात
**********

दत्त माझे ध्यान
दत्त माझे ज्ञान 
जीवन विज्ञान 
दत्त माझे  ॥१॥

दत्त चालविता 
दत्त भरविता 
साधनेच्या वाटा
दाखविता ॥२॥

दत्त खेळविता 
दत्त  निजविता 
तुरिया जगता 
नांदविता॥ ३॥

दत्त कृपेवीण  
चालेना जीवन 
अवघे व्यापून 
दत्तात्रेय ॥४॥

विक्रांत वाहत 
दत्त प्रवाहात 
होऊनी निवांत 
कांक्षेविना  ॥५॥


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

गुरुवार, ४ मार्च, २०२१

दत्त अवतार

  दत्त अवतार
***********
दत्त माझा भाव 
दत्त माझा देव 
जीवीचा या जीव 
दत्त माझा  ॥

दत्त माझा स्वामी 
श्रीनृसिंह मुनी 
श्रीपाद होवूनी
लीला दावी ॥

दत्त अक्कलकोटी 
असे स्वामी रुपी
मज भवतापी  
आश्वासितो॥

दत्त दिगंबर 
शेगांवी नांदतो
हाकेला धावतो 
सदोदित ॥ 

शंकर माणीक 
अन टेंबे स्वामी
दत्तची होवूनी
ह्रदयात॥

धन्य अवतार 
जितुके प्रभूचे 
मज प्रिय साचे 
तितुकेही॥

विक्रांत तयांच्या  
दासांचाही दास
पावुलांची आस 
मनी वाही॥

******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

बुधवार, ३ मार्च, २०२१

आई


आई
*****
माय सुखाचा सागर 
सदा प्रेमे ओथंबला  
लाटा क्षणात उदंड 
मिती नाही गं तयाला 

जन्म जोजावणे सारा
तळ हाताचा गं झुला  
किती जपले जिवाला 
सडा प्राजक्त वेचला 

घास प्रेमे भरविले 
रस  सजीव तू केले 
अष्ट प्रहर भोगले 
तुझ्या कौतुकाचे लळे

माझे भाग्य विनटले 
तुझे लेकरू मी झाले 
तुझा पदराची छाया 
स्वर्ग सुख दुणावले 

कशी होऊ उतराई  
तुकी काहीच नाही 
पंच प्राणांच्या दीपकी
तुज ओवाळते आई  

( विनटले= रंगणे .मग्न होणे,
दुणावले =दुप्पट झाले,
तुकी =तुलना)


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

सोमवार, १ मार्च, २०२१

पाहता गणपती

पाहता गणपती
*********
सुख वाटे किती किती 
पाहता श्री गणपती 
आनंदाने पाणावती 
झरतात नेत्रपाती ॥

सर्व सुखाचा हा दाता 
सदा संभाळतो भक्ता 
विघ्न कल्लोळी कैवारी 
नेतो धरुनिया हाता ॥

चार दुर्वांकुरे तया 
एक फुल जास्वंदाचे 
भावभक्तीने वाहता 
मानी ऋण त्या जीवाचे ॥

स्वामी सिद्धींचा सकळ 
वाट पाहतो भक्तांची 
रिद्धी अपार अनंत 
वांच्छा तयास देण्याची ॥

दास दत्ताचा विक्रांत 
तया ह्रदयी धरीतो 
किती दिलेत हो स्वामी 
कृपे अनंत नमितो॥


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

निरोप

निरोप ****** धुणीचा निरोप समिधास आला  वन्ही धडाडला आकाशात ॥१ वाजे पडघम तुतारी सनई  मिलनाची घाई बहू झाली ॥२ उधळली फुले रांग तोरणा...