बुधवार, ३१ जुलै, २०१९

गिरनारी

गिरनारी 
******

आलो गिरनारी 
घडले दर्शन 
आनंदाचे घन 
मन झाले 

बाप अवधूत 
पाहियला डोळा 
युगाचा सोहळा 
क्षणी झाला 

पाहिली पावुले
शिळे उमटली 
दर्शने जाहली 
तृप्ती जीवा

केले दंडवत 
उत्तराभिमुख 
स्मरून अलख 
हृदयात

सरे सारा शीण
आनंद उधाण
दत्तात्रेयी मन
लीन झाले

पडला विसर
सा-या जगताचा
खिळल्या पायाचा
देह झाला

विक्रांत दत्ताचा 
दत्ताला भेटला 
ठेवून स्वतःला 
आला तिथे  

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in


मंगळवार, ३० जुलै, २०१९

पापाचा तो पैसापापाचा तो पैसा 
असे रे कोळसा 
आत्म्याचा आरसा 
काजळता 

देतो जगण्याला 
सारे विश्वंभर 
तया कृपेवर 
आस्था ठेव  

मनाची या हाव 
नाही सरणार 
आग मागणार 
तेल सदा 

एक एक पैसा 
होय पाप ओझे 
दार नरकाचे 
रुंदावते 

जळू दे रे हात 
माझे अवधूता 
चुकून लागता 
तया  कधी 

विक्रांता भाकर 
देई एक वेळ 
नावे ओठांवर 
आणि तुझे

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

**

सोमवार, २९ जुलै, २०१९

दत्त सुखापुढे
दत्त सुखापुढे
*********

दत्त सुखापुढे 
भोग ते थेकुले  
वाटती धाकुले  
राज्यभोग

दत्ताला वानिता 
शब्द होती स्तब्ध 
रुपावरही लुब्ध 
भाव सारे  

स्वर्ग सुख सारे
खेळणे मनाचे
उच्छिष्ट सुराचे
मज वाटे

अरेरे जगत
तयात वाहते
मरणा मागते
दान जैसे

आनंदनिधान
असता पावुले
व्यर्थ अंतरले
भाग्यहीन

विक्रांते जाणले  
ह्रदयी धरीले  
म्हणूनी सुटले
भवभय


डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

रविवार, २८ जुलै, २०१९

हे प्रियतम आत्मन

हे प्रियतम आत्मन 
**************
म्हटले तर मी 
दिवस मोजतो आहे 
म्हटले तर मी 
दिवस विसरतो आहे 
मोजामोजीत ठेवाठेवीत 
तुजला परि शोधतो आहे 
तुझे अंधार पांघरून निजणे  
तुझे दिशा होवुन जगणे 
सारेच विभ्रम सौंदर्यांचे 
अन् त्यात माझे खुळावून जाणे
हे सारे जरी असे नित्याचे 

कधी परि माझ्यात उलगडते 
स्वप्न तुझे शुभ्र चांदण्यांचे 
गर्द वनराईवर पडलेले 
शांत स्निग्ध मनोज्ञ एकांतातले 
तू असतोस कातळात गोठून 
हळूवार हवेत पसरून
मोकळ्या माळावर गाणे होवून

हे प्रियतम आत्मन 
सर्वव्यापी सनातन 
दत्तात्रेय भगवन
काय वेगळा आहेस
तू या सगळ्याहून

हळूहळू जातो मग मी ही
तुझ्यात विरघळून

डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 

शनिवार, २७ जुलै, २०१९

सरस्वती वंदना..

.
.. माता शारदा ..


करतो मी स्तुती 
माता शारदेची 
माझ्या जीवनाची 
सर्वस्व जी II

हंसवाहिनी ती 
विद्येची देवता 
व्यापूनिया चित्ता 
राही सदा II

तिच्या वीणा नादी 
ॐ कार गुंजती  
लक्ष प्रकाशती  
सूर्यकण II

आई अधिष्ठात्री 
चौदाही विद्येची 
चत्वार वाचेची 
जननी जी II

तिचा प्रसादाने 
साहित्याची लेणी 
आकाश भरूनी  
मूर्त होती II

शुभ्र कमलासना 
मूर्त शुचिता जी 
मज मती माजि  
वास करो II

विक्रांत नेणते  
लेकरू हे तिचे  
आजन्म विद्येचे   
स्तन्य मागे II


डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 

शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९

प्रेमाची तू वाट
प्रेमाची तू वाट
***********

जगताचे रंग
जाहले फिकट
एक अवधूत
डोळीयात ॥

तीच धुन कानी
वाजे मंत्र मनी
जगतो जीवनी
त्याच नादे ॥

प्रारब्धाचा भोग
देहाला संसार
मना दिगंबर
हाच सोस ॥

घडे मोडे सारे
तयाच्या मर्जीने
कृपेची मागणे
मागे तरी

विक्रांत बरडी
चालतो उन्हात
प्रेमाची तू वाट
होय दत्ता

 डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

http://kavitesathikavita.blogspot.in


गुरुवार, २५ जुलै, २०१९

ऐसा दत्त


ऐसा दत्त
********
ऐसा दत्त दिसो मज
मनोमनी उजळला
जीवनाच्या वाटेवरी
क्षणो क्षणी  साथ आला   


ऐसा दत्त कळो मज
जगतांना जाणलेला  
आयुष्यात काठोकाठ  
भक्तासवे बसलेला

असा दत्त मिळो मज
प्रार्थनेत सजलेला
आपपर भाव गेला
जनीवनी वसलेला


असा दत्त फळो मज
दुजाभाव नसलेला
घरीदारी परिवारी  
जीवलगी सामावला

असा दत्त पाहो मज
एक  रुपी एक झाला
तया पावुला विक्रांत
जन्मोजन्मी विसावला 

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in‍

बुधवार, २४ जुलै, २०१९

विभूती व्हावा
विभूती व्हावा

***********
इंद्रियांचे रान 
टाकावे जाळून 
घर ते फुंकून 
म्हटलो मी

हाती पडले त्या
गोड से मानून 
राहावे बसून 
निरार्तीत 

उदरभरण 
पालन पोषण 
काहीही करून  
घडेच ना

परि हातातली
भरते न झोळी
जागा रांगेतली 
सुटते वा

“अरे असतो हा 
प्रपंच असाच 
सांगण्यात नच  
नवे काही ”

दाविले दत्ताने  
मायेचे खेळणे  
जीवन जगणे 
यथावत  

मग विनविले 
शरण जावून 
मागणे टाकून 
दयाघना

“विक्रांत कोळसा 
निखारी जळावा 
विभूती व्हावा 
धुनीतला ”


डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे


मंगळवार, २३ जुलै, २०१९

दत्त स्वप्नदत्त स्वप्न माझ्या
पडे जगण्याला
अर्थ असण्याला
आणे काही

दत्त स्वप्न वांछी
स्वप्न सुटण्याला
स्पर्श नसण्याला
करण्यास

स्वप्नी मिसळून
जावे हरवून
सिंधूशी लवण
जैसे काही

स्वप्नी समर्पण
इंधन होऊन
जावे हरवून
स्वाहाकारी
पडो क्षणोक्षणी
स्वप्नाचे हे स्वप्न
पाहण्यास मन 
उताविळ

स्वप्न विक्रांतचे
काय असे त्याचे
काम  पाहण्याचे
दत्ता सुखे डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in‍सोमवार, २२ जुलै, २०१९

त्यातीलच एक


त्यातलाच एक  
*********
जगत आधारा 
परम कृपाळा 
म्ह्णती  उदारा 
तुज सारे 

म्ह्णुनिया मग 
तीच ती अक्षरे 
ओठी मीही धरे  
आशेने रे 

जगतो सुखात 
चौकोनी घरात 
आखीव जगात 
नीटपणे

परि का मनात 
उदास आकाश 
अतृप्ती आभास  
कोंडलेला 

कितीक जणांचे 
असेच जगणे 
आणून उसने 
वसान 

त्यातीलच एक   
करू नको मला 
किनारी बसला 
भयभीत 

विक्रांत तयार 
बुडाया तराया 
येण्यास तुझिया
तीरास त्या 


डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 


रविवार, २१ जुलै, २०१९

चंदन शेजार


चंदन शेजार
***********
पाहीला मळला
झर्‍याचा ओघळ
पापाचे काजळ
लेऊनिया ॥

पाहिले निर्व्याज
जळलेले मन
अहंता भरून
वाहणारे ॥

सुखाच्या शोधात
हरवून पथ
धावते सैराट
भोगी मन

नको देऊ मज
अशी अधोगती
सदा अवधूती
वृती ठेव ॥

विक्रांता शेजार
देई चंदनाचा
संत सज्जनांचा
सर्व काळ ॥

मग मी निर्धास्त
पंकज पंकात
राहिन स्मरत
तुज दत्ता॥

 डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in‍

शनिवार, २० जुलै, २०१९

तृषार्थ पथिक
अवधुता विना
काहीच सुचेना
मन हे रमेना
अन्य कुठे ॥
चातकाची चोच
जाहले जगण
भेटावे जीवन
तया कैसे ॥
कासावीस जीव
लागली तहान
थिल्लर सेवन
घडेचिना ॥
कोसळ बा दत्ता
होय दयाघन
मज तुजविण
अन्य नाही ॥
विक्रांत युगाचा
तृषार्थ पथिक
आसरा क्षणिक
हृदयी दे ॥डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड  ************ खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी  बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे  त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत...