सोमवार, १७ जून, २०२४

पाउस म्हणतो

पाउस म्हणतो
***********
वारा म्हणतो अडेल मी 
पाणी म्हणते पडेल मी 
या मातीच्या कणाकणातील 
बीज म्हणते रुजेल मी ॥१
तळे म्हणते भरेल मी 
माती म्हणते भिजेल मी 
या रानातील इवले इवले 
झाड म्हणते फुलेल मी ॥२
मोर म्हणतो नाचेल मी 
चिऊ म्हणते हसेल मी 
ओढयातील डबक्या मधला 
बेडूक म्हणतो फुगेल मी ॥३
मांजर म्हणते लपेल मी
मोत्या म्हणतो घुसेल मी 
पश्चात्तापी झाड तोड्या 
माणूस म्हणतो जगेल मी ॥४
पाऊस म्हणतो झाडे जगवा 
तरच इथे येईल मी ॥
वने जाळता झाड तोडता 
रे माघारी जाईल मी ॥५
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

शनिवार, १५ जून, २०२४

मैत्री सल्ला

मैत्री सल्ला
*************
तुझे प्रेम कोणासाठी 
रानोमाळ भटकते 
वेचूनिया आकाशीचे
शब्द शब्द जमवते  ॥१
हळुवार कुजबुज 
जणूकी वाटे स्वतःशी 
गहनशा संवादात .
बुडलेली हिमराशी ॥२
कोणी येता जवळ ते 
ओठ घट्ट मिटतात 
स्वप्नातल्या पापण्याही 
पुन्हा येती जगतात ॥३
एकांताची ओढ तुझी 
पण लपतच नाही 
डोळ्यातील चमक ती 
खोटे बोलतच नाही ॥४
पण जरा जपूनच 
राहा माझे सखी राणी 
वादळात प्रेमाच्या या 
बुडालीत किती कोणी ॥५
सुंदरशा प्रेम वाटा 
घाट परी निसरडे 
चाल घट्ट धरूनिया 
जिवलग मित्र कडे ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

राजा बोले

राजा बोले
*******
राजा बोले दळ हाले 
होय होय करू करू 
एक एक मान डोले ॥१

आणि झाले नाही तर 
नाही तर नाही तर
कानामध्ये घालू बोळे ॥२

शिपायाला देवू सुळ
सेनापली हद्दपार
नेमु  नवे मर्जीतले ॥३

देईल जो नजराना 
त्याच्याकडे डोळा काना
दरिद्री ते उगा मेले ॥४

तसा राजा मांडलिक 
वर कुणी नेमलेले
तया उरी बसलेले ॥५

शिपायांचा खेळ चाले 
आले आणि किती गेले
पोटासाठी किती मेले ॥६

आज आला आज गेला 
उद्याचे रे  बघू चला
देणे सारे ठरलेले ॥७

ऐका कोणी ऐकू नका
राजापुढे फक्त झुका 
दिन जाती उरलेले ॥८

होय होय करू करू 
हंड्यावर हंडे भरू 
गळू दे रे टाकी गळे  ॥९

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

शुक्रवार, १४ जून, २०२४

व्याख्या

व्याख्या
*******
सुखासाठी जेव्हा तिला त्याची ती गरज नसते 
मजेसाठी आणि त्याला तिची ती फिकीर नसते 
तेव्हा व्याख्या सुखाची पुर्ण पणे बदलते
सूरशब्दा विना गाणे जन्माआधी हरवते
जीवन तेव्हा लोकलचीतुडुंबशी गर्दी होते 
कणवत अस्तित्वाची स्थिती शून्यवत जाते
सभोवती शब्द स्पर्श लक्ष लक्ष स्पंदन असते 
तरी त्यांचे एकटेपण लाखांमध्ये एक असते 
तुझ्याविना असणार तुझ्याविना जग होते 
त्यात काही नवे नसे नियमात जग चालते
पण मिटतांना वातीचे आकाश प्रकाश होते
कृतार्थता जी प्रगटते दिव्याला ती हवी असते 
नाते तेलवातीचे पण जेव्हा कधी मरून जाते
भगभगे जाळ फक्त जग धूराने भरून जाते

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

गुरुवार, १३ जून, २०२४

खेळ

खेळ
.****
दुःख दबकत्या चाली 
येते निजलेल्या घरी 
व्यथा अंधार काजळी 
जाग साकळते डोळी ॥१
होती सांज सजलेली 
धुंद गंधाने व्यापली 
मंद मदीर झुळूका 
स्वप्न गूढ रंगलेली ॥२
सारे खेळच शेवटी 
तना मनात नाचती 
जगी लाख बुडबुडे 
नाही कोणाची गणती  ॥३
मनी निर्धार करून 
घेई पुसूनिया पाणी 
रात्र जायची अजूनी
धरी संकटे रोखुनी ॥४
नसे कधी मरणात 
भय असते मनात
देई झुगारुनी भीती 
सुख दिसते क्षणात ॥५
बाकी संकटाची कथा 
ती तो चाले अविरत 
नच थांबते नाटक 
पात्र जाती बदलत ॥६
प्रीत स्नेहाची मंगल 
देई झुंज कळीकाळा
असे मध्यंतरी आता 
रंग येईल रे खेळा ॥ ७
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ .


बुधवार, १२ जून, २०२४

दलाल
दलाल
******
काय वाढवले तुझे तू दलाल 
झाले मालामाल देवराया ॥
कष्टाविना द्रव्य येई आपोआप 
घेऊन या माप श्रद्धेचे ते ॥
कोण कुठे करे कैसे अनुष्ठान 
कुणाच्या नावानं हास्यास्पद ॥
करे कि ते नाही कोण पाहतसे 
दान तो देतसे अंधपणे ॥
देवाचा बाजार बाजारात देव 
भयभीत भाव पोसतसे  ॥
धर्मात लपले विज्ञान तो जाणे 
त्याला हे खेळणे सारे वाटे ॥
ऊर्जेची स्पंदने जयास कळती
तयास मध्यस्थी नको वाटे ॥
विक्रांत साक्षीत उभा असे द्वारी 
दत्त निराकारी जाणवेत ॥
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ .

मंगळवार, ११ जून, २०२४

झाड


झाड
****
फांदीफांदी वठलेली पानंपानं सुकलेली 
कलथून खोड जुणं अर्धी मुळे उन्मळली
तरी झाड पडेना माती काही सुटेना ॥१

जरी आभाळ जमेना सावली काही धरेना
जीर्ण शीर्ण फांदीवर वेडा पक्षीही बसेना
तरी झाड रडेना आस काही सरेना ॥२

स्वप्नाची ती साद नाही मेघाची ही साथ नाही
आणि पहाटे भुवर दव ते उतरत नाही
तरी झाड हालेना हट्ट आपुला सोडेना ॥३

तापलेला कणकण मरणारा क्षणक्षण
सर्वदूर भितिजा पर्यंत फक्त एक मरण
तरीही झाड मोडेना पांढरे निशाण लावेना ॥४

प्रेम मरत नसते आस तुटत नसते
आषाढाचे स्वप्न उरी सदा झुलत असते
म्हणून झाड मरेना वेल मनीची सुकेना ॥ ५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ .


पाउस म्हणतो

पाउस म्हणतो *********** वारा म्हणतो अडेल मी  पाणी म्हणते पडेल मी  या मातीच्या कणाकणातील  बीज म्हणते रुजेल मी ॥१ तळे म्हणते भरेल ...