रविवार, ३ जुलै, २०२२

दत्ता येई रे


दत्ता येई रे
********

दत्ता येई रे भक्ती देई रे 
मज नेई रे तुझ्या गावा ॥१

धन नको रे मान नको रे 
शान नको रे जगतात ॥२

तुला पहावे ह्रदी धरावे 
नित्य भजावे हीच वांछा ॥३

या जगताचे सुख क्षणाचे 
काय कामाचे माझ्या असे ॥४

तुझ्या वाचून अवघे हीन 
घेई काढून अवधूता ॥५

मागे विक्रांत करा निभ्रांत 
ठाव पदात देऊनिया॥६


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

जगणे

जगणे
******

जगण्याहून सुंदर जगात 
खरंच काही नसते 
कुणी नशेत कोणी गंगेत
स्वतःला धन्य मानते 
साधन असो काही जरी 
सुख शोधणे भोगणे
याहून त्यात काही नसते 

प्रतिमा चार संवत्सराची
कीर्ती चार दशकांची 
अरे काय कामाची ?
कुठे लिहून ठेवायची ?
मजा आजच्या आजची 
खरे आहे लुटायची 

कष्टाने अन बुद्धीने 
धन मिळवण्यात 
पाप नाही 
सुखासाठी स्वतःसाठी 
धन गमावणे 
गुन्हा नाही 
पण पापाला भिण्यात 
खरोखर 
पाप आहे 
जीवन नाकारणे
हाच मोठा गुन्हा आहे 

त्यागातही सुख असते 
वैराग्यातही मजा असते 
भणंग होऊन फकीरीत 
मिरवणेही धमाल असते 
पण तेही तेच असते 
सुख शोधणे सुख भोगणे 
हेच जीवनाचे मर्म असते

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘५००

झेंडा


झेंडा 
*********

तुम्ही तुमचा झेंडा 
लादू नये माझ्यावर 
केवळ यासाठीच मी
उभा राहतो 
माझा झेंडा घेऊन 
माझ्या खांद्यावर 

अन्यथा मी जाणतो 
झेंडा हे कापड आहे 
अन आधाराची काठी 
हे लाकूड आहे 

हिरवा पिवळा निळा 
रंग तसे निरुपद्रवी असतात
छान सुंदर दिसतात 
अन पाहता प्रेमाने त्याकडे
 जीवाला सुखावत 

पण मी जाणतो 
तुमच्या झेंड्याखालील 
तुमची निष्ठा 
समोरील झेंड्याला 
धुळीत झोपायची 
तुमची मनीषा 
ती जर नसती तर 
मीही नाचलो असतो 
तुमच्या सवेत 
कधी घेत तो ही झेंडा 
या माझ्या खांद्यावर 

मी नाही ओढत कुणाला 
माझ्या झेंड्याखाली 
तोच आग्रह असतो 
 माझा तुमच्याकडून

अन हो एक मागणे ही
जेव्हा गरज येते 
झेंडा झाडाखाली ठेवायची 
आणि एकत्र यायची 
तेव्हा झेंड्याची हुल्लडबाजी
कोणी करू नये 
एवढेच 


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

उर्मी


उर्मी
*****

प्राजक्ताच्या फुलागत 
आलीस तू अलगद 
या माझ्या जीवनात 
सुगंधाचे वादळ होत 

मोहरली माती इथली 
कणकण गेला शहारत 
दान क्षणाचे दो प्रहराचे 
कृतज्ञ जीवन झाले त्यात 
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘
तसे फुल तू देवाघरचे 
उचलून कोणी घ्यायचे 
झुगारून तू माती वरली 
सार्थक झाले जन्माचे

अन मी माझे सारे वाहिले 
तुझ्या पदी विश्व सांडले 
आता घडो घडते घडले 
जन्म सुखाची उर्मी ल्याले

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

विपर्यास्त

विपर्यास्त
*********

जेव्हा मी पाहतो 
विपर्यास्त झालेले सत्य 
विझलेल्या सूर्याचा
कृष्णविवरात झालेला 
अटळ अस्त

अनंत ऊर्जांची फेकली 
गेलेली स्पंदने 
एकवटतात पुन्हा माझ्यात 
होत स्वकेंद्रित

अन मी जातो 
गुरफटत
न सुटलेल्या प्रश्नात 
ओढत शोधत  
अस्तित्वाच्या खुणा 


पण कृष्णविवर व्हायला 
तुम्हाला अगोदर 
सूर्य व्हावं लागतं 
अन्यथा लाखो ग्रह 
अन अशनी 
असतात फिरत 
कुठल्यातरी 
अज्ञात चुंबकीय वर्तुळात 

कोणी म्हणतात 
प्रकाशाची दुसरी बाजू 
अंधाराचे असते 
पण मला वाटते 
असे काही नसते 
डोळ्यांच्या परिमाणाने 
जग ठरत नसते
तर मग सत्यही 
एक कल्पनाच नसेल 
हे कशावरून ?

बळे तर बळे


बळे तर बळे 
***********
बळे तर बळे 
नाम मुखी आले 
पाऊल वळले 
दत्ता कडे ॥१

खुळे तर खुळे 
मन हे धावले 
पायरी चढले 
गिरनारी ॥२

उगे तर उगे 
वाडीला त्या स्मरे 
पायरीचे चिरे 
कुरवाळी ॥३

कळे नच कळे 
मन ते देवाचे 
मागणे प्रेमाचे 
सुटेनाच ॥४

होई तेव्हा होई 
कृपेची पहाट 
विक्रांत जागत 
दारी आहे ॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

शनिवार, २ जुलै, २०२२

सुखाचा सागर

(फोटो.डॉ.मंगेश प्रभुळकर )
सुखाचा सागर
************
सुखाचा सागर लोटे धारेवर 
विठूचा गजर कणोकणी ॥१॥

वैष्णवांचे जग पुण्यांची पताका
भगवा पटका आकाशात ॥२॥

चैतन्याचा ओघ भक्त मांदियाळी 
गुंजे नामावळी रोमरोमी ॥३॥

आषाढीचे पर्व मिरविते माती 
जन्मुनी मराठी धन्य झाले ॥४॥

देई बा विठ्ठला हेच सुख आता 
बोलव विक्रांता पंढरीत ॥५॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
qo 
☘☘☘☘☘दत्ता येई रे

दत्ता येई रे ******** दत्ता येई रे भक्ती देई रे  मज नेई रे तुझ्या गावा ॥१ धन नको रे मान नको रे  शान नको रे जगतात ॥२ तुला पहावे ह...