शुक्रवार, १९ जुलै, २०२४

कृपा

कृपा
****
तुझिया कृपेने तुझ्या दारी आलो 
दास मी जाहलो देवराया ॥१

कृपेच्या संकटे झाली तळमळ 
कळू आले बळ माझे मला ॥२

हरवला गर्व सरे अहंभाव 
तुजविण ठाव अन्य नाही ॥३

दिसे चालता मी तूच चालविता 
रक्षिता पोशिता सर्वकाळ ॥४

आता दत्तात्रेया आळी पुरवावी 
नयना घडावी भेट तुझी ॥५

तुझिया मायेचा घडूनिया अंत 
रहावा विक्रांत स्वरूपात ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

गुरुवार, १८ जुलै, २०२४

वेडापीर

वेडापीर .
******

तो अंधार घेऊनी गाठी 
वाहतो दुस्वास पाठी ॥
चुकतो प्रत्येक आचार 
तुटतो प्रत्येक विचार ॥

कळण्याची गती नाही 
सारासार मती नाही ॥
गुण खोटे दोन चार 
अवगुण अपरंपार ॥

काय बोले तमा नाही
मनी थोडी क्षमा नाही ॥
वेडेपणा कणोकणी   
धूर्तपणा पांघरूनी ॥

देवा ऐसे वेडे पीर
देसी एक एकावर ॥
किती तया सांभाळावे
दूर किती नि ठेवावे ॥

दे तया शहाणपण 
शांत सहज जीवन ॥
गांजलेले बाकी जण 
घेऊ दे श्वास सुखानं ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

स्वप्न


स्वप्न
*****
तुझी भरजरी स्वप्न
सोन कोवळ्या उन्हात
धागा एक एक सूक्ष्म
असे आकाश मागत

इथे काट्याचे कुंपण
उभे लावुनिया घात
स्पर्श एक एक तीक्ष्ण
सुख जातात फाटत

मन सांभाळ गडणी
दार खिडक्या लावून
काय भरवसा इथे 
वारा नेईन ओढून

इथे हवाच असतो 
स्पर्श मृदू ज्याला त्याला  
असो नसो वा लायकी
रंग रूप दिखाव्याला

कधीतरी ग येईन
दर्दी कुणी मेहमान
स्वप्न डोळ्यात भरून
तुज घेवून जाईन 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 


मंगळवार, १६ जुलै, २०२४

तरीही

तरीही
*****

हरणे नाही जिंकणे, धरणे नाही सोडणे
इथे केवळ असते आले जीवन जगणे 

लाटा येतात धावत रेषा जातात बुजत
किल्ले वाळूचे पाण्यात अन् जातात वाहत

कोण इथे कोणासाठी आहे बरे थांबलेले ?
धन शंख शिंपल्याचे कुणी आहे सांभाळले ?

मित्र जाती मैत्र जाते प्रिया जाते प्रेम जाते 
विस्मृतीच्या अंधारात जीणे सुखात निजते

लाटा गर्जत असती शंख तुटत असती
सागराच्या वाऱ्यावर स्मृतीही वाहून जाती

ही कथा युगायुगाची सागरा ठाव असते 
खोलवर बुडलेली बोटही जाणत असते

ती तटस्थ प्रसन्नता किनाऱ्यास खिदळत 
किल्ले पाडत स्वप्न सारवत असते वाहत

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 





रविवार, १४ जुलै, २०२४

ज्ञानदेव कृष्ण

ज्ञानदेव कृष्ण
**********

संत ज्ञानदेव कृष्ण भगवंत 
अगा भेदातित तत्व एक ॥
पटांमध्ये तंतू तंतुचाच पट
 पाहत्या दृष्टीत भेद जन्मे ॥
भजे ज्ञानदेव कृष्ण भगवंत 
रूपाचे गणित सांडूनीया ॥
कृष्ण सांगे तत्व सातशे श्लोकात 
नऊ हजारात ज्ञानदेव ॥
भगवत गीता ज्ञानेश्वरी सार 
गीतेचा विस्तार ज्ञानदेवी ॥
आवडी धरूनी पुरवावी धणी
म्हणून मांडणी करी देव ॥
हृदयी माऊली कृष्ण भगवंत 
ठेवून विक्रांत सुखी झाला ॥
.🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

शनिवार, १३ जुलै, २०२४

आळंदी वल्लभ

आळंदी वल्लभ
*************

आळंदी नांदतो माझा गुरुराव
माहेरचे गाव वैष्णवांचे ॥१
होई निरंतर उर्जेचा वर्षाव 
प्रकाशाचा ठाव गाभाऱ्यात ॥ २
समाधी म्हणू की चैतन्यांची वेदी 
भरून वाहती अविरत ॥ ३
रंगाचे तरंग सुगंधाचे लोट 
थेट हृदयात सामावती ॥४
कोमल कोवळा स्पर्श माऊलीचा 
भिजल्या दवाचा हळुवार ॥५
घडता दर्शन झरतात डोळे 
शब्द प्रेम बळे कुंठतात ॥६
देह तुळशीचा होऊनिया हार 
तया पायावर विसावतो ॥७
विक्रांत हृदयी सदा राही माय 
आणि मागू काय प्रेमावीन ॥८
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

शुक्रवार, १२ जुलै, २०२४

जावू नको

जावू नको
********
दूर पुन्हा टाळूनिया 
मजला तू जावू नको
जागलेले स्वप्न माझे 
हरवुनि देवू  नको ॥

गेल्याच छेदीत वाटा 
तुझ्या अन माझ्या पुन्हा 
काळवेळ नशिबा त्या
बोल उगा लावू नको ॥

कळल्यावाचून काही 
गुंफले हातात हात 
झिडकारुन तयास 
आसवे तू गाळू नको ॥

का न कळे मिळतात 
वाटा पुन्हा आपल्या या 
उकले ना गूढ मज 
उकलीत राहू नको ॥

दे वाहून या क्षणाला 
घेत हवेत गिरकी 
कोमेजून फांदीवर 
आयुष्य घालवू नको ॥

अक्षरात काळीज का 
लिहिता हे येते कधी 
कोरड्या शब्दात सखी
मजला तू तोलू नको ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

कृपा

कृपा **** तुझिया कृपेने तुझ्या दारी आलो  दास मी जाहलो देवराया ॥१ कृपेच्या संकटे झाली तळमळ  कळू आले बळ माझे मला ॥२ हरवला गर्व सरे...