सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०२२

क्षमा याचना

क्षमा याचना
**********

कधी निराशेचा आणि कटुतेचा 
क्षण अंधाराचा 
दाटताच ॥१

मुखा येती उगे शब्द ते वावगे 
उसळून वेगे 
रागावले ॥२

लागताच वन्हि जाळू घाले रान
विवेक जळून 
खाक होय ॥३

नको रागावूस तेव्हा मजवर  
दत्त प्रभुवर 
कृपा कर ॥४

तू तो दयावंत कृपाळू अनंत
घेई रे पोटात 
अपराध ॥५

विक्रांत शरण धरतो चरण 
क्षमेचे भूषण 
मिरवी गा ॥६
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

रविवार, २५ सप्टेंबर, २०२२

पुटी


पुटी
****
दत्त म्हणता म्हणता
दत्त स्थिरावतो चित्ता
 सार्‍या हरवती वृत्ती
 त्याची कणोकणी सत्ता 

अहं दत्ताचे स्फुरण  
ब्रह्म दत्त नाम दोन
म्हणा नभ वा गगन 
राही अवघ्या व्यापून

 दत्त जरी निराकार
घेई भक्तीने आकार
मन बुद्धीच्या अतीत 
 घेई पूजा उपचार 

ऐसा दत्त जाणवा रे 
सदा स्फुरणी ठेवावा 
असे सदोदित जिथे 
त्या त्या क्षणात पहावा

कोण पाहतो कोणाला 
प्रश्न थोरला उरतो
कोहं सोहं जळुनिया 
फक्त तोच तो राहतो 

काय सांगावे शब्दात 
वाचा वर्णाविन उगी 
नाम रूपाची ही सृष्टी
नाही विक्रांता रे जगी 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

हाक


हाक
*****

माझी थकलेली हाक तव कानी 
पडेना अजुनि काय दत्ता?॥१

जळू गेले प्राण सरे माझी शक्ती 
रिक्ततेची भीती फक्त पोटी ॥२

हरवलो रानी धावे अनवाणी 
तुटल्या वाटांनी निशी दिन॥३

 बापा अवधूता किती कष्ट देशी 
परीक्षा पाहसी दिनाची या ॥४

मूर्ख शिरोमणी उद्दाम अडाणी 
विक्रांता जाणुनि क्षमा करी॥५

 नको धनमान नको यशोगान
दाखवी चरण एक वेळ ॥६

शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२

नसणे

नसणे
******

विक्रांत जगला अथवा की मेला 
दत्ताचा जाहला आहे आता॥१
कुणी ठेवो नावो कुणी गुण गावो 
चित्ता नाही ठावो कशाचाही॥२
नको धनमान नको यशोगान
दत्ताचे चिंतन पुरे मज ॥३
सरले कारण आता जगण्याचे
नाही मरण्याचे काम उरे ॥४
आहे तिथे आहे जाय तिथे जाय 
आणि सांगू काय मात इथे ॥५
घडले न काही घडणे न काही 
नसणे मी पाही माझे आता ॥ ६
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘
 


गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०२२

दरवळ

दरवळ
*******
तू एक दरवळ 
होऊन सभोवत 
असते वावरत 

आणि मी माझे 
आभाळ सावरत 
असतो त्यात 

मन ज्या म्हणती 
तेही नसते 
नच सापडते

तुझे पणाचे 
कोंदण भोवती 
दिशा उजळती 

तुझी ओळख 
मनात मुरते 
अन गाणे होते

कधी न सरावा 
आषाढ वाटतो 
तो घन मी होतो 

तुझे असणे 
पुरते मजला
या जगण्याला 

आणि बहाणे 
सार्‍याच सुखाचे
होतात साचे

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२

शिकारीशिकारी
********
तुटलेल्या धनुष्याचा 
नेम सदैव चुकतो 
उलटून बाण पुन्हा 
मारणार्‍या लागतो ॥
लक्ष्य समोर दिसता 
हात  शिवशिवतात 
शिकाऱ्याचे चित्त मग 
साधना विसरतात ॥
शिकार मुळी नसते 
कधीसुद्धा ती शिकार 
मनाचा या मारेकरी
कुणा कसा कळणार ॥
कधी काम क्रोध मोह 
कधी मद व मत्सर 
अचानक येऊनिया 
नाचतात उरावर ॥
शिकारी होता शिकार 
उर्मी साऱ्या मिटतात 
चौहाटी पडते प्रेत 
गिधाडे विदारतात ॥
तुटताच धनुष्य ते 
म्हणुनि जाळून टाक 
शिवशिवताच हात 
दत्ताची करुणा भाक॥
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०२२

अंकुर


अंकुर 
**********

स्वप्न रुजले
स्वप्न सजले 

आकाशाविन 
आधारावीन 
बीज फुटून 
अंकुर झाले 

या जन्माचे
माहित नाही
त्या जन्माचा 
पत्ताच नाही

तरीही ठाम 
होऊन बेभान
कातळाला 
उभे भिडले

किती सुंदर
असते फुटणे
आपण असे 
हरवून जाणे 

पर्वा असून 
भान ठेवून
उगा स्वतःला 
वाहून घेणे


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

क्षमा याचना

क्षमा याचना ********** कधी निराशेचा आणि कटुतेचा  क्षण अंधाराचा  दाटताच ॥१ मुखा येती उगे शब्द ते वावगे  उसळून वेगे  रागावले ॥२ ला...