शनिवार, २६ नोव्हेंबर, २०२२

भक्ती प्रकार


भक्ती
****:
धनिकाची भक्ती देव रावुळात 
राहे मिरवत ऐश्वर्याने ॥१
रत्न हिरे मोती बहुत सजती 
पहारे बसंती शस्त्रधारी ॥२
परी ती ही असे देवा दारी भक्ती 
कृतज्ञता व्यक्ती रूपा आली ॥३

जया न ऐपत पैसा न खिशात 
तया सुमनात तीच श्रद्धा ॥४
भाव हाच देव अंतरी नांदतो 
बाकी साधने तो अर्थ नाही॥५
होवून याचक देवाच्या दारात 
तया ही भक्तीत न्यून नाही॥६

पोटासाठी पूजा पोटासाठी मंत्र 
कमावणे तंत्र व्यवहारी ॥७
करती पुजारी तयाही अंतरी 
नांदतो श्रीहरी त्याची कृपा ॥८
घडते पुजाही देवाच्या मर्जीने
कुण्याही हाताने उगा नाही॥९

देवालागी सारी सारखी लेकरे 
देवा जो हाकारे तया भेटे ॥१०
विक्रांत भक्तीत नसे छोटा-मोठा 
मुंगी ऐरावता एक लाभ ॥११
अनन्य शरण  होताच देवाला 
देव ये हाताला  सहजीच ॥१२

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ .

शुक्रवार, २५ नोव्हेंबर, २०२२

दिवा


दिवा
*****

जळतो दिवा तेल भरला 
चिंता उद्याची नच तयाला ॥१

उजेडाने सारे भरे आसमंत 
निर्धास्त निवांत जळे वात ॥२

सरते घंटा सरती पळ 
दिसू लागतो समई तळ ॥३

क्षीण प्रकाश येई झाकोळ 
सरे कर्तव्य जमे काजळ ॥४

तोही प्रकाश हाही प्रकाश 
दिप म्हणे उजळीत  आकाश॥५

आणि क्षणात वात वाढते 
घर प्रकाश वादळ होते ॥६

झरझर प्रभा पुन्हा निमते
तैल गंध अन  सोडून जाते॥७

अंधार होतो तवंग सरतो 
दीप अंधारी डोळे मिटतो ॥८

असेच जगणे असते बाई 
कळते कोणा कळत नाही ॥९

दिप दगडी जरी देवाचा 
विक्रांत वाहतो जन्म रोजच॥१०

काचा

काचा
*****

फुटक्या काचांनीही 
काही चित्र बनतात 
तर फुटक्या काळजांनी 
काही कविता होतात 

फुटली म्हणून काय झाले
तुटले म्हणून काय झाले
सुंदर तर ते तेव्हाही असते
वर वर पाहता दिसू न येते 

तसे तर नसते कधी जरुरी 
लिहिणे काही या घटनेवरी 
पण कुणी लिहितो म्हणजे 
नक्कीच मिळते काहीतरी 

ते सदैव जीवा सुखावते 
अन लडीवाळ स्मृतीत नेते 
म्हणून काचा जपणे असते 
टोचल्या तरी राखणे असते

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ .

गुरुवार, २४ नोव्हेंबर, २०२२

जाणे

जाणे
****
आता घडेल रे तुझे जाणे 
पुन्हा पाहणे वा नच पाहणे 
सताड शून्यात उगा बसणे
त्या क्षणांना फक्त आठवणे 

का ही कथा अशीच असते 
लाट येताच पाणी भरते 
पाणी अखेर पाणी असते 
पुन्हा वाहून जाणार असते 

किती खोल हे क्षण टोचती 
हाय जीवाला जगू न देती
परी खंत ना मनी उमटती 
रे खरेच केली होती प्रिती

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ .

बुधवार, २३ नोव्हेंबर, २०२२

तुझ्याशिवाय


तुझ्याशिवाय
**********
तुझ्याशिवाय 
कविता लिहिणे 
स्वप्न पाहणे होत नाही 
बळे बसवतो 
कुणास मनात 
भावभावनात उगा जरी 
परी तो आवेग
आस ना उत्कट 
जीवास चिरत जात नाही
तू दिलेस जे 
सुख सोनेरी 
घाव दुधारी  जगण्याला
ते जगणेही 
मागे पडले 
आणिक उरले शून्य पाही
रिक्त एकटे 
फक्त असणे 
शाप भोगणे जसा काही
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ .


मंगळवार, २२ नोव्हेंबर, २०२२

दत्त भावला


दत्त भावला
*********
दत्त  भावला 
मनात धरला 
जन्म लावला पणास मी ॥
पडो देह आता 
तयाच्या दारात 
घडो जे मनात असे त्याच्या ॥
दत्त माझे गीत 
दत्त माझी प्रीत 
दत्त मनमित जन्मोजन्मी ॥
बांधुनिया खुण- 
गाठ या मनात 
राहे स्मरणात तयाच्या रे॥
दिला जो तू भाव 
व्हावा घनदाट 
प्रार्थतो विक्रांत दत्ता तुज॥


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ .

सोमवार, २१ नोव्हेंबर, २०२२

मागणे


मागणे
******

दिसो मजलागी मानअपमान 
दत्ताचे चरण सम दोन

आली सुख दु:ख जी काही वाट्याला 
साहता तयाला येवू दे रे

घडो संतसंग भेटोत दुर्जन
पाहू दे समान दोघालागी

पिडा आधीव्याधी प्रारब्ध वा शाप
नुमटो संताप भोगतांना

देह जाऊ देरे देहाच्या वाटेने 
तया हे जगणे भाग इथे 

परी या मनाची करून गुंडाळी 
दत्त पायतळी ठेवियली

विक्रांता वासना आणिक कामना 
दत्त प्रेमाविना नको आता 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ . 

भक्ती प्रकार

भक्ती ****: धनिकाची भक्ती देव रावुळात  राहे मिरवत ऐश्वर्याने ॥१ रत्न हिरे मोती बहुत सजती  पहारे बसंती शस्त्रधारी ॥२ परी ती ही अस...