मंगळवार, ३१ जानेवारी, २०२३

संतसंग

 संत
****

झालास पतित वासनेत रत
 घडले अहित वेळोवेळा ॥

कृपाळू ते संत माऊली मनाचे
देतील दयेचे परि हात ॥

बाहेर काढती सुस्नान घालती 
आणि हाती देती नामकाठी ॥

कधी रागावती पोटाशी धरती 
हाती भरवती घास मुखी ॥

विश्वहितीरत तयांचे हृदय 
क्षमा अवयव जणू  काही॥

विक्रांत तयांची घेई पायधुळ 
सोयरे सकळ हेचि माझे॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

सोमवार, ३० जानेवारी, २०२३

दास्य

दास्य
****

दत्ता तुझे दास्य हेच माझे काम 
इतर तो भ्रम कर्तव्याचा ॥

दत्ता तुझे नाम हीच माझी सेवा
उठाठेव देवा अन्य नको ॥

असो अधिकार सत्ता मातब्बरी 
परी ती चाकरी भिक्षेकरी ॥

काय भिकाऱ्यास असे त्यात तोष
साधन पोटास लाजेचे ते ॥

अहो देवाविन घडे जे जे काही 
व्यर्थ सारे पाही जगतात ॥

विक्रांत दास तो केवळ दत्ताचा 
वाही संसाराचा भार जरी ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

रविवार, २९ जानेवारी, २०२३

एकांत

एकांत
*****

घडो घनदाट मनात एकांत 
तुझ्या स्मरणात दत्तात्रेया 

स्वरूपात बुडी देऊनिया चित्त 
राहू दे निवांत दयाघना

 तुच आत्मतत्त्वी तुच तू स्वरूपी
 चिदानंद रुपी सर्वाकार

 असु दे बाजूला चालला संसार 
जगाचा व्यापार सुखनैव 

जावे रानीवनी संसार सोडूनी 
मनाला घेऊनी कासया ते 

जगात राहुनी जग न होऊनी
 तुझ्यात मुरुनी राहो मन 

जाणतो विक्रांत हेच खरे तप
 रूपात अरूप पाहणे रे

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘

शनिवार, २८ जानेवारी, २०२३

रेषा


रेषा ( उपक्रमासाठी)
***

कोण मारते कशास रेषा 
कधी कुणा कळत नाही 
कधी उमटती चित्रावली
कधी उमटती कविता ही

रंग बदलते शाई तेव्हा 
चित्रही किती वेगळे होते 
कुठले पेन कुठल्या हाती 
चिरकालीन ते नाते जुळते 

ती त्याच्यावर लिहिते फिरते 
सारे आयुष्य ओतून देते 
तिच्याच साठी मग तो उरतो 
तिच त्याची ओळख ठरते 

फाटत फाटत पान जाते 
परी तिची साथ न सुटते 
शाईचाच तो कागद किंवा 
कागदाचीच शाई असते 

कोरा दिसे कागद कुठला 
पण तरी तो कोरा नसतो
न दिसणाऱ्या तो रेषा देही 
खोलवरी जपत असतो 

अन शाई ती पेना मधली 
झरल्या वाचून कधी वाळते 
वाऱ्यावरती उडून गेल्या 
कागदाला स्मरत असते 

द्वैत त्या पाना रेषा मधले 
जेव्हा मिटते अक्षर होते 
अमृताच्या कल्लोळात मग
विश्व हे तरंगत असते

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ 

शुक्रवार, २७ जानेवारी, २०२३

मर्जी


मर्जी 
****
दत्ता तुझी मर्जी म्हणून राबतो 
जगती जगतो प्रारब्धात ॥१

जैसे तू ठेवीसी राहील मी तैसा
 नाम मुद्रा ठसा लेवुनिया ॥२

राही प्रामाणिक कर्तव्य पाईक
 जरी अगतिक दलदली ॥३

फुकाचा तो पैसा उगविल पाप 
जाणूनिया माप पाहतो ना ॥४

दावली दुनिया पुरे दया घना 
तुझिया चरणा नेई आता ॥५

विक्रांत निवृत्ती लावुनिया डोळा 
जाण्या भक्त मेळा कासावीस ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ जाने

गुरुवार, २६ जानेवारी, २०२३

गणराय!!

गणराय
******

नागबंध ब्रहमसुत्र
पिंगलेस शुंडावक्र 
रिद्धीसिद्धी दोन्हीकडे 
डोईवर स्वर्ण छत्र ॥

मदमस्त गंडस्थळ 
रक्त वर्ण सतीबाळ
नयनात कृपा जळ
शोभती कर्ण विशाळ ॥
 
चतुर्भुज दिव्य मूर्त
पुष्प परशु हातात 
जपमाळ मोदकात 
सम दृष्टी समचित्त ॥

भक्तकाम रीपु र्‍हास 
ब्रीद शोभते जयास 
विघ्नहर गणराय
माझे नमन तयास ॥

देई बुद्धि सदाचार 
देई भक्ती अविकार 
पुण्य भारे पाप सार 
पदी विक्रांता स्वीकार ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ जाने


बुधवार, २५ जानेवारी, २०२३

सोंगटी

सोंगटी
*****

कालचा पडदा तुझा मखमली कापडाचा 
आज झाला आहे जणू  वज्रकाय पोलादाचा ॥

काल तुझी साथ होती क्षणोक्षणी संगतीला
आज जणू काळ मध्ये युगा युगांचा लोटला ॥

जगणे ते भाग आहे अर्थ जरी बदलला
सुखाचाच भास येथे खेळ उदास चालला॥

मी कशास सांगू कुणा दर्द माझ्या मनातला
आणि हाती खेळ देऊ जगास या खेळण्याला ॥

तुझे काय कसे काही विचारण्या अर्थ नाही
कोरडेच पात्र सारे बोललीस जरी काही ॥

भेटू नको पुन्हा कधी  दैवास आहे मागणे 
मिटून घेतो लोचने दिसताच मी चांदणे ॥

सरतील दिवस हे सारेच सरे शेवटी 
असे अमर वेदना जरी नवीन सोंगटी ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com ☘☘☘☘☘☘ जाने

संतसंग

  संत **** झालास पतित वासनेत रत  घडले अहित वेळोवेळा ॥ कृपाळू ते संत माऊली मनाचे देतील दयेचे परि हात ॥ बाहेर काढती सुस्ना...