शुक्रवार, २ जून, २०२३

लीला


लीला
*****
आता थांबव रे सारी धावाधाव 
मनातला गाव 
वाहणारा ॥
सरू दे रे यत्न तया जाणण्याचे 
जगी शोधण्याचे 
उगाचच ॥
जाहली जुनाट पुस्तकांची पाने 
केली पारायणे 
असू दे रे ॥
जाण तू तो आहे सबाह्य अंतरी 
प्रचितीच्या दारी 
थांबलेला ॥
अपेक्षा ओंजळी चातकांच्या चोची 
तैसी हो मनाची 
स्थिती काही ॥
जरी ठाव नसे कधी वर्षाकाळ 
डोळ्यात आभाळ 
साठव रे ॥
विक्रांत हे बीज दत्ता विरुढले 
जाणिवी फुटले 
आकाशात ॥
सांभाळ वा जाळ सारे तुझ्या हाती 
तुझ्यात चालती 
लीला तुझी ॥
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘


गुरुवार, १ जून, २०२३

कृपेचा

कृपेचा 
******
राखला हा देह माझा दत्तात्रेये 
हरवली त्राये एक एक ॥१
अन्यथा असता कधीच सुटला 
फुगा हा फुटला कुण्या क्षणी ॥२
कितीदा आपदी  मज रक्षीयले 
मरणा धाडीले माघारी ते ॥३
कितीदा आणले पुन्हा घरी दारी 
सुटू वाटेवरी जाता जाता ॥४
भरण्या खळगी भुके दोन वेळा 
पोटार्थी  विद्येला  पाठविला ॥५
आणि वर बळे दिला मानपान 
कृपाळ सघन ओघळला ॥६
लायकी वाचून निशाण पै केले 
चिरगुट नेले आभाळाला ॥७
किती किती वाणू दत्ता तुझे ऋण 
तुज ओळगेन  जिवेभावे ॥८
विक्रांत भाग्याचा जाहला दत्ताचा 
आणिक कृपेचा घर केला ॥९

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

बुधवार, ३१ मे, २०२३

ऋण

ऋण
*****
ते गाव डोळ्यातले आता विरून गेले 
ते नाव मनातले आता पुसून गेले ॥

ते स्पंद गात्रातले गात्री जिरून गेले 
ते छंद उरातले मौनी मुरून गेले ॥

जरी कुठे नच लिहले जगणे असेच असते 
मातीत सांडलेले प्रत्येक बीज का रुजते ॥

मी मागतो न कुणा सुख ओंजळ भरले 
मी वाटतो न कुणा दुःख मनात साठले ॥

सारेच देणे घेणे हे व्यवहार येथे असतो 
जो हसतो वा रडतो ऋणच फेडत असतो ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

सोमवार, २९ मे, २०२३

भजावे कुणा


भजावे ते कुणा 
*************
आम्ही तुजविण भजावे ते कुणा 
सांगाव्यात खुणा मनातल्या ॥१

हळूहळू केली होळी कामनांची
वेड्या हव्यासाची जागणाऱ्या ॥२

फक्त तुजसाठी दत्ता जगजेठी 
साहतोय बेडी जीवनाची ॥३

घेई रे व्यापून अवघे जीवन 
नुरावे स्मरण अन्य काही ॥४

विक्रांत त्रिगुणी जातसे बुडूनी
सोडव येवूनी अवधूता ॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

रविवार, २८ मे, २०२३

ती

ती
***

तिचे निग्रही अधर
घट्ट एक एकावर 
चेहरा शांत कठोर
प्रतिक्रिया वा ना उत्तर  

डोळे ते  हिरमुसले 
हासु होते मावळले
कुणाही नच ठाऊक 
काय नेमके घडले

तिने सजावे मुक्त हसावे
होत पाखरू गीत गावे  
तम मिटावे दुःख हरावे 
प्रभू जीवन सुंदर व्हावे

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

शनिवार, २७ मे, २०२३

गिरनार पायरी

गिरनार पायरी
************
होती मध्यरात्र गिळून सावल्या 
वृक्षवल्ली साऱ्या तम पांघरल्या ॥१
उभा समोरी तो महा गिरीराज 
आतुर पाऊले हृदयात गाज ॥२
नभी तारांगण धरूनिया फेर 
भेटली नव्याने होऊन आतुर ॥३
ऐकल्या वाचून दत्त दत्त ध्वनी 
उमटला मंद रंध्रा रंध्रातुनी ॥४
एक एक पायरी सांगू लागे कानी
किती झेलले ते धन्य स्पर्श त्यांनी ॥५
मग हजारदा घ्यावी कवळूनी 
एक एक पायरी वाटले या मनी ॥६
भारावल्या दिशा कुण्या लहरींनी
हरवल्या व्यथा गेलो सुखावूनी ॥७
गमे शिखर ते खुणेची पायरी 
पायरी पायरी चैतन्याच्या झरी ॥८

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘


पाठवले देवे


पाठवले देवे 
*********"
पाठवले देवे पुन्हा संसारात 
मायेच्या जगात जमविल्या ॥१
दावियली देवे तिथे तीच माया 
साधूचीया ठाया बसलेली ॥२
इथे या धनाचा चाले व्यवहार 
तिथेही व्यापार  तोची दिसे ॥३
धनावीन इथे जगतो ना कोणी 
आले रे कळुनी पुन्हा पुन्हा ॥४
बहुत दुस्तर तरण्या ही माया 
प्रभू दत्तात्रेया तुझी राया ॥५
विक्रांता या देवा कर नाथा सम
सुटो सारा भ्रम कांचनाचा ॥६
नच दिसो डोळा अंग कामिनीचे
रूप माऊलीचे तिथे वसो ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

लीला

लीला ***** आता थांबव रे सारी धावाधाव  मनातला गाव  वाहणारा ॥ सरू दे रे यत्न तया जाणण्याचे  जगी शोधण्याचे  उगाचच ॥ जाहली जुनाट पुस...