रविवार, २९ मार्च, २०२०

दत्त सांभाळीनदत्त सांभाळीन
************

दत्त सांभाळीन आम्हा
व्यर्थ चिंता नको मना ॥

जन्म दत्ता वाहीयला
मग काळजी कशाला ॥

देह प्रारब्ध खेळणे
होवो तयास जे होणे ॥

जर असेल भोगणे
भक्तीमार्गात चालणे ॥

तुवा घडेल जगणे
करू नकोस मागणे ॥

यदाकदाचित जरी
मृत्यु तुजला तो वरी ॥

दत्त योजना मानुनी
घेई ते हे स्वीकारूनी ॥

दत्ता वाहून जगणे
फक्त कर्तव्य करणे ॥

मनी निशंक रहाणे
हेच भक्ती तपासणे ॥

विक्रांत सादर दत्ता
मर्जी मान्य भगवंता ॥

येई जीवन होऊनी
वा ये मरण घेऊनी ॥

***
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोने
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शुक्रवार, २७ मार्च, २०२०

गुरू कृपागुरुकृपा
******
गुरू तुम्हा पायी
सदा राहो चित्त
होऊन निश्चिंत
सर्व काळ ॥

येता रिता क्षण
याहो या धावून
टाका हो भरून
पूर्ण त्याला ॥

गुंतता कामात
वसा ह्रदयांत
दाखवत वाट
नीटपणे

अन् विसरता
करा आठवण
प्रेमळा येऊन
तुम्हीच ते ॥

मग हा विक्रांत
सुखसागरात
करीन व्यतित
जीवन हे॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.in

गुरुवार, २६ मार्च, २०२०

स्वामीच गुराखी


स्वामी च गुराखी 
*************

घेतल्या वाचून
देसी  दोन्ही हाती
चालविसी वृती
स्वामी राया

कुठल्या जन्माचे
असावे हे फळ
स्वामी देई बळ
जगण्यास

फार काही मज
घडली न  सेवा
संकटात धावा
फक्त केला

भजन पुजन
किर्तन नर्तन
घडले  कधी न
यज्ञ याग

एक स्वामी भक्त
दिधलास दोस्त
रुजविले आत
प्रिती बीज

घडविली यात्रा
कधी प्रेम बळे
धरुनिया नेले
तुच सवे

स्वामीच गुराखी 
माझा तो असून
रक्षितो दुरून
मज सदा

एवढे विक्रांता
आले ते कळून
म्हणुनिया लीन
पायी सदा
********
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

मंगळवार, २४ मार्च, २०२०

विक्राळा


विक्राळा
*****
मरण पाहिली
दुनिया थांबली
घरात बसली
आळीमिळी ॥

हि तोंडावरती
फडके बांधली
अवघी थिजली
भय प्याली  ॥

दुनिया धावते
औषध नसली
पशु पचवली
कोटी-कोटी ॥

जशी की करणी
तशीच भरणी
म्हणतेय वाणी
निसर्गाची ॥

सुपामधील ते
सुखात बसले
जातेच पाहिले
नाही ज्यांनी ॥

मरण चाटते
आहेच जिभल्या
जै वाटा तुटल्या
कड्यातल्या ॥

तयात विक्रांत
नसेच वेगळा
बघ विक्राळा
मर्जी तुझी॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे http://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, २३ मार्च, २०२०

तुझे डोळेतुझे डोळे
*****
तुझे डोळे चांदण्यांचे
बावरल्या हरीणीचे
दूर कुठे अडकल्या
गायीच्या गं दावणीचे
.
तुझे डोळे नवाईचे
घनदाट काजळाचे
कासावीस करणाऱ्या
घनगर्द आठवांचे
.
तुझे डोळे आरशाचे
लख लख प्रतिमेचे
जडावला जीव प्राण
सांगणाऱ्या भावनेचे
.
तुझ्या डोळी हरवावे
माझे गाणे वेडे व्हावे
जीवनाने जीवनाला
पुन्हा सामावून घ्यावे
.
मिटुनिया पापणीला
जागे मज करू नको
आकाशाच्या अंकुराला
उगा उगा खुडू नको
.
निजलेल्या आकांक्षांना
अपेक्षांचे गुज काही
सांगुनिया डोळ्यातून
नको करू छळ बाई
०००००००
.डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http ://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, २२ मार्च, २०२०

दत्त तारीतो


।। दत्त तारीतो ।।
**********
दत्त वारीतो दु:खाला
दत्त आणितो सुखाला
दत्त अंतरी भरला
सदा तारीतो मजला ||
.
दत्त आवरे मनाला
दत्त सावरे तनाला
रोगराईच्या संकटी
नाम देई रे दव्याला ||

करी शितल प्रारब्ध
भोग आलेले देहाला
करी कवच भोवती
दूर सारतो काळाला ||
.
दत्त सगुण-निर्गुण
माझ्या देही विसावला
दत्त आभाळ भवती
जग तयाचा झोपाळा ||
.
दत्त वागवितो देह
दत्त चालवितो जग
मला कसली फिकीर
दत्त करूणेचा मेघ ||

बाप दत्तात्रेय माझा
रुपी समर्थ नटला
मज बोलावून आत
दारी रक्षक ठेवला ||
.
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोने
https://kavitesathikavita.blogspot.in

शनिवार, २१ मार्च, २०२०

तोच तो ब्राह्मण


तोच तो ब्राह्मण
************

ब्रह्म जाणतो जो
तोच तो ब्राह्मण
बाकी तुम्ही आम्ही
सारे ते समान ॥

आम्हाला बुद्ध ही
गमतो ब्राह्मण
आम्हाला तैसाची
महाविर जैन ॥

चोखा तुका नाम्या
अवघे ब्राह्मण
स्वरूपी राहिले
स्वरूप होऊन ॥

तयाच्या हातात
ब्रम्ह दीप्तीमान
तयाच्या प्रकाशी
चालतात जन ॥

पाप  योनीची ती
जुनाट कल्पना
म्हणो कुणी किती
न पटते मना

जन्माने नसते
कुणीच महान
वैश्य कृषी क्षत्रि
पोटाची साधन

नवनाथे स्पष्ट
सांगितली खूण
तेच ते मानतो
विक्रांत म्हणून 

**
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.in

दत्त सांभाळीन

दत्त सांभाळीन ************ दत्त सांभाळीन आम्हा व्यर्थ चिंता नको मना ॥ जन्म दत्ता वाहीयला मग काळजी कशाला ॥ देह प्रारब्ध खेळणे ...