शनिवार, २७ नोव्हेंबर, २०२१

शोध

शोध
****

श्रेयाच्या शोधात चालतांना 
जगण्याचे इप्सित गाठतांना 
श्वासात श्वास असे तोवर 
आकाशपाताळ एक कर 
पालथ्या घाल दाही दिशा 
विसरून जा दिवस निशा 

ध्येयासाठी जग हवे तर 
ध्येयासाठी मर हवे तर 
लाखो येतात अन जातात 
कशास भर घालतोस त्यात

ही वाट एकटी चालतांना 
आसक्ती मागे खेचत असतांना 
कधीच मागे फिरू नकोस 
कुठे कुणास्तव थांबू नकोस 

मुक्कामा जागा नसेल तर 
खुशाल रहा उघड्यावर
पोटाला अन्न असेल तर 
पाण्यावर गुजरान कर 

निजाया वाकळ नसेल तर 
ही भूमी अंथरून घे 
पांघराया चादर नसेल तर 
हे नभ पांघरून घे 

तिथे सुख असणार नाही 
मानसन्मान मिळणार नाही 
अपमान होतील पदापदावर 
चोर समजून बसेल मार
तेव्हा याद येईल घर
धन सुरक्षा जीवलग यार 
सारे म्हणतील मागे फिर 
कर्तव्याचे अन पालन कर 

तरीही त्यास ठकू नकोस 
वाट घेतली चुकू नकोस 
शोधतांना मरण आले तर 
अरे माघारीहून तेही बरं

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

गुरुवार, २५ नोव्हेंबर, २०२१

हाकारे


हाकारे
******

वाहतोय ओझे 
मीच अरे माझे 
कशाला जगाचे 
उगा घेऊ ॥

बुडुनिया जळा 
वृक्ष वठलेला 
साहावे ना मुळा 
सुख ऐसे ॥

गळलेली पाने 
ओघळली साल 
फांद्याचा केवळ 
सांगाडा तो ॥

घालुनि शपथा 
बधेनाच दत्त 
वाजवणे फक्त 
टाळ हाती ॥

जन्मःहा कुटतो 
बधिरची होतो 
आणिक मरतो 
एक दिसी ॥

विक्रांत बोकांडी 
मरणाचा फासा 
सुटण्याची आशा 
क्षीण वाटे ॥

म्हणुनिया दत्ता 
तुज जागवतो 
हाकारे घालतो 
पुन्हा पुन्हा ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

बुधवार, २४ नोव्हेंबर, २०२१

स्फुरण

स्फुरण
*****

माझिया स्फुरणी 
विश्वाची आटणी 
करून गुरूंनी 
दावियले  ॥

विश्वाचा आकार 
दिसता दिसेना 
मनास कळेना 
कोण मी रे॥

आता कुठे जावे 
काय ते करावे 
आण ना सहावे
दुजेपणी ॥

क्षणात घडते 
क्षणात मोडते 
लहर चालते 
विश्वाची या ॥

अहो जे नाही ते 
आहेसे कळते 
जसे की चालते 
जली जली ॥

कोण हे करतो 
कशास वाहतो
विक्रांत जाणतो 
तरी नाही ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .


सोमवार, २२ नोव्हेंबर, २०२१

दत्त वजा

दत्त वजा
*****

शब्दशब्दांच्या पार
दत्त असे विराजित 
नच येत कधी कुण्या
मन बुद्धीच्या सीमेत ॥

जरी अपारअसीम 
प्रेमरज्जूने बधतो 
भावबळे स्नेह बळे 
मग हृदयी राहतो ॥

दत्त अनंत आकाश 
शब्द गिळुनि प्रचंड 
काळ ग्रासतो क्षणात
शून्य होवून ब्रम्हांड

वेडे पाखरू मग हे
कसे धरेल पंखात
देतो झोकून तयात
अन स्तवितो शब्दात

अर्थ वजा शब्द जसा
शब्द शब्दच नसतो  
दत्त वजा विक्रांत हा
नच विक्रांत असतो  


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

रविवार, २१ नोव्हेंबर, २०२१

फुलबाजी


फुलबाजी
********* 

मी माझा आकार 
मी माझा विचार 
फिरे चक्राकार 
फुलबाजी ॥

दिसते रिंगण
नसते रिंगण 
नाचे  बालपण 
आनंदाने ॥

सरते ज्वलन 
इंधन संपून   
आणिक जीवन 
भास तो ही ॥

नवीन काडीला 
नवी आग फुले 
आणि खेळातले 
नवे पण ॥

विक्रांत हा नाही 
विक्रांत तो नाही 
पाहणेच पाही
पाहण्याला  ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

शनिवार, २० नोव्हेंबर, २०२१

शब्दखेळ


शब्दखेळ
****

दत्ता  तुझिया दारात  
खेळ शब्दांचा मांडला 
तया वाचून रे अन्य 
काही येत न मजला ॥

शब्द जलाने दयाळा 
तुजला स्नान घातले 
शब्द धूत पंचा घेत 
जल उरले टिपले ॥

शब्दगंध केशरी ते
भाळी दुबोट रेखिले 
शब्द वस्त्र रेशमी हे
रूपा सगुणा वेढीले ॥

शब्दफुले वाहुनिया
शब्ददीप पाजळले 
शब्द धुपाने सखया 
दत्ता तुज ओवाळले ॥

शब्द हिना गंध धुंद 
तव प्रेमे मी लावले 
देह शब्द झाला सारा 
नमिता दत्त रूप आले ॥


🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .


शुक्रवार, १९ नोव्हेंबर, २०२१

कृपा सद्गुरूंची


कृपा सद्गुरूंची 
***********

कृपा सद्गुरूंची 
असे आषाढाची
भरल्या नभाची
ओतप्रोत ॥

कोसळे अपार 
जणू धुवाधार  
साऱ्या जगावर 
अहेतूक ॥

वृक्ष वेली तृण 
संतृप्त होऊन 
जाती बहरून 
उल्हासात  ॥

पशु पक्षी मीन 
सुखे नादावून 
साजरे जीवन 
करताती ॥

विक्रांत सुखाचा
जहाला प्रपात 
नवीन क्षणात 
हर एका ॥

🌾🌾🌾

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

शोध

शोध **** श्रेयाच्या शोधात चालतांना  जगण्याचे इप्सित गाठतांना  श्वासात श्वास असे तोवर  आकाशपाताळ एक कर  पालथ्या घाल दाही दिशा  वि...