रविवार, ७ मार्च, २०२१

श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली


श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली  
*******

पाहियले स्वामी
अवधूतानंद
शक्तिचा तरंग 
उत्स्फुलित ॥१॥

पुत्र नर्मदेचा 
पुत्र शंकराचा 
पुत्र श्रीगुरूंचा 
कृपांकित ॥२॥

बेछुट शब्दात 
असे कळकळ 
भक्ती तळमळ 
कणोकणी ॥३॥

नाही लपविणे 
सोंग वठविणे 
जगी मिरविणे 
लाचारीत ॥४॥

जैसा वृक्ष  वाढे 
तैसे  ते दर्शन 
निगेच्या वाचून
नभी जाणे ॥५॥

तपी तपिन्नला 
भक्तीत निवाला 
साधनी रंगला 
आत्मतृप्त ॥६॥
 
कृपेचे प्रसंग 
किती जीवनात 
नांदे भगवंत 
मागेपुढे ॥७॥

परी नाही गर्व 
ताठा कसलाच 
श्रेय गुरुलाच 
सर्वकाही ॥८॥

वाचताना ग्रंथ 
किती धडे दिले 
डोळे उघडले 
वेळोवेळी ॥९॥

साधनेचे प्रेम 
कृपा नर्मदेची 
दुनिया तयाची
अद्भुतशी ॥१०॥

देवाचिया खुणा 
दाखवून मना
संशयाच्या तृणा
जाळीयले ॥११॥

भेटविली मज
नर्मदा माऊली 
चित्ती वसवली 
भक्ती तिची ॥१२॥

उघडले जग 
भ्रम विभ्रमाचे
आंतर सुखाचे 
मनोरम ॥१३॥

भेटलो तयांना 
कधी समूहात 
पाऊल स्पर्शात 
धन्य झालो ॥१४॥

भेटल्या वाचून 
भेटलो कितीदा 
हृदयात सदा 
साठविले ॥१५॥

तुटला तो तारा 
दीप विझू गेला
परी उजळला 
मार्ग आत॥१६॥

लाखातला एक 
चाहता विक्रांत 
तया आठवत
नमि आज ॥॥१७॥

भेटतील खास
नर्मदा तटास
वाटते मनास 
उगाचच  ॥१८॥

********
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********
 

शनिवार, ६ मार्च, २०२१

ओढ

ओढ
****

चैतन्यांची ओढ 
जया अंतरात 
भय न मनात 
तया कधी ॥१॥

दिसता किरण 
जीव घेई धाव 
जाणवी हवाव 
पूर्णतेची ॥२॥

मिळे त्याचा हात 
घेऊनी हातात 
चालू पाही वाट 
गूढ रम्य ॥३॥

पिउनी आकाश 
निळाईचा भास 
लागे शिखरास 
लंघू सदा ॥४॥

चालणे आनंद 
पाहणे आनंद 
सुखाचा हा कंद 
तेजोनिधि ॥५॥

घरादारा सवे
विक्रांत धावतो 
दिव्य अलिंगतो
दत्त तेज ॥६॥
*********

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

शुक्रवार, ५ मार्च, २०२१

दत्त प्रवाहातदत्त  प्रवाहात
**********

दत्त माझे ध्यान
दत्त माझे ज्ञान 
जीवन विज्ञान 
दत्त माझे  ॥१॥

दत्त चालविता 
दत्त भरविता 
साधनेच्या वाटा
दाखविता ॥२॥

दत्त खेळविता 
दत्त  निजविता 
तुरिया जगता 
नांदविता॥ ३॥

दत्त कृपेवीण  
चालेना जीवन 
अवघे व्यापून 
दत्तात्रेय ॥४॥

विक्रांत वाहत 
दत्त प्रवाहात 
होऊनी निवांत 
कांक्षेविना  ॥५॥


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

गुरुवार, ४ मार्च, २०२१

दत्त अवतार

  दत्त अवतार
***********
दत्त माझा भाव 
दत्त माझा देव 
जीवीचा या जीव 
दत्त माझा  ॥

दत्त माझा स्वामी 
श्रीनृसिंह मुनी 
श्रीपाद होवूनी
लीला दावी ॥

दत्त अक्कलकोटी 
असे स्वामी रुपी
मज भवतापी  
आश्वासितो॥

दत्त दिगंबर 
शेगांवी नांदतो
हाकेला धावतो 
सदोदित ॥ 

शंकर माणीक 
अन टेंबे स्वामी
दत्तची होवूनी
ह्रदयात॥

धन्य अवतार 
जितुके प्रभूचे 
मज प्रिय साचे 
तितुकेही॥

विक्रांत तयांच्या  
दासांचाही दास
पावुलांची आस 
मनी वाही॥

******
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

बुधवार, ३ मार्च, २०२१

आई


आई
*****
माय सुखाचा सागर 
सदा प्रेमे ओथंबला  
लाटा क्षणात उदंड 
मिती नाही गं तयाला 

जन्म जोजावणे सारा
तळ हाताचा गं झुला  
किती जपले जिवाला 
सडा प्राजक्त वेचला 

घास प्रेमे भरविले 
रस  सजीव तू केले 
अष्ट प्रहर भोगले 
तुझ्या कौतुकाचे लळे

माझे भाग्य विनटले 
तुझे लेकरू मी झाले 
तुझा पदराची छाया 
स्वर्ग सुख दुणावले 

कशी होऊ उतराई  
तुकी काहीच नाही 
पंच प्राणांच्या दीपकी
तुज ओवाळते आई  

( विनटले= रंगणे .मग्न होणे,
दुणावले =दुप्पट झाले,
तुकी =तुलना)


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

सोमवार, १ मार्च, २०२१

पाहता गणपती

पाहता गणपती
*********
सुख वाटे किती किती 
पाहता श्री गणपती 
आनंदाने पाणावती 
झरतात नेत्रपाती ॥

सर्व सुखाचा हा दाता 
सदा संभाळतो भक्ता 
विघ्न कल्लोळी कैवारी 
नेतो धरुनिया हाता ॥

चार दुर्वांकुरे तया 
एक फुल जास्वंदाचे 
भावभक्तीने वाहता 
मानी ऋण त्या जीवाचे ॥

स्वामी सिद्धींचा सकळ 
वाट पाहतो भक्तांची 
रिद्धी अपार अनंत 
वांच्छा तयास देण्याची ॥

दास दत्ताचा विक्रांत 
तया ह्रदयी धरीतो 
किती दिलेत हो स्वामी 
कृपे अनंत नमितो॥


© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

रविवार, २८ फेब्रुवारी, २०२१

प्रसाद

प्रसाद
*****

मिळाला प्रसाद 
दत्ताच्या दारात 
शुभ आशीर्वाद 
कृपा कर ॥१॥

कृष्णावेणी तीरी
पाहिली श्री मूर्ती  
आनंदली वृत्ती 
मनोहर ॥२॥

वाहिले सुमन 
प्रसाद सुमन 
कृतार्थ जीवन 
सुमनाचे ॥३॥

अथांग अपार 
माईचा तो तीर 
सुवर्ण संभार 
रवी करे ॥४॥

चैतन्य दाटले 
देहाच्या खोळीत
श्रीदत्त कृपेत 
भिजलेले ॥५॥

निमाला विक्रांत
क्षण चौकटीत 
बहू ऋणाईत 
सखयांनो ॥ ६॥
*******

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
**********

श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली

श्री जगन्नाथ कुंटे ऊर्फ अवधूतानंद यांना श्रद्धांजली   ******* पाहियले स्वामी अवधूतानंद शक्तिचा तरंग  उत्स्फुलित ॥१॥ पुत्र नर्मदे...