मंगळवार, २७ फेब्रुवारी, २०२४

डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड 
************

खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी 
बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे 
त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत 
त्या अनेक पैलू पैकी मला प्रामुख्याने 
जे दिसतात भावतात आणि
आपला ठसा उमटवतात 
 ते म्हणजे त्याची सौम्यता नम्रता
आणि अजात शत्रुत्वता हे गुण 

त्याच्या वागण्यात बोलण्यात 
चालण्यात हसण्यात
नम्रता आहे ऋजुता आहे 
एक आत्ममग्न शांतता आहे

खरंतर अजातशत्रू व्हायला 
मलाही आवडले असते
पण त्या खुर्चीवर बसलं की 
शत्रूचं मोहोळ समोर उभा राहते
ते खुर्ची चे शत्रू असतात 
आणि मग तुमचे होऊन जातात 
म्हणूनच कदाचित 
शरदने ती खुर्ची मोठ्या हुशारीने टाळली 
आणि आपली अजातशत्रुत्वाची पदवी 
कायम ठेवली 
याचा अर्थ त्याला राग येत नाही 
किंवा तो वैतागत नाही असे नाही
पण ते त्याचे रागवणे इतके सात्विक असते 
की ते कढईतून काढलेल्या 
गरम गरम पुरीसारखी वाटते किंवा
पातेल्यातील उकळत्या आमटी सारखे दिसते
 म्हणजे तिचे चटके तर बसतात 
पण ती प्रेमाने खाताही येते 

त्याच्या रागातून उमटणारी 
तळमळ प्रामाणिकपणा आणि 
कामाबद्दलची आस्था त्याला 
एक चांगला मित्र करते 
उत्तम मनुष्य बनवते 
शरदला आपल्या स्वभावाची 
पूर्णपणे जाणीव आहे 
ते अनावश्यक ताण युनियनची कटकट 
राजकारणी लोकांची दादागिरी 
कृतघ्न आणि बेमुर्वत रुग्णांची बडबड 
त्याला कधीच आवडायची नाही 
शक्य होईल तेवढे तो त्यांना टाळत असे
 पण वेळ आलीच  प्रसंग ठाकलाच समोर 
तर त्यातून आपली शांती न ढळू देता  
वैताग न दाखवता  सहजपणे 
त्यातून मार्ग काढत असे   

खरंतर तो एक पूर्णतः फॅमिली मॅन आहे 
आपले कुटुंब हे त्याचे मुख्य जग आहे
आणि त्याच्या मुली त्याच्यासाठी
जणू सर्व सुखाचे निधान आहेत 
त्याने जोडलेले मित्र त्याला सोडून 
कधीच जाऊ शकत नाहीत
भले मग एकमेकां गाठ 
कित्येक वर्ष  न पडू देत
कारण गुणग्राहकता रसिकता 
हे गुण  त्याच्या ठाई 
कोंदणातील हिऱ्यासारखेआहे 

तो उत्तम श्रोता आहे आणि 
एक छान गाणारा गळा आहे 
संगीत त्याच्या गळ्यात आहे 
मनात आहे आणि जीवनातही आहे
तो त्याच्या जीवनावर खुश आहे 
जे मिळाले त्यात समाधानी आहे 
प्रचंड महत्वकांक्षाचे विमान
त्याने कधी उडवलेच नाही 
कारण जमिनीवरील आनंद
त्याच्यासाठी शतपटीने मोलाचा आहे
तो सदैव जमिनीवर पाय असलेला 
आपल्या जगात रमलेला 
ते जग सांभाळणारा अन फुलविणारा 
त्याला झळ लागू न देणारा 
कुटूंब प्रिय जीवन रसिक आहे 

तो सावध तरीही साधा आहे 
चतुर तरीही नम्र आहे 
बुद्धिमान तरीही निगर्वी  आहे
गंभीर तरीही शांत आहे 
व्यवहारी तरीही उदार आहे
खरंतर तो जिथे आणि जसा आहे 
त्याहूनही त्याची पात्रता क्षमता खूप मोठी आहे 
पण त्याने स्वीकारलेली ती वाट 
शांत सुंदर गजबज नसलेली 
आनंददायक अल्हाददायक आहे
 ती तशीच प्रियकर हितकर आणि सुंदर राहो  
हीच माझी त्याला 
त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

सोमवार, २६ फेब्रुवारी, २०२४

शब्द रात्र

शब्द रात्र
*****""

जशी रात्र होत जाते शब्द येतात शोधत 
गर्दीत जागेपणाच्या दडलेले खोल आत 

पिंगा घालत मनात म्हणती घे रे हातात 
नेसून पदावली जरा मांड ना जगात 

कुठे कुठे कोमेजले भाव होऊनिया जागे 
हात हाती घालूनिया येतात धावत वेगे

या शब्दांच्या खेळीमेळी जातो मीही हरवत 
सृजनत्वाच्या बहरात कविता गोळा करत 

रात्र इतकी छोटी का नाही मजला कळत
रातराणी पारीजात तेव्हा असती हसत

सुंदर शामल निशा उतरते अक्षरात 
आणि शब्द स्वप्न होत डोळा उगवे पहाट

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

रविवार, २५ फेब्रुवारी, २०२४

गुरु प्रतिपदा


गुरु प्रतिपदा नमन
**********
मनासी कळेना शब्द सापडेना  
नृसिंह देवाचे गुण वर्णवेना ॥
यती वेष घेत प्रकटले दत्त 
लाडक्या भक्तांचा पुरवण्या हेत ॥
अनंत घटना महिमा अपार
ऐकता वाचता डोळा येई पूर ॥
गुरुचे सामर्थ्य दाखवती गुरु 
ग्रंथ नव्हे तो रे कृपेचा सागरू ॥
घेतल्या ओंजळी जरी एक दोन 
तहान लागून संकटा भिऊन ॥
नाभीकार तया येई शब्दातून 
इह पर लोक जातात तरून ॥
वाडीला तयाच्या जावे वारंवार 
हृदयी धरावे श्री गाणगापूर ॥
एकरूप होत तिथल्या ऊर्जेत 
चिंब चिंब व्हावे तया चैतन्यात ॥
मागणे नुरावे मागता मागता 
देह जन्म द्यावा तयाच्या रे हाता ॥
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 


माहीत आहे


माहीत आहे
**********
एकमेका वाचूनही जगू शकतो आपण 
तशी इथे अनेक कारणं जगण्याला आहे
तुलाही माहित आहे मलाही माहित आहे ॥

वर्षा ऋतू सरून गेलाय आकाश रिते आहे 
सरला वेग वादळाचा माळरान निशब्द आहे 
तुला माहित आहे मलाही माहित आहे ॥

प्रत्येक मेघ पावसाचा पाणी होत नसतो काही 
जया अंत नसतो कधी अश्या गोष्टी अनंत आहे
तुलाही माहित आहे मलाही माहित आहे ॥

आम्ही पाऊस पाहिला आहे थेंबथेंब झेलला आहे 
देह वस्त्र सुकले आता तरीही खोलवर ओलआहे 
तुलाही माहित आहे मलाही माहित आहे ॥

नवा ऋतू येईल कधी तुला मला ठाऊक नाही 
भेटशील तू नव्या जन्मी मी ही तया उत्सुक आहे 
तुलाही माहित आहे मलाही माहित आहे ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 


शनिवार, २४ फेब्रुवारी, २०२४

सरदार

सरदार
******

दरबारातून कायमचेच जाता जाता निघून 
कटू घोट अपमानाचा गेला सरदार गिळून ॥ १

खंत होती जरी न दाखवली चेहऱ्यावर 
होयबांच्या गजराला न देता मुळीच उत्तर ॥ २

शिवशक्ती साठी देऊन आपले सारे जीवन 
होता पूर्ण कृतार्थ तो यश कीर्ती स्वीकारून ॥३

आम्हा काय कुठे कळते कसे ते राजकारण 
पण ज्याने दिले इमान त्याचा व्हावा न अपमान 

संघटनेच्या उत्कर्षात त्यांनी साधला उत्कर्ष 
आणि मिळवत स्वतः यश केला मजबूत पक्ष ॥५

प्रवास होता समांतर प्रवास होता धुरंधर 
तो गड उंच उभा होता  निष्ठेचाच पायावर ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

शुक्रवार, २३ फेब्रुवारी, २०२४

दत्त दारी


दत्त दारी
*******
दत्ता तुझ्या दारी घडो माझी  वारी 
चैतन्य उजरी  
चित्त व्हावे ॥१
एक एक पायरी प्राणाचे उत्थान 
मनाचे उन्मन 
चक्र गती ॥२
श्वासात सोहम हृदयात दत्त 
डोळीयात आर्त 
भेटीलागी ॥३
मग घडे भेट प्राणात दिवाळी
सुखाची रांगोळी
रोमावळी ॥४
सांडू जातो प्राण परि न सांडतो
म्हणूनिया येतो 
माघारी मी ॥५
खरे तर येणे असते शरीरी 
मन तुझ्या दारी  
जडलेले ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

खोटा पैसा

खोटा पैसा
*******

बद बद बद वाजे खोटा पैसा 
दत्ता मी रे तैसा चालताहे  ॥१

जो जो पाहे मज असे नाकारत
परत फेकत दैवाकडे ॥२

तरीही गर्दीत कुण्या मिसळत 
जाई मिरवत खरेपणे ॥३

येता नजरेत संताप साहतो 
उद्दीग्न करतो घेणाऱ्याला ॥४

जो तो पाहताहे मज खपवाया 
देऊन टाकाया दुसऱ्याला ॥५

कोणी न घेतो आपला म्हणतो 
आता रे पडतो पायी तुझ्या ॥६

आता नशिबात यावा भट्टीवाला 
अस्तित्वा लागला डाग जावा ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com  .
☘☘☘☘ 🕉️ 

डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड  ************ खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी  बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे  त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत...