सोमवार, २९ जून, २०२०

मातीमाती
***********
मातीतून जन्म
मातीत मरण
देहाचे सुमन
कौतुकाला ॥

मातीचं सजते
मातीचं धजते
मातीचं हसते
फुलातून ॥

माती महामाय
सृजना आधार
जीवना आकार
देत असे ॥

मातीची पणती
मातीची घागर
मातीचे आकार
लक्ष कोटी ॥

अनंत आकारी
तोच कणकण
असतो व्यापून
सर्वाठाई ॥

सजीव-निर्जीव
मातीच केवळ
श्रीदत्त प्रेमळ
दावी मज॥

आणि या मातीत
असते खेळत
चैतन्य अद्भूत
सर्वकाळ ॥

मातीला पाहता
विरक्ती दाटला
भाव देहातला
मावळला ॥

मातीचा विक्रांत
नमितो मातीला
लावितो भाळाला
नम्रतेने ॥

घडविले माय
म्हणून मी झालो
चैत्यन्यी नांदलो
दत्ताचिया ॥
*****
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोने.
https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, २८ जून, २०२०

तुकोबाचे झाड

तुकोबाचे झाड
********
तुकोबाचे झाड गोड
नभाहून वाड झाले 
नक्षत्रांच्या फुलांनी रे 
बहरूनी जणू आले ॥

जमिनीत रुजलेले 
कणकण जाणलेले 
घाव घेत अंगावरी 
जगताची छाया झाले ॥

भक्तिरसे ओथंबली 
ब्रह्म फळे लगडली 
ज्ञानेशांच्या पारावरी 
थोर गुढी उभारली ॥

भाव विभोर त्या ठाई 
पदी नमिताची होई
शांती सावलीत मन 
भान हरवून जाई ॥

विक्रांत हा तया दारी 
सदा भावाचा भिकारी.
पसरिता हात पुढे 
शब्द दिले  मुठभरी.॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

दत्त वर्षा

दत्त वर्षा
*******
माझा आषाढ-श्रावण 
म्हणे अवधूत गाणं 
पानपान हरखते 
तया नामात न्हाऊन ॥
नभी होते धडधड 
शब्द गमे अवधूत 
पाणी टपे टपे मंद 
कानी पडे दत्त दत्त  ॥
वारा इथे तिथे नाचे 
मज स्मर्तृगामी भासे 
ओघ कल्लोळ पाण्याचे 
जणू झरे स्वानंदाचे ॥
होतो मेघ मी सावळा 
उंच भिडे शिखराला 
गिरनारच्या कुशीत 
सोपवतो या देहाला ॥
बापा प्रेमळा श्रीदत्ता 
नको विसरु विक्रांता 
होतं तडित कृपाळ 
नेई मनीची अहंता ॥
****
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोने 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शुक्रवार, २६ जून, २०२०

दत्त भेट

दत्त भेट
*****
दत्त भजतो 
तोही मरतो 
नच भजतो 
तोही मरतो 

दत्त पाहतो 
तोही जगतो 
नच पाहतो 
तोही जगतो 

तर मग सारे 
कशास करणे 
दत्त पाहण्या 
व्याकूळ होणे 

जगती कुंजर 
जगती कुत्रे 
पशुपक्षी हे 
कीटक सारे

कशास जगती
कशास मरती 
प्रश्न तया न
कधीच पडती 

काय फरक रे
तुझ्या तयात 
बघ वळून रे
ते तुच आत

जो पेट घेतो 
तो दीप असतो 
प्रकाश स्वतः 
जगास देतो 

फक्त भरला 
दुसरा अन तो 
तेलाचा जणू 
खड्डा ठरतो 

भजणे म्हणजे 
असती पेटणे 
दत्त भेटणे 
प्रकाश होणे 

दिवा तसाच 
तसेच जगणे 
परी निराळे 
असते पेटणे 

पेटण्याची ती 
आस उरात 
बघ रे घेऊन 
उभा विक्रांत
*****
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सावळा

सावळा
******

सावळे आकाश 
सावळा प्रकाश 
सावळ्या मनात 
सावळ्याचे भास  ॥
सावळ्या निद्रेत 
सावळ्याचे स्वप्न 
सावळी जागृती 
सावळ्यात मग्न ॥
सावळ्या वृक्षात 
सावळी सावली 
सावळ्या फांदित 
सावळा श्रीहरी ॥
सावळी यमुना 
सावळ्या लहरी 
सावळ्या गोपींच्या 
सावळ्या घागरी ॥
सावळी राधिका 
सावळी का गौर 
सावळ प्रश्नास 
सावळे उत्तर ॥
सावळ्या तनुला 
सावळ्याचा स्पर्श 
सावळे रोमांच 
सावळाच हर्ष ॥
सावळा विक्रांत 
सावळे लिखाण 
सावळ्या शब्दात 
सावळे चिंतन॥
***
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, २५ जून, २०२०

दत्ता या हो

दत्ता या हो 
*********
दत्ता या हो जगण्यात 
श्वासांच्या या संगीतात 
सोहमच्या उमाळ्यात 
आनंदाचे झाड होत ॥

दत्ता या हो डोळियात 
सुवर्ण प्रकाश होत
उजाळाच्या ऐश्वर्यात 
मनाचे मालिन्य नेत ॥

दत्ता या हो काळजात 
प्रेमाचा तो डोह होत
निववा हो सभोवात 
तहानले सारे ओठ ॥

दत्ता या हो सदा साथ 
जीवलग सखा होत
अलिंगून प्रेमभरे 
रहा मम हृदयात ॥

दत्ता या हो या धावत 
व्याकुळली माय होत
बाळ तुमचा विक्रांत 
तुम्हां असे बोलावत॥
**
https://kavitesathikavita.blogspot.com

मंगळवार, २३ जून, २०२०

पथिक

पथिक
******:

तुझिया पथीचा 
पथिक मी दत्ता 
चालतो परी का 
सरेना हा रस्ता ॥

वाट चुकली का 
दिशा हरवली 
कळेना मज का 
पडे रान भुली ॥

चालतो उन्हात 
तापाने पोळत
कधी अंधारात 
खडी ठेचाळत ॥

माझा उत्तरेचा 
प्रवास सदाचा 
मागतो प्रकाश 
तुझिया कृपेचा॥

येऊ देत वारा 
हिवाचा बोचरा 
फुटू देत टाचा 
छातीचा पिंजरा ॥

परी अंतरात 
पेटलेला दिवा 
नच देवराया 
कधी रे विझावा ॥

मिटताच डोळा  
दिसतो सामोरा 
नच हरवावा  
कधीच तो तारा ॥

विक्रांत ही वाट 
झाला वाटसरु 
विनवितो दत्ता 
चाल तयावरू ॥
****
©डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com


दत्तराज

दत्तराज 
*****
दत्त माझा राजा 
बसे गिरनारी 
ठेवुनिया दृष्टी 
सार्‍या  भक्तावरी 

कर न कुणास
सदा करी दान 
मागे तो ते सारे 
जातसे घेऊन 

तया नको धन 
स्वर्ण सिंहासन 
जिंकायला मन 
सांगे आवर्जून 

करतो न दंड 
चूकलिया भक्ता
येऊनिया दावी 
सन्मार्गाचा रस्ता 

अहो ती माऊली 
राजवस्त्रे ल्याली 
विरक्तीत न्हाली 
कृपेची सावली 

सदैव पाठीशी 
भक्तांचा रक्षक 
दुर्जना शासक
करतो नाटक 

त्याची सजा पावे 
तोही भाग्य लाहे
भेटते जन्माचे 
पुण्य लवलाहे 

विक्रांत तयाच्या 
प्रजेचा पाईक 
गातो ते ऐकती
प्रेमे सकळीक
*****
https://kavitesathikavita.blogspot.com
+

रविवार, २१ जून, २०२०

मनीचे वस्त्र

मनीचे वस्त्र
**********

माझिया मनीचे 
वस्त्र हे घडीचे 
तुझिया पदाचे 
स्वप्न पाहे ॥

किती सांभाळावे 
किती रे जपावे 
डाग न पडावे 
म्हणूनिया ॥

मोडली न घडी 
परी डागाळले 
मोहाचे पडले 
ठसे काही ॥

कुठल्या हवेचे 
कुठल्या वाऱ्याचे 
गंध आसक्तीचे 
चिकटले ॥

कुठल्या ओठांचे 
कुठल्या डोळ्यांचे 
पालव स्वप्नांचे 
फडाडले ॥

बहु दत्तात्रेया 
समय तुम्हाला 
आम्हा जोडलेला 
काळ थोडा ॥

पाहुनिया वाट 
जाहलो विरळ 
फाटे घडीवर 
आपोआप ॥

या हो क्षणभर 
स्पर्शा हळुवार 
विक्रांत जुनेर 
धन्य करा॥


*****
https://kavitesathikavita.blogspot.com
+++

शनिवार, २० जून, २०२०

सोनार


सोनार 
*****
श्रीदत्त सोनार 
मज दे आकार 
फुंक हळूवार 
मारूनिया॥

जाळ वळवून
तपे तापवून
किंचित ठोकून 
आणे गुणी॥

वितळवी मुशी 
दे दोष  जाळून 
सद्गुण घालून 
किंचितसे ॥

करी घडवणं 
देऊन आकार 
नाम अलंकार 
अनाम्याला ॥

नीट घडवितो
परी कर्मागत
जगण्या प्रारब्ध 
वाट्याचे ते  ॥

जगात विक्रांत 
जरी मिरवितो 
स्वरूप ठेवतो 
परी ध्यानी ॥
****
 copy @डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शुक्रवार, १९ जून, २०२०

वेध आषाढीचा

वेध आषाढीचा 
**********
वेध आषाढीचा 
माझिया मनीचा 
विठ्ठल भेटीचा 
नित्य जरी ॥
आमुच्या नशिबी 
कुठली पंढरी 
होणे वारकरी 
भाग्यवान ॥
आम्ही तो चाकर 
माणसे नोकर
गुंतलो संसार 
व्यवहारी ॥
का न कळे पण 
येताच आषाढी 
मनाची या गुढी 
उंच जाय ॥
माझ्या ज्ञानोबाचा 
देव तुकोबाचा 
असंख्य भक्ताचा 
लडिवाळ ॥
तयांचे ते प्रेम 
पाहिले मी देवात 
भाव सावळ्यात
कोंदाटला ॥
भक्ती आकाशात 
ऊर्जा घनदाट 
कृष्ण विठ्ठलात 
आषाढीला 
विक्रांत घरात 
पंढरी मनात
आनंद भोगत 
वारीतला.॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

माझे महाराज

माझे महाराज
**********
माझे महाराज 
प्रेमाचा पुतळा 
आनंदाची कळा 
मुर्तीमंत ॥
चित्त तया पदी 
लागता रांगता 
सुखाचीच वार्ता 
सर्वांगात॥
नाव त्यांचे  घेता 
जीव सुखावतो 
अंतरी कळतो 
स्पर्श त्यांचा ॥
तया पाहण्याची 
डोळ्यात या आस
उपाय तयास
अजून ना ॥
हे ही सुख आहे 
तया आठवावे 
आणि आळवावे 
क्षणोक्षणी ॥
विक्रांत स्मृतींचा 
जाहला खळाळ 
तयाच्या प्रेमळ
नामी वाहे ॥
*****
HTTPS://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, १८ जून, २०२०

दत्त ध्यास

दत्त ध्यास
*******

तुझिया कीर्तीचे 
देहाला तोरण 
बांधुनिया मन 
मिरवीते ।।
दत्ताचा विक्रांत 
कानाला या गोड 
किती रे भासत 
असे सारे ।।
तुझिया मर्जीला
जाणल्या वाचून
जगा बजावून 
सांगतसे ।।
म्हणता म्हणता 
तुझा मी होईन 
ध्यासच घेईन 
रूप तुझे ।।
ध्यासाचिये ओढी
दुकान हे थाटे 
दत्त नाम वाटे 
जगताशी ।।
देता-देता वाढो
तुझे प्रेम जोडो
जेणे मज भेटो
तूची दत्ता  ।।
****
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शनिवार, १३ जून, २०२०

सखी बाई.

(चित्र आंतरजालावरून साभार )

सखीबाई.
********

म्हटलो मी तुला किती 
क्रांती कर जीवनात 
हसुनी तू बागेमध्ये 
फूललीस फूल होत ॥
व्यर्थ आहे जगणे हे
नसतेच प्रेम इथे 
पाहत तू खोलखोल 
हसलीस डोळ्यामध्ये ॥
का ग डोळ्यात अजून
तव दुःख भरलेले 
तू म्हटली सहज हे 
स्वप्न आहे थांबलेले ॥
देई सोडून  ही नाती 
झाली उगाच बेगडी 
चेहऱ्यावरी तुझ्या तो
उमलली गुलछडी ॥
हे तो तुकडे सुखाचे 
असतात इवलाले 
बघ ओंजळीत माझ्या 
मी रे प्राजक्त भरले ॥
देहाविन धनाविन 
कोण प्रेम ते करते 
भोगण्याच्या रिंगणात 
कोण उगाच चालते ॥
मनाच्याही पलीकडे 
एक मन असते रे
थांबले रे तिथे उगा 
पाही कोण  भेटते रे ॥
काय म्हणू सखी बाई 
तू तो मुलखा वेगळी 
सुख डोह अंतरात 
वनवा का जरी जाळी ॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, ८ जून, २०२०

चालवी जगता

चालवी जगता
**********

हे गणनायका 
सिद्धिविनायका 
प्रभू विघ्नांतका 
पाव वेगी ॥
हे गजवदना 
सिंदूर लेपना
अरिष्ट  भंजना 
धाव वेगी ॥
रे तुझ्यावाचून 
येईल धावून 
संकट नेईन 
कोण दुजा॥
तुजला स्मरता 
संकटे पळती 
अशी तव ख्याती 
आहे जगी ॥
तुजला भजता 
कामना फळती 
सुखी अवतरती 
म्हणताती ॥
म्हणून मागतो 
तुझिया चरणी 
विर्विष अवनी 
करी सारी ॥
सुखी दीनजन 
करी हे सज्जन 
अवघे संपन्न 
विश्व होय ॥
देई रिद्धी सिद्धी 
तव तू जगता 
असे माता पिता 
सकळांचा ॥
करितो विक्रांत
तुजला प्रार्थना 
चालवी जीवना 
पथावरी ॥
****
डॉक्टर   विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

प्रभात फेरी (morning walk)

प्रभात फेरी (morning walk)
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन सैल झाल्यावरती मॉर्निंग वॉकसाठी निघणारी प्रचंड गर्दी पाहून  सुचलेली ही कविता कदाचित ही कविता त्यांच्या मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करते .(जी मुर्खपणा आहे)
प्रभात फेरी मारू या 
चला निरोगी राहू या 
तोंडास मास्क लावुया 
शुद्ध हवा नि घेऊया ॥
लॉकडाऊन संपला 
चला चला चालायला
बुट ट्रॅक सूट घाला 
त्वरा करा फिरायला ॥
तुज मिळे का मजला 
जागा उभा रहायला 
भीती आता ती कुणाला 
पोलिस नाही रस्त्याला ॥
काय म्हणता कोरोना ?
झालाय आता तो जुना 
बसलो घरी महिना 
अंग वस्त्रात जाईना ॥
मरणारे ते मेले  सारे 
आम्ही सारे जगणारे 
मास्क नावा पुरता रे 
चला चला रे पळा रे ॥
होणारे ते होवू द्या रे 
जन्म आहे जगण्याला 
क्षण आज वाया गेला 
पुन्हा मिळेना कुणाला ॥
जर का घरी बसता 
आले असते वाचता
भरल्या नसत्या खाटा 
दाटल्या स्मशान वाटा ॥
आज नाही तो उद्याला 
येणार आहेच साला 
तर चला जगायला 
उद्याचे पाहू उद्याला ॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, ७ जून, २०२०

कळत नाही

कळत नाही
*************,
मला कधीच माणसे
ओळखता येत नाही 
लालबुंद छान फळे 
विषारी कळत नाही ॥

एक गुण दिसताच 
गुणसागर वाटतो 
संधिसाधू जरी तो ती
आपले त्यास मानतो ॥

काय करू भोळेपणी
जगात फसला जातो 
फाटता बुरखे त्यांचे 
मीच मनी खंतावतो ॥ 

भ्रष्टाचारी गोडबोले 
कधीच कळत नाही 
कामसुपणा त्यांचा तो
भुरळ घालत राही ॥

काम चोर नमस्कारी
नम्र छान वाटतात 
हो म्हणून तोंडावर 
जणू गायब होतात ॥

नको असे बहुतेका 
काम इथले करणे 
पगाराचे चक्र हवे 
सदैव चालू राहणे ॥

माझे काम तुझे काम 
माणुसकीही लाजते 
तोंडाच्या पट्ट्या पुढती 
लाचार प्रजा नमते ॥

खरेच वाटत नाही 
अश्या व्यक्ति असतात 
करूणेच्या नदीला या 
कसे नक्र ग्रासतात ॥

खरेच कळत नाही 
माणसे वळत नाही 
माणूसकीची प्रतिक्षा 
पण माझी जात नाही॥

दलदलीत कमळे 
चार पवित्र असती 
तयामुळे तलावाची 
संगत नच सुटती॥ 

म्हणतो विक्रांत तुला 
रे इथेच थांबायचे 
चावतील किडे मुंग्या 
परि  तळे राखायचे ॥
******:
"©" डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोने.
https://kavitesathikavita.blogspot.com

तुझी सत्ता


 
तुझी सत्ता
********
माझ्या अस्तित्वाचे
मज नाही भान

वाहे देहातून
तुझी सत्ता ॥
कशाला म्हणावे
मज मी भिकारी
माझ्या डोईवरी
हात तुझा ॥
आशाळभूत तो
याचक मनात
सांगी त्या कानात
तू तो नाही ॥
जगत सम्राट
असे आत्मराज
जाणुनिया लाज
सारी गेली ॥
गुरुदेव दत्त
देती अनुभूती
संताचिया पदी
बसवून ॥
विक्रांत चैतन्य
झाले अंग अंग
धन्य संत संग
अवधूता॥

**
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, ४ जून, २०२०

भेटी देई

भेटी देई 
*******

रुसू नको दत्ता 
नको रागाऊस 
परत फिरूस
येता येता ॥
लायकी वाचून 
करतो याचना 
भेटीची कामना 
धरुनिया ॥
मळलेले तन 
मळलेले मन 
भोगात जीवन 
सारे जरी ॥
येई गा धावून 
वादळ होऊन 
चिंब भिजवून 
टाक मला ॥
अन्य न उपाय 
तुझ्या कृपेवीण
घेई गा ओढून 
माय बापा ॥
विक्रांत व्याकुळ
तुझ्या पथावर 
फक्त एकवार 
भेटी देई ॥
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, १ जून, २०२०

सखा ज्ञानेश्वरसखा ज्ञानेश्वर
**********
सखा ज्ञानेश्वर 
शब्दांचा सागर
तया वाणीवर 
जीव माझा ॥१
एक एक ओळ 
प्रबंध काव्याचा 
बोध अध्यात्माचा 
काठोकाठ ॥२
ग्रंथा ग्रंथातून 
प्रेम ओसंडते 
लाडक्यास घेते 
कडेवर ॥३
अपार करुणा 
जगत कारणा 
माऊलीचे  मना 
ओघळते ॥४
विक्रांत करुणा 
लहरीत  ओला 
जन्म फळा आला 
कृपे तया ॥५

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोने
http://kavitesathikavita.blogspot.com

काळ कावळा व मृत्युंजय


काळ कावळा
***********

काळ कावळा 
घिरट्या घाले
कुणास उचलू  
म्हणून न्याहाळे॥
दुष्ट मुळी न 
सुष्ट मुळी न
घेई उचलून 
मरणासन्न ॥
कधी बालक 
कधी तरुण 
वृद्ध कुठला 
गेला जगून ॥
कुणी बुडून  
कुणी पडून 
स्वतःस किंवा 
फास लावून  ॥
गोळी खाऊन 
वध  होवून 
रोगी खचुन 
जाई संपून ॥
जन्म  जिथे 
मृत्यु तिथे 
काळचक्र हे 
सदैव फिरते ॥
साधू वैद्यही 
गेले राजेही 
दीन पथीचे 
गेले धनीही ॥
जाणार तू ही 
जाणार मी ही 
कुणा न चुकते 
काळ झेप ही ॥
परंतु सोडून
निवांत होऊन 
कुणी काळास 
घेई  बोलवून ॥
तो मृत्युंजय 
जावे होऊन 
देह सहजी 
देत फेकून ॥
हीच मनिषा 
मनी बाळगून 
विक्रांत जगतो 
दत्ता स्मरून ॥
**
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

विश्वाचिया आर्ता


विश्वाचिया आर्ता
***************
पांगुळले जग 
चालवी रे दत्ता 
हरवूनी सत्ता 
विषाणूंची ॥
भिंगुळले डोळे 
तोषवी रे दत्ता 
दावूनिया वाटा 
रुळलेल्या ॥
घाबरले जन 
सावर रे दत्ता
बळ देत चित्ता 
विश्वासाचे ॥
हरली उमेद 
जागव रे दत्ता 
चालण्यास रस्ता 
दृढ बळे ॥
आणि चालणाऱ्या 
सांभाळ रे दत्ता 
शितल प्रारब्धा 
करुनिया ॥
थांबव चालणे 
वणवण दत्ता 
निर्विष जगता
 पुन्हा करी ॥
विक्रांत मागतो 
तुजला श्री दत्ता 
विश्वाचिया आर्ता
धाव घेई ॥
****
डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

डॉ.शरद पिचड

डॉ.शरद पिचड  ************ खरंतर शरद हे एक बहुरंगी बहुढंगी  बहु आयामी असे व्यक्तिमत्व आहे  त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत...