बुधवार, २९ जुलै, २०२०

दक्षिण द्वार

दक्षिण द्वार
**********
द्वार दक्षिणेचे झाले 
भर दिवाळीच्या आधी 
माय कृष्णाई वाहत 
होती भरून दुथडी ॥

स्पर्श चैतन्य जलाचा 
मना होता सुखवित
ओ ढ भेटीची स्पर्शाची 
दत्त होता पुरवीत ॥

किती मारल्या डुबक्या 
भूक सरत नव्हती 
होई जल बा तू आता 
केली देहाला विनंती ॥

मुले खोड्याळ भवती 
उड्या पाण्यात मारती 
तया स्वरात शब्दात 
मज ऐकू ये आरती ॥

दोऱ्या  नव्हत्या बांधल्या 
मंत्र कोंडले ओठात 
दत्त दाटे सभोवती 
होत होती थेट भेट ॥

होय विक्रांत पर्वणी 
देवी प्रेमे घडवली 
इच्छा कितीक वर्षांची  
माझी सफल ती झाली ॥

डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
http://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, २७ जुलै, २०२०

महावृक्षा

महावृक्षा
******
जर या देहास 
नच तव भेटी 
घाल काळपोटी
दत्तात्रेया ॥
जर या डोळ्यात 
नच तुझी मूर्ती 
घालव रे दृष्टी 
अवधूता ॥
जर या वाचेत 
न ये तुझे नाम 
काय तिचे काम 
देवराया ॥
जर या हातांनी 
न घडे ती सेवा 
कशास रे देवा 
सांभाळशी ॥
विक्रांत निरर्थ 
उडतो पाचोळा 
घेई तया तळा 
महा वृक्षा ॥
****
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोने 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, २६ जुलै, २०२०

दरी.

दरी
****

किती विचित्र आहे हे जग
जिवंत असताना ज्याच्या
लाख तक्रारी करते
अन् मेल्यावर तो
त्याचेच चक्क भांडवल करते

असे कुणाच्या तरी दुदैवी मरणाला
रंग लावून राजकारणाचे
आपले उखळ पांढरे करू पाहते

हा सोस कसला आहे
स्वताला मोठे म्हणवण्याच्या
अन स्वत:तील क्षुल्लकतेवर
दुसर्‍याच्या अपमानाचे
हलके पांघरूण घालायचा

अन् कधी कधी ते
उपऱयांच्या हातात
काठी  देवून
खुणावतात हळूच
घाला टाळक्यात म्हणुन
अन त्या आपल्याच
लोकांच्या मनातून
जातात पार उतरून

हक्कांसाठी लढतोय मी
असे गोंडस नाव देऊन
फाटलेल्या मी पणाला
अधिक भोके पाडून
मिरवतात ते हतबुद्धीचे
हतकर्माला पराक्रम म्हणून

पण त्याहून आश्चर्य वाटते
ते हात बांधून बसलेल्या
द्युतात हरवल्यागत
दीड:मुख झालेल्या
आपल्याच लोकांचे

आता त्यांना आपले
कुठवर म्हणावे
हा प्रश्न नको असून
उभा राहतो समोर येऊन
अन् पडलेल्या दरीला पाहून
सैतान हसतो खदखदून 
******
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com 

गुरुवार, २३ जुलै, २०२०

अर्ध्या ताटातूनआणि अचानक
जाती हरवून
मित्र प्रियजन
विषाणूने ॥

कुणी काल झाले
इथे रिटायर
गावातले घर
डोक्यामध्ये ॥

कुणी जीवनाच्या
उभा मध्यावर
भार खांद्यावर
संसाराचा ॥

कुणी नुकताच
जाणतो जीवन
कळल्यावाचून
फिरे मागे ॥

तसे तो मरण
ठेवले वाढून
प्रत्येक जण
जाणतसे ॥

अर्ध्या ताटातून
परी हे उठणे
किती जीव घेणे
दत्तात्रया ॥

नको रे नेवूस
कोणा प्रभू आता
जीवनाची वाटा
चालतांना ॥

विक्रांत प्रार्थना
करीतो कृपाळा
येवून सांभाळा
लेकरांना॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

मंगळवार, २१ जुलै, २०२०

लबाडी

लबाडी 
*****

जग म्हणते हे 
तुझाच मजला 
मी तो लाविला
तुझा टिळा ॥

जग हे म्हणते 
रे भला थोरला 
मी देव चोरला 
शब्द बळे ॥

करूनी तुजला 
बघ बदनाम   
करवून काम 
घेई माझे ॥

आता तू जर का 
मजला टाकले 
तुलाच लागले 
बोल होय ॥

 प्रभू अवधुता 
मी तव शरण 
जीवन-मरण 
तुझ्या हाती ॥

जरी लबाडी 
करीतो थोडी 
हसुनी वेडी 
स्वीकार रे॥ 

लबाड विक्रांता
हसतो ताडतो 
ह्रदयी धरीतो 
दत्त राज ॥
**
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, २० जुलै, २०२०

संवेदना

संवेदना
****
जाहली  बोथट 
माझी संवेदना 
काय हे चालले 
मजला कळेना ॥

मरतात जन 
धडाड येऊन 
श्वास अडकून 
कळल्यावाचून ॥

रोजचे मरण 
रोज आक्रंदन 
रोजचे पी पी ई
प्लास्टिक कफन ॥

 रडतात मुले  
बायका रडती 
धास्तीत पडले
शेजारी पळती ॥ 

येतात सयंत्रे 
मागणी वाचून 
जागा न ठेवण्या 
राहती पडून ॥

नवीन सामग्री 
अर्जंट कंट्राट
परी मरणाचा 
घडे ना रे अंत ॥

जयाची पॉलिसी 
तया मिळे बेड 
रिपोर्ट साऱ्यांचा 
दिसतो कोविड ॥

कुठे चाललेय 
कोणाचे शोषण 
कोण कुठे घेई 
हात  ते धुऊन ॥

तरीही त्या रांगा 
लागती मटना
हुल्लड होतेच 
रोजच्या दुकाना ॥

चालतो व्यापार 
चोरून छुपून
पोट हातावरी 
जाती ते निघून ॥

मरणाच्या वारा 
सुसाट सुटला 
गाठेन आम्हाला 
आज ना उद्याला ॥

कोण रे मरेन 
कोण तो जगेन 
टक्क्यांची गणित 
कुणा न सुटेन ॥

विक्रांत विनवी 
दत्ता अवधूता 
आवरा  सावरा 
आता या जगता.॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, १९ जुलै, २०२०

भित्री श्रद्धा

 श्रद्धा
***********

बाजार भितीचा
हिशोब दानाचा 
काल त्या सर्पाचा
त्रिंबकीच्या॥

जुनाट शब्दांचे 
विना कि श्रमांचे
प्रकार तयांचे
कमावयाचे  ॥

होती जाहिरती
दलाल असती
मुळ परि भिती
अनिष्टाची॥

तयारी यज्ञाची
मांडणी पुजेची  
त्याच सामानाची 
सदोदित ॥

झुकती दुनिया
देवा तुझी माया
मज न ये आया
मजेशीर ॥

दत्त काढी मन 
माझे सा-यातून 
अवघे दावून
निरर्थक  ॥

 
 *****
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com

गोरक्षाची काठी

गोरक्षाची काठी
***************
गोरक्षाची काठी 
पडली डोक्यात 
टेंगूळ माथ्यात 
येऊनिया ॥

गोरक्षाची काठी 
पडे पेकाटात 
बसे बोंबलत 
आणिक मी ॥

बोंबललो असा
कानफाटा होत
जाऊन उलट
जीभ आत ॥

डोळे फिरवता 
श्वास अडकता 
पाठीत धपाटा 
पडला तो ॥

गोरक्ष धपाटा 
सुखाची उकळी 
पोटाच्या उखळी 
उतो येते ॥

उकळता नाद
दुमदुमे आत
आग नि पोटात
पेटतसे॥

असा हा  प्रवास 
पाहूनिया त्रास 
माऊलीचा श्वास 
ओलावला ॥

माऊली प्रेमाने 
भरविते घास 
सरतो सायास
भोगलेला ॥

गोरक्षाची काठी 
धरूनिया हाती 
उभारतो गुढी 
मग मीच ॥

विक्रांता गोरक्ष 
धावला पावला 
मस्तकी ठेविला 
कृपा कर ॥
****
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

विकली श्रद्धा

विकली श्रद्धा 
***********

विकल्या श्रद्धेला 
दारिद्र्य आधार 
पेरती  अपार
धनराशी ॥

वांझोट्या शब्दांचे 
आतल्या गाठीचे 
प्रकार तयांचे
अर्थ शून्य ॥

वाजती गाजती
जगी मिरवती
त्यास त्याच्या पथी
जाऊ द्यावे ॥

अहा ते नाटकी
दाविति फुकाचे 
घेती कि चुकांचे
पाप माथी

मग दानशूर 
होवून निश्चिंत
नवीन शोधत 
जाती सावज  ॥

ऐसे दत्तात्रेया
पाहतो डोळ्यांनी 
धुर्तांची वाहणी
विपरित ॥

दत्ता  काढी तण
 हे रे देशातून 
बघ उपटून
समुळ ते ॥

विक्रांत कर्माचा 
हिंदवी धर्माचा 
उघड्या डोळ्यांचा 
सांगे बात  ॥ 
 *****
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com

शनिवार, १८ जुलै, २०२०

विटाळ

 पापाचा विटाळ 
************

पापाचा विटाळ 
फक्त एक मान 
सोवळे ते जाण
उपकार  ॥

सोवळे ओवळे
विटाळ पाळणे
काय ते जगणे
शहाणे रे ॥ 

देहाधा-या कैचा 
स्पर्शाचा विटाळ 
मानवा  किटाळ 
असे हे रे॥

अहो भाविकांनो
होऊन डोळस 
मिरवा कळस 
धर्माचा या ॥

काही  करा छान
बांधाबांध नवी 
तोडफोड हवी
तर ती ही ॥

तरीच उज्वल
धर्म हा जगेल 
आणि मिरवेल
विश्वामध्ये ॥

वृक्ष  ऐसा थोर
अमृत फळाचा
होवो जगताचा  
आश्वासक  ॥

विक्रांत संताच्या 
पायातली धूळ 
तयांचे सकळ 
बोल बोले.॥
*
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, १६ जुलै, २०२०

शुभेच्छा 
****:::
झळाळत्या किरणांचे 
यश मिळो सदा तुला 
स्वप्न तुझे प्रकाशाचे 
नित्य येवो आकाराला 

यश तुझे सुवर्णाचे 
हो दुर्मिळ कौतुकाचे 
यश तुझे पोलादाचे 
कणखर टिकायाचे 

यशा नको गालबोट 
धन मान उगा खोट 
मूल्य मापा वाचून जे 
भिडो आकाशाला थेट 

हीच मनिषा सर्वांची 
आशा आणि आशिषांची 
उडा उडा रे गगणी 
सीमा नको क्षितिजाची.
**
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्द सागरात

शब्द सागरात 
**********

त्याच त्या शब्दात 
चाललो वाहत
स्वतःला पाहत 
गुंतलेला ॥

तीच आटाअटी 
शब्द जोडाजोडी 
मूल्य ना कवडी 
जरी त्याला ॥

शब्दांचा डोंगर 
उभा माथ्यावर 
कोण कोणावर 
कृपा करी ॥

सुवर्ण ही भार
पत्थर ही भार
जड  उरावर 
मणभर ॥

देव दत्तात्रेय 
वाहतो म्हणून 
चालणे अजुन
घडे काही ॥

अन्यथा विक्रांत 
शब्द सागरात 
बुडून मरत 
होता नक्की॥

विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, १३ जुलै, २०२०

नवनाथ कथा

नवनाथ कथा
**********:

का बरे कथेत 
देव हरविले 
गौण ते जाहले 
नाथा हाती ॥१॥

कळण्या आम्हास
नाही ते रे खास 
आप आपणास  
उद्धरावे ॥२॥

अवघे हे नाथ 
जहाले समर्थ 
धरुनिया पथ
साधनेचा ॥३॥

थकल्या वाचून
करा रे सायास
सांगती आम्हास 
आत्म शोधा ॥४॥

विक्रांती जाणले 
नाथांना पाहिले 
हृदयी धरीले
म्हणूनिया॥५॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

रविवार, १२ जुलै, २०२०

येता अवसरू

येता अवसरू
++
दुःख भरले मनात 
ठेव भरून ओठात
नको येऊन देवूस
उगा आषाढ डोळ्यात 

नाती क्षणांची अवघी
कोण कुणाचेच नाही 
क्षण सुखाचे भेटले 
मान ऋण त्यांचे काही 

जन्म-मरण इथले 
कुणा आहे रे सुटले 
ताटातुटीत उद्याचे
बंध आहे रे बांधले 

काळ पुरुषाचा जरी 
कधी हीशोब चुकतो 
जाते हरवून धागे 
कधी पतंग फाटतो 

होते चुकामुक कधी 
कोण येतो पुढे पाठी 
चाले प्रवास हा प्राप्त 
काही नसतेच हाती 

गेले दूर त्या जाऊ दे 
नको अडवून धरू 
पुढे पडणार गाठी 
पुन्हा येता अवसरू

***
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शनिवार, ११ जुलै, २०२०

काही गवसले

काही गवसले
******""""*****
दिस आता उगाचच
खळीमध्ये डुंबायचे 
डोळ्याच्या मधुशाळेत 
स्वतःला हरवायचे 

कधीचेच कुठेतरी 
मित्र हो आहे सरले 
देहाच्या पलीकडले 
मज काही गवसले 

कसे सांगू मी तुम्हाला 
काय म्हणू त्या स्पर्शाला 
उमलून देह जणू 
सुर स्वर्गीय जाहला 

वाजतो अलगुज हा
भरूनिया देह  सारा  
कणोकणी वादळतो
चंदन गंधीत वारा 

मनामध्ये पाझरतो 
चंद्र सुखाचा गहिरा
हरवते मन त्यात 
होते विश्व पसारा

खळीचा खळाळ यारो 
आहे चार दिवसाचा 
दत्त पदी मिळतो रे
अमृतकुंभ सुखाचा 

आता विक्रांत वेगळा 
असाच देहात बसला 
पाहतो दारे खिडक्या 
वारा उगाच वाहीला 

***
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोने
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शुक्रवार, १० जुलै, २०२०

जागृती

जागृती
******
जागृतीत जगण्यात 
जाणीवेचा जन्म आहे 
अवस्था जी निरंतर 
अरे विद्यमान आहे  ॥

विकारांच्या वादळात 
दाटले अज्ञान आहे 
जागताच जाणीव ती  
प्रकाश प्रसन्न आहे ॥

अहं वृत्ती स्फुरणात 
जगताचा जन्म आहे 
मावळता भास जाते 
ऐसे हे मी पण आहे 

दावितो  दत्त मजला 
श्रेष्ठ हे चि ज्ञान आहे 
सोड म्हणे मजलाही 
धरणे अज्ञान आहे 

धरणे सोडणे हे तो
वाऱ्याचे खेळणे आहे 
सदा असे  रुसले जे
मी पण हे गाणे आहे 

सोडूनिया शब्द तुला 
विक्रांत जगणे आहे 
सोहमची ज्योत स्थिर
हेच खरे मौन आहे 

****
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे https://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, ९ जुलै, २०२०

मावुली

मावुली
******
अगा माऊलीये 
अजून स्तिमित
तुझ्या मी दारात 
उभा स्तब्ध॥

अफाट अद्भुत 
झेपे न मजला 
होतो हरवला 
डोकावता ॥

किती हा प्रकाश  
किती हा झळाळ
करुणा कृपाळ
नीलवर्ण ॥

अनंत अफाट 
सागर पाहून 
हरवते भान 
जैसे काही ॥

तुझिया अवीट  
कृपेचा प्रसाद 
देई ग हातात 
तूच माय ॥

देई पसाभर
पाहुनिया बळ
जाण्या भवपार
उतरून ॥

विक्रांत इवला  
किनारी रंगला  
कण वाळूतला 
हरखला॥

https://kavitesathikavita.blogspot.com

बुधवार, ८ जुलै, २०२०

स्वामी माझा

स्वामी माझा

एक आत्मज्ञान 
शिकवी जगाला 
धरून हाताला 
स्वामी माझा ॥

जणू कृपादान 
येतसे दाटून 
करण्या सिंचन 
चैतन्याचे ॥

एकच तो ध्यास 
सर्वदा तयास 
लावावे ध्यानास 
सारे जन ॥

घडावी सर्वांना 
आपली ओळख 
चैतन्य पारख
सर्वांभूती ॥

विक्रांत थकला 
निवांत जहाला
तयाच्या पदाला 
येऊनिया.॥
++
https://kavitesathikavita.blogspot.com

बळी

बळी 
**
धारधार शस्त्र 
चाले मानेवर 
देह धरेवर 
मग पडे ॥

फिरलेले डोळे 
श्वासाचे फुत्कार 
प्राणाचा आधार 
सुटू जाय ॥

होय तडफड 
जगण्या देहाची 
अडल्या श्वासाची 
फडफड ॥

चार दांडगट 
चार पायावर 
भार डोईवर 
देती घट्ट ॥

होय आक्रंदन 
मल विसर्जन 
थरथरे तन
शांत होय ॥

रक्ताचे थारोळे 
चिकट गरम 
जातसे गोठून 
मिनिटात ॥
ऊर्जेचे भांडार 
क्षणांचे सजीव 
होऊन निर्जीव 
पडे सुन्न ॥

मग खाटकाची 
घाई सोलण्याची 
उभ्या लाईनची 
गर्दी मोठी ॥

कुणास कमर 
कोणास तो सीना 
कलिजा नि खिमा 
घेतो कोण ॥

जाय दाही दिशी 
देह अवयव 
मारतात ताव 
कोण कुठे ॥

माणसा पोटात 
किती रे कबरी 
अतृप्त चित्कारी 
भरलेल्या ॥

कोण जन्मा आले 
कोण कुठे मेले 
कशास जगले 
कळेचिना ॥

विक्रांत हत्तेची 
होते भरपाई  
जाणुनिया होई
कासावीस॥

डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

मंगळवार, ७ जुलै, २०२०

गुरूदक्षिणा

गुरूदक्षिणा 
******
मागितले दान 
मज गुरुदेवे 
दोष सारे द्यावे 
सकळ ते ॥

भूत भविष्याला  
टाक रे झोळीत 
वर्तमानी स्थित
मग रहा ॥

भूतकाळातून 
भविष्यात जाई 
सदा चित्त पाही   
ऐसे असे ॥

जैसा की लंबक  
हालतो डोलतो 
वृत्तीचा तोच तो 
स्वभाव रे 

सदा ध्यानी ठेव 
तूच तुझे चैतन्य  
मागणे न अन्य 
मग पडे 

विक्रांत वाहीला 
श्री गुरू पदाला
मी पण सुटला 
कष्टविना .

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

सोमवार, ६ जुलै, २०२०

ओळख

ओळख
*************
माझ्या मनाच्या अंगणी 
स्निग्ध प्रकाश सौख्याचा 
दत्त हृदय आकाशी  
करी वर्षाव कृपेचा  ।।

स्मृति पाचूच्या हिरव्या 
चमचमती तेजात
कुण्या मागील जन्माच्या 
स्मृती दिसती क्षणात ॥

भस्म लावूनी देहाला 
होतो ध्यानस्थ पर्वत 
शांत निरव एकांत 
म्हणे शब्द दत्त दत्त ॥

साऱ्या मिटतात वाटा 
मिटे सारा कोलाहाल 
जीणे कृत्रिम कोरडे 
स्थिरावते हालचाल ॥

रव रातीचे गुढसे 
माझ्या गुंजतात कानी 
कणकणात स्पंदन 
जणू अवधूत गाणी ॥

पूर तेजात अलोट 
म्हणे विक्रांत अलख 
नाथ हसतो गोरख 
देई आदेश ओळख ॥

***"
 डॉ. विक्रांत प्रभाकर तिकोणे.
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शुक्रवार, ३ जुलै, २०२०

हिंसा

हिंसा
*****
नवरा जो 
बायकोस मारतो 
तो काय नवरा असतो 
रानटी पुरुषत्वाच्या 
जंगलातील 
तो तर फक्त 
एक नर असतो.
त्याच्याकडे  शक्ती आहे 
स्नायुची
ताकत आहे 
पैशाची 
बळ आहे 
सामजिक श्रेष्ठत्वाचे
म्हणून तो मारतो. 

अन ती मार खाते 
कारण ती दुबळी असते 
त्याच्या संरक्षणाखाली 
जगत असते
त्याचं दास्यत्व 
करत असते.
अन ते मनोमन 
स्विकारत असते
युगोन युगे 
प्राक्तन म्हणून.

मतभेद असतात 
होतात 
पण म्हणून 
मतभेदाच्या टोकावर 
अन उद्रेकाच्या शिखरावर 
आपले माणूसपण हरवून 
पशू होणे हे 
कुठल्या उत्क्रांतीचे
किती शहाणपणाचे 
लक्षण आहे ?

हिंसेचे हे इतकं 
कुटिल कुरूप 
आणि विद्रुप रूप 
क्वचितच कुठले असेल.!
****
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

गुरुवार, २ जुलै, २०२०

गुरुदेव

गुरूदेव
******
ऊर्जेचे वहन 
घडे ज्या देहातून 
वदती तयास 
गुरुदेव म्हणून ॥

सत्याचे अवतरण 
घडे ज्या वाणीतून 
वंदती तयाच 
गुरुदेव म्हणून ॥

चैतन्य स्पंदनं 
अवतरे कृपेतून
नमिती तयास 
गुरुदेव म्हणून ॥

देह काळ ओघी 
जाय की निघून
उरे ते चैतन्य 
गुरुदेव म्हणून ॥

दिप दिपा पेटवी 
प्रकाश होऊन 
स्मरती तयास 
गुरुदेव म्हणून ॥

पेटविल्या विण 
न ये चि घडून
भेटते तत्व 
गुरुदेव म्हणून ॥

विक्रांत पडून 
पद रज होऊन 
जाहला पावन  
गुरुदेव भजून ॥

*****-
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

बुधवार, १ जुलै, २०२०

ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी)

ज्ञानदेवी (ज्ञानेश्वरी )
*************
देवे बांधियला 
सुंदर महाल 
रत्नांनी केवळ 
अद्भुतसा ॥

किती काय पाहू 
डोळ्यात मावेना 
ह्रदय भरे ना 
काही केल्या ॥

डोळीयात गोडी 
कानाला ही गोडी 
सर्वांगी दुधडी 
भरुनिया ॥

अक्षरे म्हणू की 
सोनियाच्या लडी 
चैतन्यात बुडी 
दिलेल्या त्या  ॥

अर्थाचे चांदणे 
मृदुल मवाळ 
होय अळुमाळ
अंतरंग ॥

नक्षत्र कुसरी
मांडीयला  पट 
बहु अनवट 
अद्भुतसा ॥

हाती धरू जाता  
कळतो ना पोत
परी काठोकाठ 
उब आत ॥

घेता पांघरून 
जातो हरवून
देह आणि मन 
आपोआप ॥

धन्य मी जाहलो 
तव पदी आलो
कृपेचा लाभलो 
वारसा हा
++
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com

ऐकणरे भेटते तेव्हा

ऐकणारे भेटते तेव्हा ****** जेव्हा कोणी ऐकणारे भेटते तेव्हा  शब्दांनी भरून येते आकाश अन  कोसळते अनावर होऊन थांबवल्या वाचून थांबल्...