शनिवार, ३० एप्रिल, २०२२

एक मरण

मरण
*****

दाविलेस दत्ता एक ते मरण 
जेणे झाले मन कासावीस ॥१

खुराड्यात जन्म मृत्यू खुराड्यात
होत्याचा क्षणात नाही होय ॥२

सुखासाठी कण  गोळा जे करून 
ठेविले रचून  एक एक ॥३

जाहले ते व्यर्थ जाई ना सोबत
देहाचे ही काष्ट त्यात एक ॥४

यश कीर्ती धन अन् जीवलग 
सारा लागभाग क्षणी मिटे ॥५

घेतले जे ज्ञान वाचविण्या प्राण 
शून्यचि पै जाण झाले इथे ॥६

करावा जीवने कुणाचा भरोसा 
कसला भरोसा येथे आता ॥७

जाणे असे जरी मृत्यूच्याच दारी 
दत्ता हात धरी  तया वेळी  ॥८

दिवा पेटलेला असावा देव्हारी 
अन् फुलावरी ओला गंध ॥९

तरी ते गमन होय असे सार्थ
जाणतो विक्रांत पाहूनिया .॥१०

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘गुरुवार, २८ एप्रिल, २०२२

स्वामी

स्वामी
******

जरी दूरवर 
असे स्वामी फार 
प्रेमाची पाखर 
घालीतसे ॥१

जगण्याचे गाणे 
अजून झणाणे
फुलती तराणे
अंतरात ॥२

गुंतलेले मन 
तयात अजून 
काय ते म्हणून 
खेळू देती॥३

कधीतरी पण 
थबकतो क्षण 
कृपेचा तो कण 
डोळा दिसे ॥४

वेडावते मन 
तया आठवून 
येतसे धावून 
दारा वरी.॥५

तेव्हा ते हसून. 
जवळ घेऊन 
चित्तात भरून 
देती गाणे॥६

विक्रांत समर्था
विनवतो आता 
सोडू नका नाथा
भटकाया ॥७

घेई पदावर 
सुटू दे संसार 
तव प्रेमावर
जगु दे रे ॥८

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

बुधवार, २७ एप्रिल, २०२२

मैत्र

मैत्र
****

तुझ्या डोळ्यातले भाव 
मज कळत नाही 
गीत हिरव्या पानाचे 
कधी लहरत नाही ॥

वारा उधान पंखात 
नभ खुणावते काही 
पाय रोवले फांदीत 
का ग सुटत नाही ॥

जग नसते कुणाचे 
नाही आजचे उद्याचे 
शीड भरल्या वाचून 
नाव चालत नाही ॥

मी न नावाडी खलाशी 
सवे तुझ्या ग प्रवासी 
मैत्र क्षणाचे मनाचे 
वाट मोडत नाही ॥

रंग पुसून सुखाचे 
जरा हास खळाळत
क्षण वाहती काळाचे 
कधी थांबत नाही .॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

मंगळवार, २६ एप्रिल, २०२२

संसार

संसार
******

देह हा जाणार 
संसार जाणार 
सवे न येणार 
जरी काही ॥१

तरी खेळतो मी 
मांडलेला डाव 
सोडुनिया हाव 
जिंकण्याची ॥२

कळे मज आता 
एक हार जीत 
जीवनाची रीत 
व्यग्रता ही ॥३

दत्ता दावलेस  
मज माझे पण 
आकाशी फुलून 
आले फुल ॥४

दिसे बंधा विन 
बंदी हे जीवन 
दिलेले आखून 
रिंगण ही ॥५

रिंगणात दत्त 
बाहेरही दत्त 
पाहतो विक्रांत 
दत्त कृपे ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

सोमवार, २५ एप्रिल, २०२२

माय भगवती


माय भगवती
*********

आई तुझे नाव 
मुखी घेता घेता 
अन रूप चित्ता
आठवता ॥

ओघळले अश्रू 
थरारले मन 
काहीच कारण 
नसतांना ॥

आनंद विभोर
प्राण माझा झाला 
मनाचा थांबला
खटाटोप ॥

गदगदे तन 
सुखाचे कंपण 
गात्री ये दाटून 
अकस्मात ॥

प्रगाढ वात्सल्य
तुझिया डोळ्यात 
पाहिले मनात 
दाटलेले ॥

घनरूप झाले 
देही  उमटले
शब्द जडावले 
भिजुनिया॥

माय भगवती 
पावली विक्रांता
प्रकाशाची वार्ता 
कृपे  तिच्या ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘


रविवार, २४ एप्रिल, २०२२

लौकीक

लौकिक
******::
लौकिकात बहु 
मिरविले दत्ता 
पुरे करी आता 
प्रदर्शन ॥ १
बहु फुगवला 
दत्ता खोटा अहं
पुष्ट केला देह-
भाव माझा ॥
भरे आता पोट 
लौकिक सुखाने 
देवा केले जीणे 
समाधानी ॥
तुझिया दारात 
आता रे येऊन 
राहावे पडून 
जीवा वाटे ॥
पाहिले जीवन 
थोडे ये कळून 
परी तुजविन 
शून्य सारे ॥
शून्य करी मन 
अस्तित्वा हरून 
तुझिया वाचून 
नुरो काही ॥
विक्रांत नसण्या
होय उताविळ 
असण्याचा सल 
अंतरात ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

गुरुवार, २१ एप्रिल, २०२२

दत्त ह्रदयात

दत्त ह्रदयात
*********

खिन्नता ती मना 
आता नको पुन्हा 
श्रीदत्त जीवना 
स्वामी केले ॥१
सुखाचे दुःखाचे
लोभाचे मोहाचे 
यशाचे र्‍हासाचे 
भागी केले ॥२
दत्त प्रकाशात 
घडे व्यवहार 
तयाला सादर 
रोज व्हावे ॥३
सगुण निर्गुण 
कृपेचा तो घन 
नाम रूपा विन 
दत्त झाला ॥४
जीवा आकळेना 
मार्ग सापडेना 
ओघळे करुणा 
माय रूपी ॥५
म्हणूनिया आता 
उरली नच खंता 
प्रकाशाच्या वाटा 
रूप आले ॥६
निवला विक्रांत 
वाहतोय शांत 
दत्त हृदयात 
ठाण केला॥७


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

बुधवार, २० एप्रिल, २०२२

दुपार

दुपार 
*****

वारा सळसळ 
करतो हलके 
क्षणात दृश्य 
करतो बोलके 

फांदी वरचे 
फुल सावरते 
पराग आपले 
उधळून देते 

पाना मधला 
पक्षी पिवळा 
शीळ घालत 
होतो भरारा 

माऊ बिचकत 
लक्ष हरवते 
खार इवली
निसटुन जाते 

चार पिवळी 
पाने दमली 
बस्स म्हणुनी 
होतात सुटली 

पाना मागील 
फळ पिकले 
क्षणात होते 
कुणी हेरले 

जल पृष्ठावर 
विहिरीमध्ये 
मान वळवून 
झाड पाहते 

क्षणात सगळे 
तसेच होते 
दुपार हलके 
कुस बदलते

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

रविवार, १७ एप्रिल, २०२२

उपाधी


उपाधी

लागली उपाधी 
सुटता सुटेना 
मन निवळेना 
ढवळले ॥१

किती सांभाळावे
काय सांभाळावे
कशाला जपावे
जमविले ॥२

जन्मही उपाधी 
जगणेही व्याधि 
भौतीकाच्या नादी 
जीव लागे ॥३

सुटावी सहज 
आसक्ती ही दाट 
असे काही फक्त 
करी दत्ता ॥४

विक्रांत बांधला 
विनवी तुजला 
येवो कळवळा 
भगवंता॥५

  

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

साईनाथ

साईनाथ
****

जीर्ण देहावर 
जीर्ण प्रावरण 
चैतन्य किरण 
डोळीयात  ॥१

कृपेचा कुबेर 
दिनांचा आधार
व्याधी परिहार 
करी वैद्य ॥२

रामाचा फकीर 
एकत्वी पुकार
अल्लास साचार 
ओळखता  ॥३

दिव्य गुरूतत्व
धर्म देहातीत
जे वरदहस्त
सदा भक्ता ॥४

साई नामे ख्यात 
अखिल विश्वात  
जयाचा विक्रांत 
सदा भृत्य ॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

शनिवार, १६ एप्रिल, २०२२

वाडी दर्शन


वाडी दर्शन
********
वाडीचे पावन 
जाहले दर्शन 
चित्ती समाधान 
उजळले ॥१

गंध परिमळ 
दाटला चंदन 
सुखे तनमन 
पुलकित ॥२

घडे प्रदक्षिणा 
चित्ताने येथून 
पुण्यांची भरून 
गंगा आली ॥३

देई तुझे प्रेम 
दत्ता दयाघना 
नुठवी कामना 
अन्य काही ॥४

मनी भेटलासी 
तना भेट देई
चातकास होई 
चांदणे गा ॥५

विक्रांत न जाणे 
अन्य तुजविण
कृतार्थ जीवन 
झाले बापा ॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

शुक्रवार, १५ एप्रिल, २०२२

चैत्र

चैत्र
*****

चैत्र रंगाचा बहर
पानाफुलात नटला 
जीर्ण फांदीला खोडाला 
कैफ जीवनाचा आला ॥१
गेला ओघळून किती 
जीर्ण संभार पिवळा 
येण्या-जाण्याचा अनादि 
खेळ बंदिस्त चालला ॥२
रंग भरती डोळ्यात 
गंध दाटती मनात 
करी लगबग जाण्या 
ऊन सोनेरी दारात ॥३
स्वप्न जुनाट कोवळे 
हिरवी डहाळी होते 
कानी किलबिल तरी 
मनी विराणी जागते ॥४
धूळ परतीची उडे
मन पाऊल शोधते 
गंध दाटले काळोखी 
नभ निळे याद होते ॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

गुरुवार, १४ एप्रिल, २०२२

तुझेपण

तुझेपण 
*********

तुझ्या नकळत
तू दिल्यास मला 
चार सुंदर कविता 
अगदी अलगद

ज्या आल्या कधी 
वार्‍याची 
मंद झुळूक होत
माझ्या मनात  
सुगंधाचे मुग्ध 
वरदान देत

त्या चार कवितांचे 
स्फुलिंग चेतवून
आलीस उमलून
नभातील टपोरी
चांदनी तू होवून 

माझ्या अंतरात 
मीच गेलो मग
गंधाळलेली 
एक रात्र होवून

जरी नव्हते 
नाव तुझे कधी
त्या कवितात
वा नव्हता संदर्भ
आडवळणाने
कुठल्या शब्दात

तू ही दाखवलेस 
तुला ते कधी
कळलेल नाही 
मी ही शब्दात
तुला ते कधी 
सांगितले नाही.

पण त्या कविता 
जगतांना 
अन तुला शब्दात 
पाहतांना 
कवी असण्याचे 
भाग्य मला कळले
तुझेपण 
माझ्यात फुलतांना 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

महामानव

महामानव
********

इथून तिथून इतिहास हा शोषणाचा आहे 
मी अन माझ्या वंशजांच्या सुखाचा आहे 

कधीतरी कोणी सांडून खुज्या स्वार्थाला 
राहतो उभा न्याय शोषितांना त्या द्यायला 

होतो विद्ध तो लढतांना शतवार या तिथे 
जळते ह्रदय त्याचे जणू वेदनांचे घर होते 

रक्तातून त्याच्या फुलतात लाख-लाख मळे 
धुत:कारले कालचे आज भोगतात सुख सोहळे

मार्टिन ल्युथर अब्राहम लिंकन फुले-आंबेडकर 
किती एक प्राण घेऊन लढले तळहातावर 

काय त्यांचे वंश आहे बसले कुण्या गादीवर 
काय त्यांची घरे आहेत महाल कुठे उंचावर 

ही गोष्ट वेगळी की कुणी करतात रे व्यापार 
घेऊन झेंडा त्यांचा उगा मिरवती खांद्यावर 

पुन:पुन्हा इतिहास होतो तो तसाच फिरून  शोषणारे येतात इथे पुन:पुन्हा नाव बदलून 

येतील महामानव जातील देवत्व मिळवून 
न जाणे खेळ हा पण कधी जाणार संपून

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

रविवार, १० एप्रिल, २०२२

राम संमत


राम संमत
*********

म्हणे राम राम 
कळल्या वाचून 
संतांच्या  स्मरून 
वचनास॥१

जाणतो मनात 
राम ठसा नाही 
दशदिशा पाही
दत्तमय ॥२

अनंत रंगात
सूर्याचा प्रकाश 
नटते आकाश
आकारांनी॥३

तशी सारी असे
तुझीच ती रूपे 
एका आड लपे
एक इथे ॥४

बहु केले प्रेम 
तुझ्या कथेवर 
तुझ्या भक्तांवर 
बळवंत ॥५

तयाच्या भक्तीचा 
मिळताच कण 
तुजला पाहीन 
तैसा रामा ॥६

तोवर विक्रांत 
म्हणे तुज दत्त 
हसून संमत 
होई  रामा ॥७

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

शुक्रवार, ८ एप्रिल, २०२२

शोध कर्ता


शोधकर्ता
*******

हरवला माझ्यातून 
मीच तो
कुठे सापडेल आता  

हे ओझे जगण्याचे
दाटले
काय सांडवेल आता  

जाणतो अर्थ जरी 
कधी या 
जगण्याला नव्हता  

देऊनी पद प्रतिष्ठा 
त्यास मी 
दिवाणी मांडला होता  

प्रतिमेत त्या स्वतःच्या
जीव हा
प्रेमात पडला होता  

झालाच भंग शेवटी 
यत्न तो
व्यर्थ्यची गेला होता  

तुकडेच बांधले शेवटी 
अंती रे
उपाय काही नव्हता 

जगण्याला शोधतांना  
पडे हा
उघडाच शोधकर्ता  

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘
गाणगापूर

 


गाणगापुरात

 **********


गाणगापुरात

नेई मला थेट 

धरुनिया बोट
दत्तात्रेया॥१

नेई रे संगमी 
आण बुडवुनि
पापे ती धुवुनि
झाली हाती॥२

नेई रे राउळी 
मोकळ्या अंगणी 
भक्तास भेटूनी
सुख होई ॥३

आणिक तुझिया
निर्गुण रूपास
पादुका द्वयास
पाहू दे रे 

होउ दे आरती 
उठो पडसाद
दत्त ह्रदयात 
गुंजो दे रे 

पालखीची धूळ 
लागावी कपाळी 
विक्रांत तिथली 
माती होवो 

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

गुरुवार, ७ एप्रिल, २०२२

कहाणी

 

कहाणी
*******
एक आरंभ एक अंत 
असतोच प्रत्येक कहाणीला 
बहुधा सुरू होते 
कुठलीही कहाणी
उत्सुकतेने भरलेली 
स्वप्न सजलेली 
अपार अपेक्षांनी नटलेली 

ती पाने ते दिनरात 
किती भरभर उडून जातात 
सुखाची सकाळ 
सुखाची संध्याकाळ 
सुखात नाहते रात 

पण कहाणीच असते ती 
तशीच कशी राहणार 
काही पात्र बदलतात 
काही सोडून जातात 
काही नवीन येतात 
काही आपली मूळ 
भूमिका टाकून देतात
भलत्याच भूमिकेत घुसतात 

आणि मग सुरू होते 
एक टळटळीत दुपार 
तप्त न सरणारी
असह्य लाहीलाही करणारी 
ती वेळ

अन उगवते रात्रही
तशीच रुक्ष एकाकी 
पापणीस पापणी 
लागू न देणारी 

त्या नाटककाराला लेखकाला 
ही कुठली हौस असते कळत नाही 
प्रेमाच्या मैत्रीच्या वाटिकेत 
द्वेष असूया संशय हेवेदावे अन
शत्रुत्वाची बीज टाकून देतो तो

मग दोन रूळागत समांतर 
जीवन चालू राहते 
तर कधी खाली कोसळून पडते 

कहानीला रंजक करणे 
आणि मग मजा घेणे 
हे त्या लेखकाला 
फार फार आवडते 
हे नक्कीच 

सुखा कडून दुःखाकडे 
अन दु:खाकडून पुन्हा सुखाकडे 
जाणारी कहाणी
क्वचित असतेही कुणाची 
कोण्या आटपाट नगराच्या
धार्मिक राजाची 
किंवा व्रत आचरण करणार्‍या 
भोळ्या राणीची 
म्हणजे ती तशी 
बाहेरून दिसते तरी खरी 

बाकीच्या कहाण्या
कहाणीपण सार्थ करणाऱ्या 
झुरणाऱ्या तुटणाऱ्या 
तुटलेल्या कड्याशी येऊन 
थांबलेल्या खोळंबलेल्या 

कधी कधी बिघडलेल्या ओळीवर 
व्हाईटनर चे औषध लावत
स्वतःला खेचत 
जात असते की कहानी 
पुढे पुढे निरूपायाने

तर कधी 
फसलेल्या क्लायमॅक्सला 
भुतकाळात नेत 
संपलेल्या दिवसात 
राहते उगाच जगत 
ती कहाणी

तर सांगायचे होते 
प्रत्येक घराची एक कहाणी असते 
प्रत्येक मनाची एक कहाणी असते 
बहुदा पर्सनल डायरीगत 
कुलुप बंद असते 
पण कधीतरी कुणाची पाने सुटतात 
दाही दिशात पसरतात 
लोक ती धावून धावून वेचतात
अन  मजेने वाचतात
अन वाचतांना
मनोमन जाणत असतात
ही त्याचीच कहाणी आहे .

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

बुधवार, ६ एप्रिल, २०२२

गोरखनाथ


गोरख नाथ
*********
गोरक्षाची भक्ती 
ध्यात असे चित्ती 
तशी व्हावी वृत्ती 
वाटे मज ॥१
गोरक्ष वैराग्य 
हृदयी उदावे 
जीवित हे व्हावे 
धन्य तैसे ॥२
गोरक्ष शिष्यत्व 
मनातच सजावे 
गुरु पदी व्हावे 
समर्पित ॥३
गोरक्षसा गुरु 
मिळावा जीवनी 
सार्थक कहाणी 
व्हावी माझी ॥४
विक्रांत नमितो 
नित्य गोरक्षास 
कृपा प्रसादास  
लाचावला ॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

मंगळवार, ५ एप्रिल, २०२२

संसार

संसार 
**********

एकटे असा  वा दुकटे असा 
संसार कधीच संपत नसतो 
कवटाळून कधी दुःखाला 
जीव रडत बसत नसतो 

ती गेली की तो कोलमडतो 
चिमण्या हातास धरून 
पुन्हा उभा राहतो 
तो गेला की आभाळ फाटते 
पण सावरते सांभाळते 
ती विशाल वृक्ष बनते 
कारण आनंद 
हे जगण्याचे कारण असते 
तो नाकारणे यासारखे पाप नसते 

तो गेल्यावर तिने नटू नये 
छान सुंदर जगू नये 
हे कधीच मान्य करू नये 
पुरुषांचे दांभिक जग 
फारस मनावर घेऊ नये 

त्याचे तसे बरे असते 
त्याला दुसरी सहज मिळते 
तयारी असेल तर तिलाही 
दुकटे होणे शक्य होते 

अन ते तसे व्हावे ही 
पण गरज म्हणून नाही 
तडजोड म्हणूनही नाही 
तर आनंदाने युगल गीत 
गाता यावे म्हणून 
सुखाला आनंदाचा 
स्पर्श व्हावा म्हणून 

खरेतर एकटेपणात ही 
चांगले छान सुंदर जगता येते 
ध्येयाचे स्वप्नांचे हरवलेले पान 
पुन्हा उलगडता येते 

पण हा संसार 
करावाच लागतो 
जगात राहून वा वनात जाऊन 
एकटेपणाने व दुकटे होऊन 
हे मात्र विसरायचे नसते
अन आपण आपल्या 
आनंदाचे समायोजन 
जरूर करायचे असते.

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

सोमवार, ४ एप्रिल, २०२२

हवे तर देई

हवे तर देई
********
हवे तर देई
जन्माचे दारभ्य 
परी तुझा दास्य 
सुटु नये ॥१

हवे तर देई 
रडणे अडणे 
दारी चे धरणे 
सुटू नये ॥२

हवे तर देई 
जगाची गुलामी 
लागे तंद्री नामी 
सुटू नये ॥३

हवे तर देई
देहास वेदना 
भक्तिची कामना
सुटू नये ॥४

हवे तर देई
कटू हेलनादी
संताची संगती 
सुटू नये ॥५

विक्रांत दत्ताच्या
मागतो चरणा 
देई दयाघना 
हेचि फक्त ॥६
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

रविवार, ३ एप्रिल, २०२२

भाग्याचे लिखित

भाग्याचे लिखित
*************

तन सावळे सुंदर 
मन निळूले अंबर 
थेंब ओले पानावर 
तेसे डोळे पाणीदार ॥१

हसू पेरलेले ओठी 
भाळी रेशमाची दाटी 
चंद्र पुनवेचा जणू 
रोज येई धरेवर ॥२

सारे विरह जन्माचे 
जणू होतात क्षणाचे 
दृष्टी अवचित रूप 
येता सर्वांग सुंदर ॥३

चित्र असे हे कुठले 
खोल मनात बसले 
राधा भाग्याचे लिखित
कृष्ण जीव तिच्यावर॥४

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘

शनिवार, २ एप्रिल, २०२२

अनुभूती अनुभूती 

*****

कशाला हव्यात
तुज अनुभूती 
सुक्ष्मातल्या गाठी 
स्थुळामध्ये 

भेटतील तया 
भेटू दे रे देव 
ज्याची त्याची ठेव
ज्याला त्याला 

कोणाला भेटते
माय नर्मदा ती
कोण ते पाहती
अश्वस्थामा 

कुणा हनुमंत 
भेटतात संत 
रामराया दत्त 
आणि कुणा 

ज्याचा त्याचा भाव 
ज्याचे त्याचे डोळे 
तेच तिथे फळे 
अन्य नाही 

विक्रांत कशाला 
वाचे तेच तेच 
चाल तू तुझाच
 पथ शांत

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘.

परी


परी
*****

तुझ्या पैंजणाचे गाणं 
माझे आठवते मन
पाय इवले इवले
झिम्मा खेळती अजून ॥१

कुण्या राजाची तू लेक
फुल स्वर्गीय सुंदर
तुझे हलणे डोलणे
शब्दविना रुणझुण ॥२


तुझ्या रेशमी ओठात 
हसू येईल खळाळून 
नाद निष्पाप मोकळा
जग जाई भारावून ॥३

चित्र काढल्या रुपाची 
मूर्त सजीव देखणी 
आज दूर जरी किती 
रूप वसे माझ्या मनी ॥४

रहा सुखात तिथेही 
देतो आशिष येथून 
भेटी होणे नाही तरी 
जातो कितीदा भेटून ॥५


🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘.

शुक्रवार, १ एप्रिल, २०२२

लाट


लाट
*****
प्रत्येक लाट पाण्याची 
असतेच मिटायची 
प्रत्येक उर्मी मनाची 
असतेच सुटायची ॥१

काय कधी कुणी इथे 
लाट आहे थोपवली 
जन्मभर कुणी कुठे
वाट पाहत थांबली  ॥२

खोटी नसे जरी तरी
हरवून जाते प्रीती
व्यवहारी जगण्यात 
उरतात रिक्त नाती ॥३

नाविन्याची ओढ जीवा 
सुखासाठी जीव झुरे 
मिटताच लाट उरे
सागराचे पाणी खारे ॥४

आली लाट येऊ द्यावी 
गेली लाट जाऊ द्यावी 
उगवून मिटे मन 
जाणीव ही स्पष्ट व्हावी॥५

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘.

दृढ धरी

दृढ धरी
********
दृढ धरी मज
माझ्या ज्ञानदेवा 
चरणाशी द्यावा 
ठाव सदा ॥१

चपळ मन हे 
तुज असे ठाव
चालेना उपाव
माझा इथे ॥२

येते पुन्हा जाते 
दिशात हिंडते 
पथही चुकते 
परतीचा ॥३

गुरु महाराव 
तूच सांभाळता 
रडता पडता 
जगतात ॥४

धरतो चरण 
तुझे जन्मभर 
पडो न विसर 
कधी तुझा ॥५

सखा तू सोबती 
जन्माचा सांगाती 
विक्रांता या भेटी 
कधी देसी॥६

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘.

लायक

लायक ****** नच का लायक तुझ्या मी पदाला  सांगावे मजला दत्तात्रेया ॥१ अजुनी आत का भाव न जागला  भेटी न मजला म्हणुनी ती ॥२ उघडे सताड...