शुक्रवार, ४ नोव्हेंबर, २०२२

आधीव्याधी


आधीव्याधी
*********
दिल्या आधीव्याधी जरी त्या प्रभुने 
प्रारब्धवशाने आल्या किंवा ॥
दवा हि प्रारब्ध पथ्य ही प्रारब्ध 
भोगणे प्रारब्ध बरे होणे ॥
वेळ येता नच पथ्य कामी येते 
दवा न लागते देहास या ॥
कुणाची काय ती असे वेळ इथे 
ठाऊक नसते कुणालाही ॥
नियमात सारे बांधलेले जग 
नियमात वाग सांगे ऋतू ॥
देह तो  टाकणे आज वा उद्याला 
मग ही कशाला चिंता उरी ॥
आधी व्याधी तना षडरिपू मना 
चालला सामना चालू दे रे ॥
हाती आला क्षण दे रे स्मरणाला 
आळवी प्रभूला पुन्हा पुन्हा॥
देह त्याचा आहे मन त्याचे आहे 
निसंगत्वे राहे जगतात ॥
देवे दिली वृत्ती ज्योतही पेटती 
सदोदित चित्ती आस त्याची ॥
जगतो विक्रांत जग राहटीत
 पथ्य नियमात खेळे उगा  ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘ १

२ टिप्पण्या:

भक्ती प्रकार

भक्ती ****: धनिकाची भक्ती देव रावुळात  राहे मिरवत ऐश्वर्याने ॥१ रत्न हिरे मोती बहुत सजती  पहारे बसंती शस्त्रधारी ॥२ परी ती ही अस...