सोमवार, १ मे, २०२३

पैसा

पैसा
****

जर मी वेचला पैसा तो कुठला 
रस्त्यात पडला अनामिक ॥
तेणे मज होईल बहुत सायास 
चटके हातास बसतील ॥
तर मग घेऊ कैसे पापी धना 
पापाचा उगाणा पुण्या देवू ॥
दिसते या डोळा लोकामाथी पाप 
जन्माचे अमाप वाढलेले ॥
तया न कळते तया न दिसते
नरकाचे रस्ते विस्तारले ॥
देई गा श्रीदत्ता सर्वांना सुबुद्धी 
नुरावी कुबुद्धी कुठलीही ॥
आधी कळू यावे पाप घडणारे 
फेरे पडणारे जन्ममृत्यू ॥
विवेकाची फुटो पालवी मनात 
वळावे न हात पाप कर्मी ॥
सुख न धनात सुख न मानात 
सुख कामनात अरे नाही ॥
निर्मळ अंतर सुखाचे आगर 
वसे प्रभूवर नित्य तिथे ॥
विक्रांत पित्याचा असे सदा ऋणी 
दावीली वाहणी मज त्यांनी ॥

🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

लीला

लीला ***** आता थांबव रे सारी धावाधाव  मनातला गाव  वाहणारा ॥ सरू दे रे यत्न तया जाणण्याचे  जगी शोधण्याचे  उगाचच ॥ जाहली जुनाट पुस...