मंगळवार, १६ मे, २०२३

तवंग


ओझे
*****
तनामनावर लादलेले ओझे 
कुठल्या जन्माचे कळेचिना ॥ १
ओझ्याखाली जीव होतो कासावीस 
सुख सारे ओस वाटतात ॥२
एक पेटलेली आग अंतरात 
जाळे दिनरात आतृप्तीची ॥३
मिळेल धनभोग म्हणे छान जग 
परि मी तवंग  पाण्यातला ॥ ४
वाहता वाहतो पाणीयाच्या वाटा 
पाणी नच होता येत मज ॥५
पुढे काय गती ठाव नसे स्थिती 
दत्ता तव चित्ती असे ते रे ॥६
जया सुरवात तया असे अंत
पाहतो विक्रांत उगा क्षोभ ॥७
🌾🌾🌾
© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे 
https://kavitesathikavita.blogspot.com 
☘☘☘☘☘☘ .

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

लीला

लीला ***** आता थांबव रे सारी धावाधाव  मनातला गाव  वाहणारा ॥ सरू दे रे यत्न तया जाणण्याचे  जगी शोधण्याचे  उगाचच ॥ जाहली जुनाट पुस...